Τίτλοι κλαδικών νέων

Χθες παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφτηκε η σύμβαση για τη νέα γραμμή μετρό της Αττικής. Το έργο θα εκτελεστεί τα επόμενα 8 έτη από την κοινοπραξία Avax-Ghella-Alstom transport με προϋπολογισμό EUR 1,16δις.  Σύμφωνα με το euro2day, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για το έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB) μέχρις τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι EUR 700εκ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα EUR 300εκ θα δοθούν από το ελληνικό δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία περισσοτέρων από 750.000 ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών συγκαταλέγονται τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (OTE, Vodafone, Wind), κατασκευαστικές εταιρίες (Άβαξ, Mytilineos/Metka, Intrakat), η κοινοπραξία Terna Energy/Grid Telecom και η ΔΕΗ.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Services and Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy (τιτλοποίηση EUR 10,8δις NPE και πώληση εταιρείας Cepal), με την επίδραση (μείωση) στους δείκτες κεφαλαίου να είναι σύμφωνη με τις π. 280μβ της προηγούμενη καθοδήγηση. Σε άλλες ειδήσεις, η τράπεζα παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο. Συγκεκριμένα: 1) ανέφερε ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου και το Galaxy, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου θα παραμείνει πάνω από το επίπεδο αναφοράς της διοίκησης του 16,5% καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού της σχεδίου, 2) στοχεύει σε δείκτη NPE (για τον όμιλο) στο 7% και 2% για τα 2022 και 2024 αντίστοιχα, 3) το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναλλαγές NPE (τιτλοποιήσεις και πωλήσεις) άνω των EUR 8δις 4) αυτές οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε απώλειες έως EUR 1δις (πλέον των προβλέψεων EUR 300εκ που καταγράφηκαν στο α’ τρίμηνο το 2021) και θα επηρεάσουν αρνητικά το κεφάλαιο κατά 100μβ, δεδομένης της μείωσης ύψους EUR 3,8δις τους σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού (RWA) που προκύπτει από τις συναλλαγές NPE) οι οποίες όμως θα αντισταθμιστούν από άλλες ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων (πώληση θυγατρικών, JVs, synthetic swap).

Η Alpha Services and Holdings ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία εγγραφής για την «κατανομή προτεραιότητας» νέων μετοχών για την αύξηση κεφαλαίου, αναμένεται να οριστεί στις 28 Ιουνίου 2021. Δεδομένου του κανόνα T+ 2 του Χ.Α., αυτό σημαίνει ότι η μετοχή θα αποκόψει το «δικαίωμα προνομιακής κατανομής» την Παρασκευή 25 Ιουνίου (δηλαδή οι μέτοχοι της Πέμπτη 24 Ιουνίου θα έχουν το δικαίωμα).

Η Piraeus Financial Holdings (PFH) ανακοίνωσε ότι η ΕΓΣ. ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της διανομής (σε είδος) μέρους των mezzanine και junior ομολόγων των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega στους μετόχους, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει μέσω της διανομής μετοχών της εταιρείας «PHOENIX VEGA MEZZ LTD» (PVM) που ανήκει επί του παρόντος από την εταιρεία. Οι μέτοχοι θα λαμβάνουν 1 μετοχή της PVM (οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α.) για κάθε μετοχή στην PFH. Η ονομαστική αξία αυτής της εταιρείας (βάσει υπολογισμού εύλογης αξίας από ανεξάρτητο σύμβουλο) είναι EUR 62,5εκ και η αξία ανά μετοχή στα EUR 0,05. Σημειώνουμε ότι η PVM κατέχει το 65% των mezzanine και το 45% των junior  ομολόγων αυτών των δύο τιτλοποιήσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2021, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε κυρίως τα ακόλουθα: α) Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σε διαπραγματεύσεις με την Mohegan για να αυξήσει το ποσοστό της στο έργο παραχώρησης του καζίνο στο Ελληνικό (η Mohegan ελέγχει τώρα 65% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 35%) αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, β) Το νέο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος ισχύος 877 MW με φυσικό αέριο (CCGT) που θα κατασκευαστεί από κοινού με την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στην Κομοτηνή, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται εντός δευτέρου εξαμήνου φέτος με στόχο να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η απόδοση (IRR) της επένδυσης εκτιμάται στο 12% (χωρίς να περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό περιθώριο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), γ) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευής ανέρχεται σε EUR 1,7 δις, αλλά η προοπτική είναι να ανέλθει σύντομα στα EUR 3 δις λόγω της υπογραφής του βόρειου τμήματος του Ε-65 (EUR 440 εκ.) και του Ελληνικού (EUR 800 εκ.), δ) Η επένδυση σε ίδια κεφάλαια (equity) του ομίλου τα επόμενα 2 έτη εκτιμάται σε EUR 150-200 εκ. τα οποία θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Κρήτης (Καστέλι), το CCGT και το καζίνο, αλλά δεν περιλαμβάνονται πιθανά άλλα έργα όπως η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού καθώς εκκρεμεί το άνοιγμα των προσφορών (θυμίζουμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι leader της μίας από τις δύο κοινοπραξίες που έχουν καταθέσει δεσμευτική προσφορά).

Η Φουρλής Συμμετοχών ανακοίνωσε την σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με την LAMDA Development για την δημιουργία Εμπορικού Πάρκου Λιανικής (“Retail Park”), αποτελούμενο από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (“Big Boxes”). To Retail Park θα ανεγερθεί εντός του εμπορικού κέντρου που θα αναπτύξει η LAMDA στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Το κόστος της επένδυσης για τη δημιουργία του Retail Park το οποίο θα έχει συνολικό μέγεθος 30.000τμ υπολογίζεται σε EUR 55εκ και θα υλοποιηθεί από τη Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Η Titan Cement International (TCI) ανακοίνωσε την ακύρωση ιδίων μετοχών 4.122.393,  που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Οι νέες μετοχές της TCI  ανέρχονται σε 78.325.475.

Οι μετοχές της Mytilineos θα διαπραγματεύονται αύριο χωρίς το μέρισμα (μεικτό) EUR 0,36. Προσαρμόζοντας για ίδιες μετοχές και 5% φόρο, η καθαρή διανομή στους μετόχους ανέρχεται σε EUR 0,359 ανά μετοχή, το οποίο δίνει μερισματική απόδοση 2.3%.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πραγματοποιεί σήμερα την Ετήσια Γενική Συνέλευση της.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πραγματοποιεί σήμερα την Ετήσια Γενική Συνέλευση της.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 23-06-2021.pdf