Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε σε θετικό έδαφος χθες για 5η συνεδρίαση στη σειρά, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άλμα 1,96% και έκλεισε στις 1.219,99 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,85%, FTSE Mid Cap: +1,61%, Δείκτης Τραπεζών: +2,62%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 94,3εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 54,9εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να στηρίξουν περαιτέρω το ΧΑ σήμερα, με τις HELLENiQ ENERGY, Πειραιώς Financial Holdings and Alpha Services and Holdings στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Σεπτέμβριος 2023
  • Πειραιώς Financial Holdings αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023 πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις
  • Τα αποτελέσματα της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών για το 3ο τρίμηνο 2023 σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – Η Διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή για το 2023
  • HELLENiQ ENERGY | τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2023 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Διανομή προμερίσματος EUR 0,30/μετοχή
  • Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση του σερβικού franchise της
  • Συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος υπογράφει η ΔΕΗ
  • Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 23ου τριμήνου της Autohellas ανακοινώθηκαν
  • Η περίοδος εγγραφής για το IPO της Trade Estates λήγει σήμερα

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Σεπτέμβριος 2023

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 24μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,72%, λόγω του χαμηλότερου μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα νέα δάνεια (-20μ.β. σε μηνιαία βάση) και του ελαφρώς υψηλότερου μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στις νέες καταθέσεις (+4μ.β. σε μηνιαία βάση). Το επιτόκιο των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια διευρύνθηκε κατά 17μ.β. σε μηνιαία βάση στο 1,73% και των επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 15μ.β. σε μηνιαία βάση στο 2,85%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε κατά 4μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,89%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Πειραιώς Financial Holdings αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023 πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις

Η Πειραιώς Financial Holdings δημοσίευσε νωρίτερα τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2023, τα οποία ήταν πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις μας και τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς (consensus). Συνοπτικά, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα EUR 277εκ. (+131% σε τριμηνιαία βάση), 21% πάνω από τις εκτιμήσεις μας και το consensus ύψους EUR 228εκ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε EUR 531εκ. (+9% σε τριμηνιαία βάση), 2% πάνω από την εκτίμηση μας ύψους EUR 519εκ. και 6% πάνω από το consensus ύψους EUR 502εκ. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε EUR 459εκ. (+0% σε τριμηνιαία βάση), 4% πάνω από την εκτίμηση μας ύψους EUR 442εκ. και 5% πάνω το consensus ύψους EUR 437εκ. Οι προβλέψεις επισφαλών δανείων ανήλθαν σε EUR 76εκ. (-73% σε τριμηνιαία βάση), 15% κάτω από την εκτίμηση μας ύψους EUR 90εκ. και 25% κάτω από το consensus ύψους EUR 102εκ.

 

Τα αποτελέσματα της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών για το 3ο τρίμηνο 2023 σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – Η Διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή για το 2023

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών παρουσίασε ένα καλό σύνολο αποτελεσμάτων για το 3ο τρίμηνο 2023, τα οποία ευθυγραμμίστηκαν σε γενικές γραμμές με τις εκτιμήσεις της Optima και των αναλυτών της αγοράς. Τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 188εκ. (-2% σε τριμηνιαία βάση), 2% κάτω από την εκτίμηση της Optima για EUR 191εκ. και 3% πάνω από την μέση εκτίμηση για EUR 182εκ.  Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε EUR 477εκ. (+8% σε τριμηνιαία βάση), 6% πάνω από την εκτίμηση της Optima για EUR 449εκ. και 6% πάνω από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 452εκ. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε EUR 352εκ. (+8% σε τριμηνιαία βάση), 4% πάνω από την εκτίμηση της Optima για EUR 338εκ. και 5% πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για EUR 334εκ. Οι προβλέψεις για επισφάλειες ανήλθαν σε EUR 76εκ. (+4% σε τριμηνιαία βάση), 6% πάνω από την εκτίμηση της Optima για EUR 72εκ. και σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών για EUR 75εκ. Τα οργανικά ΜΕΑ μειώθηκαν κατά EUR 100εκ. το τρίμηνο και ο δείκτης ΜΕΑ συμπιέστηκε κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση στο 7,2%, με τον δείκτη κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 41% από 40% το 2ο τρίμηνο 2023. Η διοίκηση αναβάθμισε την εκτίμηση της για τα επαναλαμβανόμενα ΚΑΜ προσ. για το κουπόνι AT1 2023ε σε πάνω από EUR>0,30 (EUR >706εκ.) από EUR >0,29 (EUR >682εκ.) και τη δική μας εκτίμηση για EUR 0,26 (EUR 605εκ.), τα ενσώματα ίδια κεφάλαια σε EUR 6,3δισ. από EUR >6,2δισ. προηγουμένως και το RoTE σε >11,5% από >11,0% προηγουμένως. Μετά τα καλά αποτελέσματα και το αναβαθμισμένο guidance, πιστεύουμε ότι η μετοχή θα κατευθυνθεί σήμερα ανοδικά. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 1,83/μετοχή.

