Η εταιρεία μας

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

Εταιρικό προφίλ

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ξεκίνησε τη δράση της το Δεκέμβριο του 1997 ως μία από τις πρώτες εταιρείες του είδους της. Από ιδρύσεως τα γραφεία της στεγάζονται επί της οδού Μητροπόλεως 19, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται αποκλειστικά με την Διαμεσολάβηση επί κινητών αξιών και προϊόντων (Μετοχές Χ.Α. & Χ.Α.Κ., ΧΠΑ & Μετοχές / Παράγωγα Χρηματιστηρίων Εξωτερικού), ελληνικών και ξένων ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ως επιχειρηματικό της στόχο έθεσε την ανάπτυξη της και την καθιέρωσή της στο χώρο, τόσο μέσω συνεργασιών με τις μεγαλύτερες Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υποδομές στέγασης και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Απώτερος σκοπός η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της που είναι το ‘κλειδί’ για την ανάπτυξή της .

Ξεκινώντας ως μια μικρή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, με την επωνυμία Επενδυτική Θεσσαλονίκης Α.Ε.Λ.Δ.Ε. τον Δεκέμβριο του 1997, εδραιώθηκε στην αγορά με κύρια χαρακτηριστικά της την ασφάλεια των συναλλαγών και την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών. Μετά από αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το 1999, μετατράπηκε σε Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και ονομάστηκε ZOTOS Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Το Νοέμβριο του 2006 αδειοδοτήθηκε και λειτούργησε ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης και μετονομάστηκε σε ZOTOS Α.Ε.Ε.Δ.

Κατά το έτος 2011 τόλμησε και αιτήθηκε την μετατροπή της λειτουργίας της σε Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  με σκοπό να εξυπηρετεί τους πελάτες της και με την λήψη / διαβίβαση εντολών επί παραγώγων προϊόντων γεγονός για το οποίο αδειοδοτήθηκε την 1/582/8.4.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έναρξη λειτουργίας ως Α.Ε.Π.Ε.Υ., ξεκίνησε την 01/10/2011 και παρά την χρηματοοικονομική κρίση που η χώρα μας βιώνει, η εταιρεία μεγαλώνει το ποσοστό της συμμετοχής της στην χρηματιστηριακή αγορά.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ίδρυση εταιρείας ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

1997

Μετατροπή σε ZOTOS Α.Ε.Λ.Δ.Ε.

1999

Αδειοδότηση ως ZOTOS Α.Ε.Ε.Δ.

2006

Έναρξη λειτουργίας ως A.Ε.Π.Ε.Υ.

2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ζώτος Γεώργιος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ιορδανίδης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος
Αγγελούδη Θεανώ Μέλος
Καρακάση Μαρία Μέλος
Ζώτου Χριστίνα Μέλος
Ζώτου Δέσποινα Μέλος
Τανακίδης Γεώργιος Μέλος

Το οργανόγραμμα της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οργανόγραμμα