Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,03% και έκλεισε στις 1.455,48 μονάδες (FTSE Large Cap: -0.26%, FTSE Mid Cap: +1.02%, Δείκτης Τραπεζών: -1,00%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 115,6εκ, χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 149,7εκ την Παρασκευή. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα, με τις Coca Cola Hellenic, Πειραιώς Financial Holdings, ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή  στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

 • Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο
 • Η Coca Cola Hellenic ανακοίνωσε αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024
 • Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 σήμερα
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Ανθεκτικά καθαρά κέρδη σε τριμηνιαία βάση παρά τα χαμηλότερα οργανικά έσοδα
 • ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Αποτελέσματα 2023
 • Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε αποτελέσματα
 • ΔΔΑ – Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 της Eurobank Holdings στις 16 Μαΐου
 • Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα ανακοινώσει αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 στις 16 Μαΐου
 • Aegean Airlines – Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
 • Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Σαράντης ενέκρινε μέρισμα EUR 0,22/μετοχή
 • Ο Όμιλος Φουρλή επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων του (Τύπος)
 • Intracom Holdings – Αποτελέσματα 2023
 • Παπουτσάνης – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024
 • Αποτελέσματα της ΙΛΥΔΑ

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο

O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα ανέβηκε στις 108,5 μονάδες τον Απρίλιο του 2024 από 108,4 μονάδες Μάρτιο, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης στις 96,2 μονάδες τον Απρίλιο από 96,5 μονάδες το Μάρτιο).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Coca Cola Hellenic ανακοίνωσε αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024

Η Coca Cola Hellenic ανακοίνωσε νωρίτερα για το 1ο τρίμηνο του 2024 έσοδα Ομίλου που ήταν σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών-consensus. Ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ανήλθε σε 632,6 εκατ. κιβώτια (+1,9% σε ετήσια βάση), ξεπερνώντας την consensus εκτίμηση που ήταν 621,8 εκατ. κιβώτια, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε EUR 2,22δισ. (+1,0% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την consensus εκτίμηση ύψους EUR 2,02δισ. και τα έσοδα ανά κιβώτιο διαμορφώθηκαν σε EUR 3,52 (-0,7% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από το consensus που ήταν EUR 3,56. Η διοίκηση επανέλαβε την πρόβλεψη για το οικονομικό έτος για οργανική αύξηση του EBIT στο εύρος +3% έως +9%. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 11:30 ώρα Ελλάδος.

 

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 σήμερα

Η Πειραιώς Financial Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδος, ενώ η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 219,9εκ. (+4% σε τριμηνιαία βάση, +22% σε ετήσια βάση) το 1ο τρίμηνο του 2024, χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών-consensus ύψους EUR 239,0εκ., καθώς αναμένουμε υψηλότερα έκτακτα έξοδα από το consensus. Συνολικά, αναμένουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα επιβαρυνθούν από έκτακτα έξοδα ύψους EUR 73,0εκ. Έτσι, αναμένουμε ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη (εξαιρουμένων των εκτάκτων στοιχείων) θα διαμορφωθούν στα EUR 292,9εκ. (-10% σε τριμηνιαία βάση, +44% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση consensus ύψους EUR 295,0εκ.

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 7,67 | Τιμή Στόχος: EUR 9,20

Ανθεκτικά καθαρά κέρδη σε τριμηνιαία βάση παρά τα χαμηλότερα οργανικά έσοδα

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 | Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 10:30 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ένα καλό τρίμηνο, με τα καθαρά κέρδη να είναι ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χάρη στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και παρά τη διαδοχική πτώση των βασικών τραπεζικών εσόδων (καθαρά έσοδα από τόκους, έσοδα από προμήθειες). Αναμένουμε επίσης τα εξυπηρετούμενα δάνεια να παραμείνουν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και οι καταθέσεις να είναι χαμηλότερες, σύμφωνα με το σύστημα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, αναμένουμε ότι η τάση της ποιότητας του ενεργητικού θα παραμένει θετική.

