ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

SCROLL TO EXPLORE

Όροι Χρήσης

  1. Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην εταιρεία ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. .
  2. Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. , αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της.
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site).
  4. Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. .
  5. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Download από το site. (screen savers /pointers, κτλ.) στον Η/Υ σας, είναι αυστηρά για την προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  6. Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για τη ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής ή για άλλους λόγους.
  7. Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εγγυάται τίποτα από τα όσα αναφέρονται στις σελίδες του για άλλα προϊόντα ή ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες ο χρήστης, έχει πρόσβαση μέσω της δικής της ηλεκτρονικής σελίδας (από Links).
  8. Εάν ζητούνται κάποια στοιχεία σας, αυτό είναι απλώς για στατιστική ανάλυση, τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλον εκτός εταιρίας, ούτε για άλλο σκοπό πέραν αυτού που εξηγεί η συγκεκριμένη σελίδα. Μπορεί από καιρό σε καιρό να λαμβάνετε κάποια νέα της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. . Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας.
  9. Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την ηλεκτρονική της σελίδα ή μέρος της ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  10. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.