Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος την Παρασκευή, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, φτάνοντας σε νέο υψηλό 13 ετών. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,38% στις 1.454,98 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,26%, FTSE Mid Cap: +2,51%, Δείκτης Τραπεζών: +1,53%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 149,7εκ, πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 142,3εκ την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε υψηλότερα κατά 4,48% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (FTSE Large Cap: +4,88%, FTSE Mid Cap: +3,99%, Τραπεζικός δείκτης: +7,57%). Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί στο ΧΑ σήμερα. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η αποκοπή μερίσματος του ΟΠΑΠ σήμερα, η ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023 της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της Τέρνα Ενεργειακή σήμερα μετά το κλείσιμο και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 της Πειραιώς αύριο και της Εθνικής Τράπεζας την Τετάρτη.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

 • Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Ιανουάριο
 • Τραπεζικό σύστημα Δάνεια | Μάρτιος 2024
 • Τραπεζικό σύστημα Καταθέσεις | Μάρτιος 2024
 • Πειραιώς Financial Holdings Προεπισκόπηση 1ου τριμήνου 2024 | Οι τάσεις του 1ου τριμήνου 2024 παραμένουν θετικές, διατηρείται η σύσταση Αγορά
 • Αποτελέσματα ΑΒΑΞ χρήσης 2023-λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις μας, ρεκόρ ανεκτέλεστου υπολοίπου ύψους EUR 3,3δισ.
 • Αποκοπή του μερίσματος του ΟΠΑΠ σήμερα
 • Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα χρήσης 2023 της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά το κλείσιμο της αγοράς
 • Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 του αεροδρομίου Αθηνών πριν το άνοιγμα της αγοράς
 • Οι ομολογιούχοι των ΚΟΔ 2018, 2020 και 2021 της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενέκριναν την αλλαγή των όρων
 • Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile στις 20 Μαΐου
 • Galaxy Cosmos Mezz Plc – Αποτελέσματα 2023
 • Η Alumil εξετάζει την απόσχιση της επιχείρησης χύτευσης αλουμινίου της (Τύπος)

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια), όπως αυτή μετράται από τον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αυξήθηκε κατά 15,1% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2024. Σε όρους επιφάνειας και όγκου, η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 14,7% και κατά 9,2% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Την περίοδο Φεβρουαρίου 2023-Ιανουαρίου 2024, η ελληνική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση σε όρους αδειών, ενώ επίσης αυξήθηκε κατά 12,0% σε ετήσια βάση σε όρους επιφάνειας και κατά 14,4% σε όρους όγκου.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τραπεζικό σύστημα Δάνεια | Μάρτιος 2024

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 192,7δισ. το Μάρτιο του 2024 (+3,0% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.514εκ.), λόγω της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής του ιδιωτικού τομέα κατά EUR 1.983εκ. και της αρνητικής μηνιαίας καθαρής ροής της γενικής κυβέρνησης κατά EUR 469εκ. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση σε EUR 117,4δισ.

 

Τραπεζικό σύστημα Καταθέσεις | Μάρτιος 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 197,2δισ. (+1,3% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 957εκ.) το Μάρτιο του 2024. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε περίπου EUR 7,0δισ. (-24,5% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 718εκ.) και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε περίπου EUR 190,3δισ. (+2,6% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.675εκ.). Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε EUR 45,3δισ. (+1,6% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.278εκ.) και οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε EUR 144,9δισ. (+2,9% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 396εκ.). Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευαν το 76% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων το υπόλοιπο 24%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Πειραιώς Financial Holdings || ΑΓΟΡΑ | Τρέχουσα Τιμή: EUR 3,98 | Τιμή Στόχος: EUR 5,00

Προεπισκόπηση 1ου τριμήνου 2024 | Οι τάσεις του 1ου τριμήνου 2024 παραμένουν θετικές, διατηρείται η σύσταση Αγορά

