Προιόντα πρός επένδυση

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ETF's

Τα ETF's είναι προιόντα τα οποία προτείνονται από τους Επενδυτικούς Συμβούλους λόγω του ότι είναι διαπραγματεύσιμα .....

Διαβάστε περισσότερα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών χαρτοφυλακίου στα ETF’s (Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια). Αποτελούν επενδυτικά προϊόντα εξειδίκευσης στην επενδυτική στρατηγική της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συμμετέχουν αναλόγως στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

Τα προϊόντα που διατίθενται στους πελάτες της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτουν χαρακτηριστικά ώστε να εξυπηρετούνται οι επιλογές των πελατών αλλά και να δημιουργούν ισχυρά χαρτοφυλάκια διασφαλίζοντας αμερόληπτα τα συμφέροντά τους.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Με την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους τα στελέχη της ZOTOS AEPEY επιλέγουν και προτείνουν τις κατάλληλες μετοχές στους επενδυτές .

Διαβάστε περισσότερα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.εξειδικεύεται στην παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών και Συμβουλών χαρτοφυλακίου σε εγχώριες και διεθνείς Μετοχές εταιρειών. Αποτελούν επενδυτικά προϊόντα εξειδίκευσηςτης ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συμμετέχουν αναλόγως στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

Τα προϊόντα που διατίθενται στους πελάτες της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτουν χαρακτηριστικά ώστε να εξυπηρετούνται οι επιλογές των πελατών αλλά και να δημιουργούν ισχυρά χαρτοφυλάκια διασφαλίζοντας αμερόληπτα τα συμφέροντά τους.

ΟΜΟΛΟΓΑ

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύεται στην παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Επενδυτικών Συμβουλών χαρτοφυλακίου σε κρατικά και εταιρικά διαπραγματεύσιμα ομόλογα. Αποτελούν επενδυτικά προϊόντα εξειδίκευσης  της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συμμετέχουν αναλόγως στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

Τα προϊόντα που διατίθενται στους πελάτες της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτουν χαρακτηριστικά ώστε να εξυπηρετούνται οι επιλογές των πελατών αλλά και να δημιουργούν ισχυρά χαρτοφυλάκια διασφαλίζοντας αμερόληπτα τα συμφέροντά τους.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στόχος μας, η επίτευξη υπεραξίας σε βάθος χρόνου και επομένως η αύξηση της περιουσία του επενδυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών χαρτοφυλακίου στα Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνών Αγορών. Αποτελούν επενδυτικά προϊόντα εξειδίκευσης στην επενδυτική στρατηγική της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συμμετέχουν αναλόγως στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

Είναι χαρτοφυλάκια Αξιών με διασπορά, “ανοιχτού τύπου”. που πουλούν μερίδια στο ευρύτερο κοινό σε συγκεκριμένη τιμή, με τιμή μεριδίου που καθορίζεται σε καθημερινή βάση και με άμεση δυνατότητα αγοράς και εξαγοράς. Παρέχουν στους επενδυτές μια εναλλακτική δυνατότητα αγοράς έτοιμων χαρτοφυλακίων και ανάλογα με την σύνθεσή τους απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους επενδυτών, ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη των επενδυτικών στόχων του καθενός, με δεδομένες τις προτιμήσεις του απέναντι στην απόδοση και στον κίνδυνο. Η επενδυτική επιτροπή εξετάζει Α/Κ από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, με βάση μια πληθώρα κριτηρίων, και οι σύμβουλοι επιλέγουν τα κατάλληλα για τη δόμηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Τα κριτήρια έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των προϊόντων δεν είναι μεροληπτική και ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών στα πλαίσια της επενδυτικής υπηρεσίας.

Τα χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχουν σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος, την κεφαλαιακή ανάπτυξη ή το συνδυασμό τους.