 

HELLENiQ ENERGY | τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2023 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Διανομή προμερίσματος EUR 0,30/μετοχή

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε για το 3ο τρίμηνο του 2023 «προσαρμοσμένο» EBITDA ομίλου μειωμένο κατά 21% σε ετήσια βάση (λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) στα EUR 164εκ. (πάνω από τις εκτιμήσεις μας και τις εκτιμήσεις των αναλυτών), ενώ τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 218εκ. από “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 381εκ. το 3ο τρίμηνο 2022 (επίσης δύσκολη βάση σύγκρισης). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα και τα έκτακτα κέρδη ύψους EUR 105εκ. έναντι αποθεμάτων και έκτακτων ζημιών EUR 75εκ.το 3ο τρίμηνο 2022, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ΔΠΧΑ EBITDA στα EUR 505εκ., αυξημένα κατά 53% σε ετήσια βάση και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη ύψους EUR 300εκ. επίσης αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά EUR 0,5δισ. από την αρχή του έτους σε EUR 1,48δισ., βοηθούμενο από τη σημαντική αποδέσμευση του κεφαλαίου κίνησης. Η εταιρεία ανακοίνωσε προμέρισμα EUR 0,30 ανά μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 10 Ιανουαρίου, μερισματική απόδοση: 4%).

 

Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση του σερβικού franchise της

Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της στη Σερβία στην AIK Banka. Η Eurobank Direktna ανήκει στην Eurobank Holdings (70%) και στους πρώην μετόχους της Direktna Banka (30%). Το τίμημα σε μετρητά για το 70% των μετοχών που κατέχει η Eurobank ανήλθε σε περίπου 198 εκατ. ευρώ και αναμένεται να συνεισφέρει περίπου. 45 μ.β. στον δείκτη CET1 της Eurobank (με βάση τον δείκτη του 2ου τριμήνου του 2023), αντανακλώντας την αποδέσμευση των σχετικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs). Η είδηση είναι θετική και αναμενόμενη. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 2,38/μετοχή.

 

Συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος υπογράφει η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος, με εταιρική αξία EUR 200εκ. (συνεπάγεται πολλαπλασιαστή συναλλαγής EV/EBITDA στο 4x). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο τρίμηνο του 2024, με την επιφύλαξη όλων των απαραίτητων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων. Η ΔΕΗ αναμένει ότι η εξαγορά θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου EUR 100εκ. για τη δημιουργία της υποδομής logistics, παράδοσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το νέο ήταν αναμενόμενο.

 

Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 23ου τριμήνου της Autohellas ανακοινώθηκαν

Η Autohellas ανακοίνωσε έσοδα 285,6 εκατ. ευρώ (+31,5% σε ετήσια βάση), EBITDA 94,5 εκατ. ευρώ (+14,4% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη (αρνητικά επηρεασμένα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης των επιτοκίων) 43,4 εκατ. ευρώ (+3,2% σε ετήσια βάση) για το 3ο τρίμηνο του 23. Οι ισχυρές επιδόσεις στις πωλήσεις προήλθαν από τις πωλήσεις στο εξωτερικό ύψους 59,2 εκατ. ευρώ (+174,9% σε ετήσια βάση) και τη δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων που παρουσίασε πωλήσεις 133,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 30,1% σε ετήσια βάση, ενώ η δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα ήταν οριακά μειωμένη σε ετήσια βάση (-0,2%) με έσοδα 92,7 εκατ. ευρώ. Σε όρους 9μήνου 23, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 762,5 εκατ. ευρώ (+34,1%), ενώ τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 214,2 εκατ. ευρώ και 74,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,2% σε ετήσια βάση και 4,4% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα.

 

Η περίοδος εγγραφής για το IPO της Trade Estates λήγει σήμερα

Η περίοδος εγγραφής της Δημόσιας Προσφοράς έως 28.169.015 νέων μετοχών της Trade Estates λήγει σήμερα- υπενθυμίζεται ότι οι νέες μετοχές θα εκδοθούν εντός του εύρους των EUR 1,92-2,13/μετοχή.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

03/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ

10/11/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ & Βιομηχανική Παραγωγή ΣΕΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)

03/11/23 | Alpha Holdings, Πειραιώς Financial Holdings

07/11/23 | Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Σαράντης

09/11/23 | ΔΕΗ, Titan Cement, OTE, Alpha Trust Ανδρομέδα AEEX

13/11/23 | Optima bank

14/11/23 | Aegean Airlines, Austriacard Holdings

15/11/23 | IDEAL Holdings

20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Premia Properties

21/11/23 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής

22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

16/11/23 | MIG (ΕΓΣ)

17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)

22/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)

30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)

18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)

10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

07/11/23 | Ιντραλότ (από ΑΜΚ)

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Trade Estates ΑΕΕΑΠ

01/11/23-03/11/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 3-11-2023.pdf