Καθαρά κέρδη | Προβλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 22% σε ετήσια βάση και να διαμορφωθούν στα EUR 318,0εκ. το 1ο τρίμηνο του 2024ε. Η οριακή διαδοχική αύξηση αποδίδεται στα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και παρά τα χαμηλότερα βασικά έσοδα και τις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Έσοδα | Εκτιμούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα ανέλθουν σε EUR 600,1εκ. (-4% σε τριμηνιαία βάση, +21% σε ετήσια βάση), με επιβάρυνση από το κόστος αντιστάθμισης κινδύνου, το υψηλότερο beta των προθεσμιακών καταθέσεων και το κόστος χρηματοδότησης χονδρικής. Αναμένουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα ανέλθουν σε EUR 94,3εκ. (-14% σε τριμηνιαία βάση, +9% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις ετήσιες προβλέψεις της διοίκησης. Επομένως, τα βασικά τραπεζικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα EUR 694,4εκ. (-5% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση) και τα μη βασικά έσοδα στα EUR 40,0εκ. (+33% σε τριμηνιαία βάση, -20% σε ετήσια βάση). Συνολικά, αναμένουμε ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 734,4εκ. (-4% σε τριμηνιαία βάση, +16% σε ετήσια βάση).

Κέρδη προ προβλέψεων | Από την πλευρά του κόστους, εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν στα EUR 210,0εκ. (-10% σε τριμηνιαία βάση, +5% σε ετήσια βάση). Ως εκ τούτου, τα έσοδα προ προβλέψεων αναμένεται να ανέλθουν σε EUR 524,3εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, +21% σε ετήσια βάση). Εκτιμούμε επίσης ότι οι προβλέψεις επισφαλών δανείων θα διαμορφωθούν στα EUR 51,2εκ. (+8% σε τριμηνιαία βάση, -9% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας ότι το κόστος πιστωτικού κινδύνου θα διαμορφωθεί στις 60μ.β. στο τρίμηνο.

Άποψη Optima | Θα εστιάσουμε στην πρόβλεψη της διοίκησης σχετικά με την εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους, το μείγμα και το beta των προθεσμιακών καταθέσεων, τα έσοδα από προμήθειες καθώς και την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού. Η μετοχή διαπραγματεύεται με 0,93x το P/TBV24ε, με έκπτωση 13% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διαπραγματεύεται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, λόγω του προφίλ υψηλότερου RoTE (14,7% το 2024ε έναντι 13,0% των ευρωπαϊκών τραπεζών). Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 9,20/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 21,7%. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024, θα επανεξετάσουμε και θα επικαιροποιήσουμε τις ετήσιες εκτιμήσεις μας, την Τιμή Στόχο και τη σύστασή μας.

 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ – Αποτελέσματα 2023

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών του ομίλου για το οικονομικό έτος 2023 ύψους 3.499 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 11,1% σε ετήσια βάση (κυρίως λόγω της εξομάλυνσης των τιμών ενέργειας και κατά συνέπεια των εσόδων από τον τομέα της ενέργειας), προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 585,5 εκατ. ευρώ (μειωμένο κατά 11,5% σε ετήσια βάση), με τους τομείς κατασκευών/παραχωρήσεων/ΑΠΕ/Ενέργειας να συνεισφέρουν 136,6 εκατ. ευρώ/164,8 εκατ. ευρώ/171,4 εκατ. ευρώ/131,8 ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 133,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23,6% σε ετήσια βάση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου παρέμεινε υψηλό στα 5,3 δισ. ευρώ, αμετάβλητο σε ετήσια βάση, παρά τον επιταχυνόμενο ρυθμό εκτέλεσης και εξαιρουμένου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο τέλος του 2023 σε 1.605 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 247 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, ο Όμιλος αναμένει θετικές προοπτικές σε όλους τους τομείς, δεδομένης της τοποθέτησης στην αγορά και της ωρίμανσης του αγωγού. Τέλος, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ πρότεινε στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, αυξημένη κατά 25% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 17.15 τοπική ώρα.