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 | Η Πειραιώς Financial Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 την Τρίτη 30 Απριλίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο λόγω των ελαφρώς υψηλότερων εσόδων από προμήθειες, των χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών και προβλέψεων επισφαλών δανείων και παρά τα έκτακτα κόστη που θα επιβαρύνουν τα καθαρά κέρδη. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση αλλά και υψηλότερα σε ετήσια βάση. Αναμένουμε επίσης ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα παραμείνει θετική, οι καταθέσεις θα είναι χαμηλότερες και η δυναμική της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Καθαρά κέρδη | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 219,9εκ. (+4% σε τριμηνιαία βάση, +22% σε ετήσια βάση) το 1ο τρίμηνο 2024, χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus) ύψους EUR 239,0εκ., καθώς αναμένουμε υψηλότερα έκτακτα κόστη σε σχέση με το consensus. Συνολικά, αναμένουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα επιβαρυνθούν από έκτακτα έξοδα ύψους EUR 73,0εκ. Έτσι, αναμένουμε ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη (εξαιρουμένων των εκτάκτων στοιχείων) θα διαμορφωθούν στα EUR 292,9εκ. (-10% σε τριμηνιαία βάση, +44% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την εκτίμηση του consensus ύψους EUR 295,0εκ.

Έσοδα | Εκτιμούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα ανέλθουν στα EUR 531,3εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση), κυρίως χάρη στο αμετάβλητο μείγμα προθεσμιακών καταθέσεων και το beta (οι προθεσμιακές καταθέσεις του συστήματος στο 19,5% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο). Προβλέπουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα διαμορφωθούν σε EUR 145,0εκ. (+1% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση), με στήριξη από τις θετικές συνθήκες των αγορών στο τρίμηνο. Επομένως, εκτιμούμε ότι τα βασικά τραπεζικά έσοδα θα φτάσουν τα EUR 676,3εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση). Αναμένουμε επίσης μη τραπεζικές ζημίες ύψους EUR 43,0εκ. λόγω των προμηθειών που καταβλήθηκαν για την τοποθέτηση το μεριδίου του ΤΧΣ. Συνολικά, προβλέπουμε ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 633,3εκ. (-12% σε τριμηνιαία βάση, +10% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την εκτίμηση consensus για EUR 643,0εκ.

Κέρδη προ προβλέψεων | Από την πλευρά του κόστους, αναμένουμε τα λειτουργικά έξοδα να μειωθούν στα EUR 202,2εκ. (-22% σε τριμηνιαία βάση, -2% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με το consensus ύψους EUR 203,0εκ. Η εκτίμησή μας ενσωματώνει ένα έκτακτο κόστος ύψους EUR 10,0εκ. για το τρίμηνο. Ως εκ τούτου, τα έσοδα προ προβλέψεων αναμένεται να ανέλθουν σε EUR 431,1εκ. (-7% σε τριμηνιαία βάση, +16% σε ετήσια βάση). Προβλέπουμε επίσης ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα διαμορφωθούν στα EUR 92,9εκ. (-11% σε τριμηνιαία βάση, -3% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 78μ.β. για το τρίμηνο και χαμηλότερο από την μέση εκτίμηση για EUR 105,0εκ.

Άποψη Optima | Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στις προοπτικές της διοίκησης για το υπόλοιπο του έτους και κυρίως στην εξέλιξη της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, στο μείγμα και το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων, στα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς και στην ποιότητα του ενεργητικού. Η μετοχή διαπραγματεύεται με 0,71x το P/TBV24E, με σημαντική έκπτωση 35% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες και με έκπτωση 16% σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές. Η Πειραιώς είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 5,00/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 25%. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024, θα επανεξετάσουμε και θα επικαιροποιήσουμε τις ετήσιες εκτιμήσεις μας, την τιμή στόχο και τη σύστασή μας.

 

Αποτελέσματα ΑΒΑΞ χρήσης 2023-λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις μας, ρεκόρ ανεκτέλεστου υπολοίπου ύψους EUR 3,3δισ.

