ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών μείωσε τα αρχικά κέρδη και έκλεισε ελαφρώς θετικά χθες, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές. Αναλυτικότερα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 0,24% στις 1.481,23 μονάδες, (FTSE Large Cap: +0,54%, FTSE Mid Cap: -0,41%, Δείκτης Τραπεζών: +1,59%) και η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,9 εκατ. ευρώ, έναντι 86,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή. Αναμένουμε ότι το ΧΑ θα κινηθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Απρίλιος 2024 (οριστικά στοιχεία)
  • Ο ΟΤΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη West Network Invest για την πώληση της TRM
  • Ελληνικά Χρηματιστήρια | Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 24 | Ισχυρό τρίμηνο σύμφωνα με τις προσδοκίες
  • CENERGY Holdings | Προεπισκόπηση 1Q24e: EUR 240-250 εκατ. για την επίτευξη του στόχου EBITDA.
  • Σύντομη παρουσίαση της Noval Property- δημόσια προσφορά IPO 29-31 Μαΐου
  • Σύντομη επισκόπηση Noval Property
  • ΟΠΑΠ | Προεπισκόπηση 1Q24e: Δυνατά έσοδα αλλά τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα επιβαρύνουν την κερδοφορία
  • MOH | Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1Q24e | άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος διύλισης
  • Η Μυτιληναίος σχεδιάζει σωρευτικές επενδύσεις ύψους 3,3 δισ. ευρώ στην Ιταλία τα επόμενα 4 χρόνια

 

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ

Μακροοικονομικά νέα

Εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Απρίλιος 2024 (οριστικά στοιχεία)

Στοιχεία: Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, ο προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα 250 εκατ. ευρώ (αναθεωρημένο προς τα πάνω από 279 εκατ. ευρώ που ήταν τα προκαταρκτικά στοιχεία) έναντι ελλείμματος 2.699 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος (βάσει της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2024) και ελλείμματος 789 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2023. Σε πρωτογενή βάση, ο προϋπολογισμός κατέγραψε πλεόνασμα 3.282 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 (αναθεωρημένο προς τα πάνω από 3.253 ευρώ προκαταρκτικά στοιχεία) έναντι στόχου για πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 2.443 ευρώ την ίδια περίοδο το 2023.

 

Εταιρικά νέα

Ο ΟΤΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη West Network Invest για την πώληση της TRM

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την West Network Invest S.R.L. σχετικά με την πώληση της 100% θυγατρικής Telekom Romania Mobile. Η West Network Invest S.R.L. είναι ένα επενδυτικό όχημα, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην Digi Romania S.A. και κατά μειοψηφία στον όμιλο Clever Media. Η Digi είναι μέλος του ομίλου DIGI Communications, μιας κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, με παρουσία στη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο. Τα μέρη βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης για έγκριση από τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές. Η είδηση είναι θετική για τον ΟΤΕ.

 

Ελληνικά Χρηματιστήρια || Τρέχουσα Τιμή: EUR 5,12 | Σύσταση: Αγορά | Τιμή Στόχος: EUR 6,40

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 24 | Ισχυρό τρίμηνο σύμφωνα με τις προσδοκίες

‘Άποψη Optima | Η Hellenic Exchanges παρουσίασε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων που ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας όσον αφορά το άνω και το κάτω μέρος της γραμμής και ελαφρώς χαμηλότερα όσον αφορά το EBITDA λόγω των υψηλότερων από το αναμενόμενο λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον, η εταιρεία παρήγαγε ισχυρά FCF και αύξησε την καθαρή ταμειακή της θέση. Η διοίκηση θα διοργανώσει σήμερα στις 16:00 Αθήνα/14:00 ώρα Λονδίνου CC. Επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση Buy και το TP των 6,40 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 25%.

 

(EUR εκατ.) 1Q24 1Q23 YoY vs Optima
Έσοδα 13.5 11.7 15.7% -0.2%
EBITDA 6.4 5.3 20.9% -2.6%
περιθώριο (%) 47.2% 45.1%
Καθαρά κέρδη 4.4 3.3 30.5% 0.2%

 

 

 

 

 

 

Έσοδα | Τα έσοδα ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ (+15,7% σε ετήσια βάση), στο ίδιο επίπεδο με την εκτίμησή μας. Τα έσοδα από τις συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 5,0% σε ετήσια βάση και τα έσοδα μετά τις συναλλαγές κατά 10,0% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 62,0% των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αυξήθηκαν επίσης κατά 26,3% y-o-y, τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κατά 14,6% y-o-y και τα έσοδα από υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακές υπηρεσίες κατά 42,4% y-o-y. Από την πλευρά του κόστους, τα OpEx ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ (+11,7% σε ετήσια βάση), 3% υψηλότερα από την εκτίμησή μας για 6,4 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,4 εκατ. ευρώ (+20,9% σε ετήσια βάση), ελαφρώς χαμηλότερα (-2,6%) από την εκτίμησή μας για 6,5 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 47,2% από 45,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 4,4 εκατ. (+30,5% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την εκτίμησή μας για ευρώ 4,3 εκατ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε επίσης σε 32,2% το 1ο τρίμηνο του 24 έναντι 28,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

  Ταμειακές ροές | Οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 15,4% σε ετήσια βάση σε EUR 5,0 εκατ. λόγω υψηλότερων OpCF (+12,1% σε ετήσια βάση) και χαμηλότερων απαιτήσεων CapEx (-21,1% σε ετήσια βάση).