 

Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε αποτελέσματα 

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανακοίνωσε στο 4ο τρίμηνο του 2023 κύκλο εργασιών του ομίλου ύψους 91,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,0% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης παραγωγής από την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ 1,2GW έναντι 0,9GW στο τέλος του 2022. Όσον αφορά την κερδοφορία, η ΤΕ ανακοίνωσε EBITDA adj. ύψους 53,9 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 41,2% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη adj. ύψους 23,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,9% σε ετήσια βάση. Σε όρους χρήσης 23, η TE ανέφερε αυξημένα έσοδα κατά 10% σε ετήσια βάση στα 327,8 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης χωρητικότητας που υπεραντιστάθμισε τον ασθενέστερο συντελεστή πληρότητας (28,6% το 2023 έναντι 31,7% πέρυσι), EBITDA adj. στα 178,4 εκατ. ευρώ, 8,3% υψηλότερα σε ετήσια βάση και καθαρά κέρδη adj. στα 64,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3% σε ετήσια βάση. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2023 σε 844,6 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός/EBITDA 4,7x) αυξημένος κατά 175,3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, λόγω των αυξημένων επενδύσεων ύψους 205,8 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το επενδυτικό της πρόγραμμα, η ΤΕ ανέφερε ότι τα 10 έργα συνολικής ισχύος ~600 MW (ηλιακά, αιολικά και BESS) αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τη λειτουργία τους το 2024-25 στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η κατασκευή υδροηλεκτρικής αντλησιοταμίευσης 680MW της Αμφιλοχίας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μετά το 2025), ενώ συνολικά βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος >6,0GW έως το 2030. Τέλος, όσον αφορά το μέρισμα για το FY23, το ΔΣ της Εταιρείας θα αποφασίσει σχετικά και θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις ενόψει της ΓΣ στις 20 Ιουνίου. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16.15 τοπική ώρα.

 

ΔΔΑ – Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 15,3% σε ετήσια βάση στα 114,6 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης και στους δύο τομείς, με τις αεροπορικές δραστηριότητες να αυξάνονται κατά 14,8% σε ετήσια βάση στα 86,3 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 75,2% του συνόλου, ενώ τα έσοδα από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,9% σε ετήσια βάση. Όσον αφορά την κερδοφορία, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 16,2% σε ετήσια βάση στα Ευρώ 62,7 εκατ. και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,8% στα Ευρώ 28,5 εκατ. έναντι Ευρώ 22,0 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2023. Η διοίκηση τόνισε ότι η ΑΠΑ ενέκρινε την τροποποίηση του επενδυτικού πλάνου αναφορικά με την αύξηση της χωρητικότητας του αεροδρομίου στα 33 εκατ. επιβάτες με την ολοκλήρωση να αναμένεται μέχρι το τέλος του 2028. Η διοίκηση αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψη για την κίνηση στα 29,9 εκατ. αυξημένη κατά 6,9% πάνω από τα επίπεδα του 2023.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 της Eurobank Holdings στις 16 Μαΐου

Η Eurobank Holdings θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 την Πέμπτη 16 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η διοίκηση της εταιρείας θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 17:45 ώρα Ελλάδος.

 

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα ανακοινώσει αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 στις 16 Μαΐου

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 την Πέμπτη 16 Μαΐου στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

 

Aegean Airlines – Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

Η Aegean Airlines θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδος την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για να εγκρίνει μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 0,75 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 6,06%).

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Σαράντης ενέκρινε μέρισμα EUR 0,22/μετοχή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 0,2244/μετοχή, το οποίο, μετά την αφαίρεση των μετοχών που κατέχει η εταιρεία, θα ανέλθει σε EUR 0,2313/μετοχή, μερισματική απόδοση: 2,18%) με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Πέμπτη 2 Μαΐου.

