Επενδυτικές Συμβουλές & Υπηρεσίες

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Investment Advisory Clients

 

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ……

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε Επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από τους Επενδυτικούς Συμβούλους της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι ακολουθούν την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας ,  προτείνουν  τα επενδυτικά προϊόντα του επενδυτικού προφίλ του πελάτη και χαράσσουν την επενδυτική διαδικασία. Οι επενδυτές στη συνέχεια αξιολογώντας τις προτάσεις τους, αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους Επενδυτικούς Συμβούλους.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ….

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Retail investor  

 

ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ….

Η  υπηρεσία απευθύνεται σε πελάτες που δεν επιθυμούν παροχή επενδυτικών συμβουλών και αναλαμβάνουν το ρίσκο/κίνδυνο του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους χωρίς να υπολείπονται της φροντίδας και της νόμιμης ενημέρωσης.

Το τμήμα λήψης και διαβίβασης εντολών της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταχωρεί τις εντολές που διαβιβάζουν οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας με την επαγγελματική συνείδηση  που διακρίνει τα στελέχη της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.