  Καθαρή ταμειακή θέση | Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά EUR 5,3 εκατ. σε ετήσια βάση σε EUR 68,2 εκατ. ή EUR 1,13 ανά μετοχή.

 

   CENERGY Holdings || υπό εξέταση | Τρέχουσα Τιμή: EUR 8,43 | Τιμή Στόχος υπό

   Εξέταση | Προεπισκόπηση 1Q24e: EUR 240-250 εκατ. για την επίτευξη του               στόχου EBITDA.

Η Cenergy Holdings πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1Q24e στις 29 Μαΐου amc, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, 30 Μαΐου στις 15.00 τοπική ώρα (Τηλ: Έλληνες συμμετέχοντες: +213 009 6000, συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο: +44 (0) 800 368 1063, Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνής: (0) 203 059 5872, συμμετέχοντες στις ΗΠΑ: +44 (0) 203 059 5872, συμμετέχοντες στις ΗΠΑ: +44 (0) 203 059 5872: +1 516 447 5632). Αναμένουμε ένα ισχυρό τρίμηνο, παρά τη συνήθη αδύναμη εποχικότητα στην αρχή του έτους, με γνώμονα την επιτάχυνση της εκτέλεσης του ανεκτέλεστου με υγιή περιθώρια κέρδους. Αναλυτικότερα, βλέπουμε αύξηση των πωλήσεων του ομίλου κατά 7,0% σε ετήσια βάση στα 408 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων όγκων και στους δύο τομείς (ο τομέας των καλωδίων λειτουργεί ήδη με υψηλούς ρυθμούς χρησιμοποίησης, ενώ ο τομέας των σωλήνων αναμένεται να έχει ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητές του), υποβοηθούμενος από το τεράστιο συσσωρευμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο (ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου 3,15 δισ. ευρώ στις 31/12/2023, αυξημένο κατά 1,15 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση). Περνώντας στην κερδοφορία, βλέπουμε το EBITDA adj. (δηλ. χωρίς την επίδραση του μετάλλου και τα έκτακτα) στα 59,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34,4% σε ετήσια βάση, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις αποσβέσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ, τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 18,5 εκατ. ευρώ (λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων που υπεραντισταθμίζουν το χαμηλότερο κατά 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση καθαρό χρέος στις 31/12/2023) και τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή 22%, αναμένουμε τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν στα 25,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65,3% σε ετήσια βάση. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η CENERGY έχει ήδη ανακοινώσει μέρισμα 0,08 ευρώ/μετοχή (MA: 0,9%, τελευταία μέρα με δικαίωμα στο μέρισμα: 25/06/2024).

   

  Βασικές προβλέψεις για τα αποτελέσματα του ομίλου για το 1ο τρίμηνο του24e

 EUR m 1Q23 1Q24e Y-o-Y change
‘ Εσοδα 381.3 408.0 7.0%
EBITDA adj. 44.0 59.1 34.4%
Περιθώριο 11.5% 14.5% 295
Καθαρά κέρδη 15.4 25.5 65.3%

 

  Σύντομη παρουσίαση της Noval Property- δημόσια προσφορά IPO 29-31 Μαΐου

Η Noval Property έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή IPO ύψους 43,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 340 εκατ. ευρώ το 2024-30e. Η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ θα ξεκινήσει στις 29 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου, ενώ το ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης έχει οριστεί στα 2,82 ευρώ/μετοχή. Σημειώνεται ότι το ανώτερο όριο της τιμής διάθεσης των 2,82 ευρώ/μετοχή συνεπάγεται ένα ισχυρό discount 29,1% σε σχέση με το NAV των 3,98 ευρώ/μετοχή, προσφέροντας ένα ελκυστικό σημείο εισόδου σε μια ισορροπημένη εταιρεία REIC /αναπτυξιακή εταιρεία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εγχώριες εισηγμένες ομοειδείς εταιρείες διαπραγματεύονται σήμερα με μέσο discount 16,7% ή 26,7% εξαιρουμένης της Prodea. Τέλος, η έναρξη διαπραγμάτευσης όλων των μετοχών της Noval Property αναμένεται στις 5 Ιουνίου.