 

Ο Όμιλος Φουρλή επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων του (Τύπος)

Ο Όμιλος Φουρλή στοχεύει σε δυναμική ανάπτυξη μέσω νέων καταστημάτων για τις τρεις βασικές μάρκες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, ο Φουρλής σχεδιάζει να ανοίξει φέτος ένα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στην Πάτρα και ένα νέο κόμβο στο αεροδρόμιο της Αθήνας που θα περιλαμβάνει και τις τρεις μάρκες. Επίσης, θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης στις αρχές του 2025 και ένα νέο κατάστημα ΙΚΕΑ στο Ελληνικό το 2027. Όσον αφορά την Intersport, το 2024 η εταιρεία άνοιξε δύο νέα καταστήματα στην Ελλάδα και εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στο Sibiu της Ρουμανίας. Τέλος, όσον αφορά την Holland & Barret η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει τέσσερα νέα καταστήματα στην Ελλάδα μέσα στο 2024.

 

Intracom Holdings – Αποτελέσματα 2023

Τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 38,3εκ. και τα καθαρά κέρδη σε EUR 18,3εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε EUR 162,8εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε EUR 381,3εκ. Το ΔΣ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος ύψους EUR 0,12 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 3,2%).

 

Παπουτσάνης – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

Η Παπουτσάνης δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματά της για το 1ο τρίμηνο του 2024, με τα έσοδα μειωμένα κατά 7,2% σε ετήσια βάση στα EUR 14,2εκ. έναντι EUR 15,3εκ. το 1ο τρίμηνο του 2023, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα EBITDA ανήλθαν σε EUR 1,8εκ. έναντι EUR 1,7εκ. ή αυξημένα κατά 7,9% λόγω της ομαλοποίησης των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε EUR 0,7εκ. έναντι EUR 0,4εκ. καταγράφοντας αύξηση 51,9% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση είναι θετική για το επόμενο έτος και αναμένει αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι με ώθηση από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου που αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα (+50%) και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

 

Αποτελέσματα της ΙΛΥΔΑ

Η εταιρεία δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος 2023. Αναλυτικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 4,11 εκατ. ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ το 2022 μειωμένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA ανήλθαν σε 1,82 εκατ. ευρώ έναντι 1,49 εκατ. ευρώ  πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 22,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,15 εκατ. ευρώ έναντι 1,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7% σε ετήσια βάση. Η Διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

30/04/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ

01/05/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΑΠΡ

02/05/24 | Ποσοστό Ανεργίας ΜΑΡ

10/05/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Αγορά

14/05/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 03/06/24)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

30/04/24 | Πειραιώς Financial Hold (1ο τριμ.24), Coca-Cola HBC (1ο τριμ.24), Entersoft (1ο τριμ.24), Frigoglass (FY23), Ικτίνος (FY13)

01/05/24 | Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος (1ο τριμ.24)

09/05/24 | Titan Cement International (1ο τριμ.24)

10/05/24 | Premia Properties (1ο τριμ.24)

14/05/24 | OTE (1ο τριμ.24)

16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)

21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)

23/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24), Ideal Holdings (1ο τριμ.24), Lavipharm (1ο τριμ.24)

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)

28/05/24 | Epsilon Net (1Q24)

29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24), Cenergy Holdings (1ο τριμ.24)

31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ), ΔΕΗ (ΕΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)

09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)

10/05/24 | ΟΛΘ (ΤΓΣ), Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ)

15/05/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)

17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)

20/05/24 | Profile (ΤΓΣ)

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Attica Group (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)

08/05/24 | BriQ Properties

13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,30)

14/05/24 | ΟΛΘ (EUR 1.30)

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών (EUR 0,55), Revoil (EUR 0,048)

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile

05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)

14/06/24 | Prodea Investments

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22)

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ

22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

25/07/24 | Ideal Holdings

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

30/04/24 | Profile Software (09:30)

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 30-04-2024.pdf