ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ο Επενδυτής πριν το άνοιγμα επενδυτικού κωδικού ......

Διαβάστε περισσότερα

Τα στελέχη της  ZOTOS AEPEY ενημερώνουν τον Επενδυτή πριν ανοίξει επενδυτικό κωδικό για την ακολουθούμενη διαδικασία.

Η εταιρεία, ως υποχρεούται (MiFiD ii),  παρέχει πακέτο προ συμβατικής ενημέρωσης  στους υποψήφιους Επενδυτές, το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

 • Ενημερώνει για τους κινδύνους και τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων
 • Ενημερώνει ότι η εταιρεία προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση όλων των Πελατών
 • Ενημερώνει ότι οι πελάτες υπογράφουν και συναινούν στην Αξιολόγηση καταλληλότητας – συμβατότητας των προϊόντων χαρτοφυλακίου τους για την υπηρεσία της Επενδυτικής Συμβουλής
 • Ενημερώνει για τον τρόπο και χρόνο που ενημερώνονται οι πελάτες
 • Ενημερώνει για τις προσφερόμενες Επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ZOTOS AEPEY
 • Ενημερώνει για τον τρόπο επικοινωνία και την Διαχείριση των παραπόνων των επενδυτών
 • Ενημερώνει για την πιθανή σύγκρουση Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Ενημερώνει για την Βέλτιστη Εκτέλεση εντολών
 • Ενημερώνει για την φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων και των κεφαλαίων προς επένδυση
 • Ενημερώνει για τα κόστη και πιθανές χρεώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Οι Επενδυτικοί κωδικού / τύποι χαρτοφυλακίων που παρέχονται από τους θεματοφύλακες, καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών.......

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Ο Επενδυτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω τύπων χαρτοφυλακίου:

 • Ατομικό Χαρτοφυλάκιο  (Athex – foreign stock market )
 • Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Athex stock market)
 • Χαρτοφυλάκιο συν δικαιούχων (Athex Bond/M.F. – foreign stocck market)
 • Χαρτοφυλάκιο νομικού προσώπου (athex – foreign stock market)
 • Ατομικός λογαριασμός και συν δικαιούχων θεματοφυλακής

Η δυνατότητα επιλογής των παραπάνω τύπων χαρτοφυλακίων παρέχεται ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε συνεργαζόμενου θεματοφύλακα  σε κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Κάθε λογαριασμός / χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιέχει μετρητά σε πολλαπλά νομίσματα και πολλαπλά χρηματοπιστωτικά μέσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΤΙΤΛΟΙ

Κάθε χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιέχει μετρητά σε διάφορα νομίσματα και σε πολλαπλά χρηματοπιστωτικά μέσα.

Συγκεκριμένα:

 • Μετρητά, σε διάφορα νομίσματα
 • Κρατικά Ομόλογα , Ομόλογα Κεντρικών Τραπεζών και Αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών
 • Ομολογίες διαπραγματεύσιμες σε ρυθμιζόμενη αγορά
 • Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο
 • Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF’s)
 • Μερίδια-μετοχές Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ) εξωτερικού και εσωτερικού

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει εξαιρετικές εθνικές και διεθνείς συνεργασίες Θεματοφυλακής των λογαριασμών πελατείας της, καλύπτοντας κάθε επενδυτική υπηρεσία..

Διαβάστε περισσότερα

OI ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει εξαιρετικές εθνικές και διεθνείς συνεργασίες Θεματοφυλακής των λογαριασμών πελατείας της, καλύπτοντας κάθε επενδυτική  υπηρεσία.