   Ανταγωνιστές Noval Property

   Εταιρεία Αριθμός μετοχών (εκατ.) NAV Nav/μτχ Τιμή/μτχ Discount
   Premia Properties 87.1 147.2 1.69 1.20 -29.2%
   Trastor 152.3 235.9 1.55 1.14 -26.4%
   Briq 35.8 98.2 2.75 2.00 -27.2%
   Prodea 255.5 1500 5.87 7.8 32.9%
   Trade Estates 120.5 298.4 2.48 1.73 -30.0%
   Orilina 138.2 160.9 1.16 0.93 -20.1%
   Noval Property 107.5 427 3.97 2.81 -29.2%

 

  Σύντομη επισκόπηση Noval Property

Η Noval Property είναι η 2η μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Ε.Ε.Α.Π.) σε όρους Ακαθάριστης Αξίας Ενεργητικού στις 31.12.2023 στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και του επενδυτικού τομέα με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 61 ακινήτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 10/2019 ως θυγατρική του Ομίλου Viohalco και στις 31/12/2023 διαχειρίζεται ένα επενδυτικό ακίνητο ύψους 571 εκατ. ευρώ (σε όρους GAV), με ποσοστό πληρότητας 98,1%, μεικτή μισθωτική απόδοση 7,2% και 9,6 έτη WAULT (με βάση τη μέγιστη συμβατική λήξη των μισθώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα παράτασης των μισθωτών), το οποίο αποφέρει 31,4 εκατ. ευρώ ετησιοποιημένα ακαθάριστα έσοδα από μισθώματα. Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω της δημόσιας εγγραφής των μετοχών της στην ATHEX. Σημειώνεται ότι η ΑΕΕΑΠ έχει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 340 εκατ. ευρώ την περίοδο 2024-30e, εκ των οποίων το 82% αναμένεται να διοχετευθεί στην ανάπτυξη υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ το υπόλοιπο 18% για εξαγορές.

 

ΟΠΑΠ || Τρέχουσα τιμή: 15,02 ευρώ | Βαθμολόγηση: αγορά | Τιμή στόχος: EUR 19,30

Προεπισκόπηση 1Q24e: Δυνατά έσοδα αλλά τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα επιβαρύνουν την κερδοφορία

Ισχυρά έσοδα 1Q24e | Ο ΟΠΑΠ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1Q24e την Τετάρτη 29 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την επόμενη ημέρα (16:00 ώρα Αθήνας). Αναμένουμε ένα ισχυρό τρίμηνο όσον αφορά την πρώτη γραμμή με αύξηση των εσόδων σε όλα σχεδόν τα εμπορικά κανάλια, εκτός από μια μικρή μείωση στην κατηγορία Instant & Passives (η οποία αναμένουμε να συνεχίσει να υποαποδίδει), αλλά τα υψηλά λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να περιορίζουν την κερδοφορία. Το 1Q24e χαρακτηρίστηκε από α) το πλούσιο αθλητικό ημερολόγιο, β) το λανσάρισμα του Eurojackpot, γ) τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη του Online καζίνο με τους παίκτες να αυξάνουν τα επίπεδα εμπλοκής τους και δ) τις καλύτερες επιδόσεις των παιχνιδιών Λοταρίας στα φυσικά καταστήματα που υποστηρίζονται από την αναδιάρθρωση των παιχνιδιών Λόττο και Τζόκερ.

  Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης 1Q24e | Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπουμε τριμηνιαία έσοδα (GGR) 550,6 εκατ. ευρώ (έναντι 527,4 εκατ. ευρώ το 1Q23 +4,4% σε ετήσια βάση), EBITDA 185,3 εκατ. ευρώ (έναντι 196,3 εκατ. ευρώ το 1Q23 -5,6% σε ετήσια βάση) και «συγκρίσιμα» καθαρά κέρδη 109,3 εκατ. ευρώ έναντι συγκρίσιμων καθαρών κερδών 117,8 εκατ. ευρώ το 1Q23 (-7,2% σε ετήσια βάση). Από την πλευρά των λειτουργικών εξόδων, το μεταβλητό κόστος (συνεισφορά GGR, αμοιβές πρακτόρων και άμεσες δαπάνες) θεωρείται ότι διαμορφώνεται στα 324,4 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 59% (-30 μ.β. σε ετήσια βάση) του συνολικού GGR, ενώ το σταθερό κόστος (προσωπικό, μάρκετινγκ, λοιπά) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα στα 108,5 εκατ. ευρώ (+22,1% σε ετήσια βάση)- αντιπροσωπεύοντας το 19,7% του συνολικού GGR έναντι 16,9% το 1ο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση των OpEx προήλθε από τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία τα τελευταία τρίμηνα (αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε ετήσια βάση μετά το 3Q24e) και την απότομη αύξηση από τα έξοδα μάρκετινγκ για την περαιτέρω υποστήριξη του ξεκινήματος του Eurojackpot. Κατά συνέπεια, το περιθώριο EBITDA του ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 33,7% (-360 μ.β. σε ετήσια βάση). Σημειώνουμε ότι έχουμε υποθέσει έσοδα ύψους 58 εκατ. ευρώ, που προκύπτουν από τη νέα 10ετή άδεια λαχειοφόρων αγορών/ στοιχημάτων, καθώς και λοιπά λειτουργικά έσοδα/ έξοδα (καθαρά) από μη τυχερά παιχνίδια ύψους 9,7 εκατ. ευρώ (σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι) στο τρίμηνο.

