Βασική Ενημέρωση

SCROLL TO EXPLORE

“Για να ξεκινήσει ο επενδυτής θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά από βασικά ερωτήματα τα οποία θα προσδιορίσουν το είδος, τον τρόπο και την απόδοση της επένδυσης του. Στην ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι βρίσκονται δίπλα σας. Δεν θα σας δώσουνε τις απαντήσεις, αλλά την βοήθεια που χρειάζεστε για να απαντήσετε με σιγουριά σε κάθε ερώτημα που αφορά την επένδυση σας.”

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ;

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει δύο βασικές επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε Επενδυτή.

  • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών
  • Λήψη και Διαβίβαση εντολών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥ;

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες για την υπηρεσία Θεματοφυλακής των προϊόντων πελατείας της, καλύπτοντας κάθε επενδυτική υπηρεσία.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τι ζητάμε από την επένδυση;

Διαβάστε περισσότερα

Για ποιόν λόγο επενδύουμε; Σε τι στοχεύουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Θέλουμε να διατηρήσουμε σταθερό το ήδη υπάρχον κεφάλαιο μας;

Θέλουμε να αναπτύξουμε το ήδη υπάρχον κεφάλαιο μας;

Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο κεφάλαιο;

Θέλουμε να δημιουργήσουμε εισόδημα;

Ο επενδυτικός στόχος αποτελεί την βάση πάνω στη οποία στηρίζεται οποιαδήποτε επενδυτική διαδικασία.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΘΕΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ;

Το αρχικό επενδυόμενο κεφάλαιο καθορίζει την επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης διαμορφώνει τον σχεδιασμό της ακολουθούμενης επενδυτικής διαδικασίας.

Ανάλογα με το αρχικά επενδυόμενο κεφάλαιο και τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ καταβολή, ή σταδιακά) αλλά και ανάλογα με τον αν θα υπάρχει δυνατότητα επιπλέον καταβολών στο μέλλον, χαράσσεται η ακολουθούμενη επενδυτική τακτική.

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

Είναι ο χρόνος που έχουμε στην διάθεση μας αρκετός για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επενδυτική επιλογή  είναι άμεσα συνδεδεμένη με την χρονική διάρκεια της επένδυσης.

Η απόδοση μίας επένδυσης αξιολογείται από την χρονική διάρκεια της.

Ο ορισμός του χρονικού ορίζοντα προσδιορίζει την ακολουθούμενη επενδυτική στρατηγική με τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ;

Ο Επενδυτικός Σύμβουλος βοηθάει τον επενδυτή ότι πρέπει να κατανοήσει τον επενδυτικό κίνδυνο .

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επένδυση εμπεριέχει έναν βαθμό κινδύνου – ρίσκου.

Ο κίνδυνος περιορίζεται ή αυξάνεται αναλόγως με το είδος της επένδυσης.

Βασική αρχή στις επενδύσεις:  η ανοχή του επενδυτή στον κίνδυνο.

Πριν ξεκινήσει την επένδυση, ο επενδυτής θα πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω βασικά ερωτήματα:

  • Έχω την δυνατότητα να αναλάβω το ρίσκο που εμπεριέχει μία επένδυση;
  • Τι ανοχή έχω στο ρίσκο;
  • Ποιες θα είναι οι ενέργειες μου σε περίπτωση κινδύνου;

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ;

Άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού στην ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Για το άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού απαιτούνται:

  • Η συλλογή των απαραίτητων νομιμοποιητικών
  • Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των χρημάτων
  • Η υπογραφή της Σύμβασης Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών και Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών
  • Η υπογραφή της Σύμβασης θεματοφύλακα

Ο κάθε επενδυτής είναι μοναδικός. Τα στελέχη του τμήματος εξυπηρέτησης πελατείας είναι δίπλα σε κάθε επενδυτή ώστε η διαδικασία ανοίγματος επενδυτικού κωδικού να ολοκληρώνεται το συντομότερο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα.