Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με πτώση χθες για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,35% και έκλεισε στις 1.417,59 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,42%, FTSE Mid Cap: +0,23%, Δείκτης Τραπεζών: -1,25%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 98,6εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 134,8εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ σήμερα που οφείλεται στο ότι είναι η τελευταία συνεδρίαση του 1ου τριμήνου 2024.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Η DBRS ανέβασε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα (Τύπος)
  • Μειώθηκε λίγο η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
  • Ελληνικά Χρηματιστήρια | Τα αποτελέσματα του 2023 ήταν υψηλότερα από το consensus και σύμφωνα με την δική μας εκτίμηση, το μέρισμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – πρόταση εξαγοράς για ομολογίες EUR 400εκ. μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2)
  • Εγκρίθηκε η ανανέωση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος
  • Η Real Consulting διέψευσε τις φήμες περί συγχώνευσης με την CPI

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Η DBRS ανέβασε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα (Τύπος)

Η DBRS αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Ελλάδας στο 1,5% για το 2024 (από 1,3% προηγουμένως), αναμένοντας ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2025 (από 2,0% προηγουμένως).

 

Μειώθηκε λίγο η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες EUR 812,5εκ. από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Πιο αναλυτικά, το συνολικό ποσό που δημοπρατήθηκε ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα EUR 1.046εκ. (συντελεστής κάλυψης στο 1,67x έναντι 1,65x στην προηγούμενη δημοπρασία του Φεβρουαρίου) και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,75% (έναντι 3,83% στην προηγούμενη δημοπρασία).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Ελληνικά Χρηματιστήρια | Τα αποτελέσματα του 2023 ήταν υψηλότερα από το consensus και σύμφωνα με την δική μας εκτίμηση, το μέρισμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Άποψη | Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (consensus) και ήταν σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις. Επιπλέον, το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών εκτινάχθηκε. Η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος EUR 0,24 ανά μετοχή (+60% σε ετήσια βάση), ξεπερνώντας την εκτίμησή μας για EUR 0,22 και την εκτίμηση consensus για EUR 0,20 και η μεικτή μερισματική απόδοση που προκύπτει είναι 4,4%. Η εταιρεία θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος (για συμμετέχοντες από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 211 180 2000). Διατηρούμε τη σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 6,40/μετοχή με περιθώριο ανόδου 17%.

Οικονομικά μεγέθη | Τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 47,1εκ. (+25% σε ετήσια βάση) το 2023, 3% υψηλότερα από το consensus ύψους EUR 45,7εκ. και σύμφωνα με την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 46,7εκ. Τα έσοδα από διαπραγμάτευση τίτλων ανήλθαν σε EUR 8,6εκ. (+46% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα από μετασυναλλακτικές υπηρεσίες σε EUR 20,2εκ. (+35% σε ετήσια βάση), αντιπροσωπεύοντας το 61% των εσόδων του ομίλου. Τα έσοδα από εισαγωγές στο χρηματιστήριο αυξήθηκαν επίσης κατά 15% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε EUR 5,7εκ. Τα EBITDA ανήλθαν σε EUR 19,0εκ. (+52% σε ετήσια βάση), ελαφρώς υψηλότερα από το consensus ύψους EUR 18,8εκ. και την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 18,6εκ. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε σε 40,3% έναντι 33,0% το 2022. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε EUR 13,0εκ. (+58% σε ετήσια βάση), 4,8% υψηλότερα από το consensus ύψους EUR 12,4εκ. και σύμφωνα την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 13,1εκ. Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος EUR 0,24 ανά μετοχή (+60% σε ετήσια βάση), 20% υψηλότερο από την μέση εκτίμηση-consensus για EUR 0,20 και 10% υψηλότερο από την δική μας εκτίμηση για EUR 0,22. Επιπλέον, τα έσοδα του 4ου τριμήνου 2023 ανήλθαν σε EUR 12,7εκ. (+48% σε ετήσια βάση), υψηλότερα από την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 12,3εκ., τα EBITDA σε EUR 4,7εκ. (+269% σε ετήσια βάση), υψηλότερα από την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 4,2εκ. και τα καθαρά κέρδη σε EUR 3,4εκ. (+53% σε ετήσια βάση), σύμφωνα την δική μας εκτίμηση ύψους EUR 3,5εκ.

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – πρόταση εξαγοράς για ομολογίες EUR 400εκ. μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2)

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ο Προσφέρων) ανακοίνωσε, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών στους κατόχους των Ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029, ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το ποσό αποδοχής ανέρχεται σε EUR 320,1εκ. περίπου, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών, με τιμή αγοράς 101,400% του ονομαστικού ποσού των Ομολογιών που έγιναν αποδεκτές για αγορά. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για την πρόταση εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024. Οι EUR 500,0εκ. Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της προϋπόθεσης της νέας έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την τιμή αγοράς και την πληρωμή δεδουλευμένου τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς.

 

Εγκρίθηκε η ανανέωση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος

Η εταιρεία Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες ενέκρινε την ανανέωση της έγκρισης και των όρων απόκτησης ιδίων μετοχών για επιπλέον είκοσι τέσσερις μήνες, με ανώτατο αριθμό μετοχών που θα αποκτηθούν μέχρι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εντός εύρους τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ EUR 0,97 έως EUR 50 ανά μετοχή.

 

Η Real Consulting διέψευσε τις φήμες περί συγχώνευσης με την CPI

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαψεύδει δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με πιθανή συγχώνευση με την εταιρεία CPI.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/03/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΔΕΚ

29/03/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΦΕΒ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΑΝ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ, BriQ Properties

29/03/24 | ΟΛΠ

02/04/24 | DIMAND

03/04/24 | Μότορ Οϊλ, QUEST Holdings

09/04/24 | ΔΕΗ, Φουρλής

12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC

17/04/24 | Jumbo, Lamda Development

23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών

25/04/24 | ΕΥΔΑΠ

30/04/24 | Βιοκαρπέτ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)

10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)

17/04/24 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

19/04/24 | BriQ Properties (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

15/04/24 | Πετρόπουλος

19/04/24 | Παπουτσάνης

22/04/24 | Autohellas (EUR 0,70)

29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)

02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)

08/05/24 | BriQ Properties

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

02/04/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (EUR 1.98)

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 28-03-2024.pdf