 

   MOH || ΑΓΟΡΆ | Τρέχουσα Τιμή: 28,44 | Σύσταση: Αγορά | Τιμή Στόχος: EUR 36,70

  Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1Q24e | άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος διύλισης

Η MOH έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1Q24e σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, και θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη αύριο στις 17:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Αγγλίας). Εξαιρώντας την επίδραση των αποθεμάτων και τα έκτακτα έσοδα, αναμένουμε «προσαρμοσμένα» EBITDA 345 εκατ. ευρώ (-23% σε ετήσια βάση με σκληρά συγκριτικά στοιχεία, 2% πάνω από τη συναίνεση) και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη 199 εκατ. ευρώ (+3% έναντι της συναίνεσης) από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη 276 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κέρδη από αποθέματα ύψους 25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 50 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 23, προβλέπουμε IFRS EBITDA στα 370 εκατ. ευρώ (-7% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη βάσει 222 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Τέλος, σε σχέση με τα μερίσματα, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει τελικό μέρισμα ύψους 1,40 ευρώ για τη χρήση 2023 (ex-date: 26/6, DY: 5,1%), αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για τη χρήση 2023 σε 1,80 ευρώ/μετοχή.

MOH Group 1Q24e Key P&L Estimates
EUR m 1Q23 1Q24e Y-o-Y change
IFRS EBITDA 397 370 -7%
“Προσαρμοσμένα” EBITDA* 447 345 -23%
Διύλιση «Προσαρμοσμένο EBITDA » 384 270 -30%
Μάρκετινγκ & άλλα Προσαρμοσμένο EBITDA 16 18 13%
– Ενέργεια & Αέριο EBITDA 53 60 13%
IFRS Καθαρά έσοδα 237 222 -6%
“Προσαρμοσμένα” Καθαρα κέρδη* 276 199 -28%

    Source: Optima bank research, MOH. *Adjusted figures exclude inventory impact

    Consensus estimates are provided by the Company and compiled by 10 analysts..

 

Η Μυτιληναίος σχεδιάζει σωρευτικές επενδύσεις ύψους 3,3 δισ. ευρώ στην Ιταλία τα επόμενα 4 χρόνια

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα του Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος, κ. Καλαφάτας, δήλωσε χθες ότι η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει συνολικά 3,3 δισ. ευρώ στην Ιταλία την επόμενη 4ετία, με την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 3,7GW στη χώρα, αλλά και σε πιθανές εξαγορές στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/05/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΦΕΒ

30/05/24 | Ποσοστό Ανεργίας ΑΠΡ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΠΡ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΜΑΪ

31/05/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

03/06/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΜΑΪ

07/06/24 | ΑΕΠ Α’ τριμήνου 2024 (προσωρινά στοιχεία)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

28/05/24 | Μότορ Οϊλ, Epsilon Net

29/05/24 | ΟΠΑΠ, Cenergy Holdings, ΚΡΙ-ΚΡΙ

31/05/24 | Austriacard Holdings

12/06/24 | LAMDA Development

28/06/24 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Intracom (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ), Profile (ΤΓΣ), Premia Properties (ΤΓΣ), Quality & Reliability (ΕΓΣ)

03/06/24 | Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ), Orilina Properties (ΕΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ), Cairo Mezz Plc (ΤΓΣ)

07/06/24 | Κέκροψ (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ), Performance (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ), DIMAND (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), Flexopack (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz PLC (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), Lavipharm (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

28/05/24 | Μοτοδυναμική (EUR 0,12198534), CNL Capital (υπολ. EUR 0,25)

30/05/24 | Coca Cola HBC (EUR 0,93)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile Software

06/06/24 | Premia Properties

12/06/24 | BriQ Properties (EUR 0,1045)

14/06/24 | Prodea Investments (υπολ. EUR 0,137)

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,12),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

02/07/24 | Flexopack

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

11/09/24 | Μπλε Κέδρος

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Noval Property

29/05/24-31/05/24 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

05/06/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

28/05/24 | Alpha Trust Holdings (10:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 28-05-2024 .pdf