Η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε για το 2023 κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 12,6% σε ετήσια βάση στα EUR 453,5εκ., (σύμφωνα με την εκτίμησή μας), EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα EUR 60,8εκ., +4,4% σε σχέση με το 2022, (με το περιθώριο EBITDA των κατασκευών να διευρύνεται στο 6,2% από 4,7% το 2022) και καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα EUR 10,0εκ., ελαφρώς πάνω από την εκτίμησή μας, έναντι EUR 12,9εκ. το 2022 (το οποίο περιλάμβανε έκτακτο κέρδος EUR 9,4εκ. από την πώληση συμμετοχής). Επιπλέον, η ΑΒΑΞ κατάφερε να μειώσει περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του ομίλου κατά EUR 37,9εκ. το 2023 (-17,2% από το 2022 και -59,8% από το 2020) και να αυξήσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών στο υψηλό των EUR 3,3δισ. Τέλος, η ΑΒΑΞ ανακοίνωσε μέρισμα EUR 0,03/μετοχή για τη χρήση 2023 (σύμφωνα με την εκτίμησή μας). Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 14 Μαΐου.

 

Αποκοπή του μερίσματος του ΟΠΑΠ σήμερα

Η μετοχή του  ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα EUR 0,61 ανά μετοχή.

 

Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα χρήσης 2023 της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά το κλείσιμο της αγοράς

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα χρήσης 2023 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 17:15 και 16:15 αντίστοιχα

 

Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 του αεροδρομίου Αθηνών πριν το άνοιγμα της αγοράς

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 σήμερα, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

 

Οι ομολογιούχοι των ΚΟΔ 2018, 2020 και 2021 της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενέκριναν την αλλαγή των όρων

Οι ομολογιούχοι του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους EUR 120εκ. που εκδόθηκε το 2018, του ομολογιακού δανείου ύψους EUR 500εκ. που εκδόθηκε το 2020 και του ομολογιακού δανείου ύψους EUR 300εκ. που εκδόθηκε το 2021 αποφάσισαν α) να παρατείνουν την συναίνεση τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου για επιπλέον 24 μήνες, β) να εγκρίνουν την κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» <3,0x  και γ) να εγκρίνουν την αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από EUR 1,1δισ. σε EUR 1,9δισ.

 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile στις 20 Μαΐου

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαΐου στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τη διανομή μερίσματος καθώς και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

 

Galaxy Cosmos Mezz Plc – Αποτελέσματα 2023

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ (+35% σε ετήσια βάση) το 2023 και η εύλογη αξία των ομολόγων εκτιμήθηκε σε 16,1 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 20,7 εκατ. ευρώ το 2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ (-3% σε ετήσια βάση) και το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 23,7 εκατ. ευρώ (-16% σε ετήσια βάση). Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2024, η εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους EUR 2,1 εκατ. από τα mezzanine notes. Το ΔΣ θα προτείνει στη ΓΣ τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση: 11,7%).

 

Η Alumil εξετάζει την απόσχιση της επιχείρησης χύτευσης αλουμινίου της (Τύπος)

Η εταιρεία εξετάζει την απόσχιση της δραστηριότητας χύτευσης αλουμινίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024. Η Alumil αναμένει να αντλήσει κεφάλαια προκειμένου να μειώσει το χρέος της.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

29/04/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΑΠΡ

30/04/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ

01/05/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΑΠΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Αγορά

14/05/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 03/06/24)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

29/04/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (FY23), Τέρνα Ενεργειακή (FY23), ΑΒΑΞ (FY23), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (1Q24), Elastron (FY23), AS Company (FY23), Alpha Real Estate Services (FY23), ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Quality & Reliability (FY23)

30/04/24 | Πειραιώς Financial Hold (1ο τριμ.24), Coca-Cola HBC (1ο τριμ.24), Entersoft (1ο τριμ.24), Frigoglass (FY23)

01/05/24 | Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος (1ο τριμ.24)

09/05/24 | Titan Cement International (1ο τριμ.24)

14/05/24 | OTE (1ο τριμ.24)

16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)

21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)

23/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24), Ideal Holdings (1ο τριμ.24)

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)

28/05/24 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.24), Epsilon Net (1Q24)

29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24)

31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ), ΔΕΗ (ΕΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)

09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)

10/05/24 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)

15/05/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)

17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Attica Group (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | Alumil (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

10/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)

02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)

08/05/24 | BriQ Properties

13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,30)

14/05/24 | ΟΛΘ (EUR 1.30)

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών (EUR 0,55), Revoil (EUR 0,048)

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22)

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

25/07/24 | Ideal Holdings

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

30/04/24 | Profile Software (09:30)

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 29-04-2024.pdf