Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,18% και έκλεισε στις 1.411,98 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,03%, FTSE Mid Cap: -0,12%, Δείκτης Τραπεζών: +0,42%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 87,1εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 69,5εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε άλλη μια συνεδρίαση περιορισμένου εύρους τιμών με χαμηλούς όγκους για το ΧΑ σήμερα, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των ανακοινώσεων του ΤΧΣ για την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Τραπεζικό σύστημα Δάνεια | Ιανουάριος 2024
  • Τραπεζικό σύστημα Καταθέσεις | Ιανουάριος 2024
  • HELLENiQ ENERGY | Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023ε
  • Η Πειραιώς Financial Holdings θα υποβάλει αίτημα για διανομή μερίσματος-Τύπος
  • Η Σωληνουργεία Κορίνθου της CENERGY αναλαμβάνει σύμβαση σωλήνων χάλυβα μήκους 27 χλμ.
  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών ομολογιών της Intralot σήμερα στο ΧΑ
  • Η Entersoft διέψευσε δημοσιεύματα σχετικά με εξαγορά
  • Η QUEST επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την ACS

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τραπεζικό σύστημα Δάνεια | Ιανουάριος 2024

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 190,7δισ. τον Ιανουάριο του 2024 (+1,9% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 4.473εκ.). λόγω της αρνητικής μηνιαίας καθαρής ροής του ιδιωτικού τομέα κατά EUR 2.734εκ. και της γενικής κυβέρνησης κατά EUR 1.739εκ. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3,0% σε ετήσια βάση σε EUR 115,6δισ.

 

Τραπεζικό σύστημα Καταθέσεις | Ιανουάριος 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 198,0δισ. (+2,7% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.702εκ.) τον Ιανουάριο του 2024. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε περίπου EUR 8,4δισ. (+2,9% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.536εκ.) και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε EUR 189,7δισ. (+2,7% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 5.238εκ.). Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε EUR 45,0δισ. (+1,6% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.167εκ.) και οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε EUR 144,7δισ. (+3,1% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.070εκ.). Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευαν το 76% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων το υπόλοιπο 24%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

HELLENiQ ENERGY | Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023ε

H HELLENiQ ENERGY προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2023 στις 29 Φεβρουαρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Εξαιρούμενης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA ύψους EUR 258εκ. (-45% σε ετήσια βάση λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 133εκ. από EUR 261εκ. το 4ο τρίμηνο 2022. Όσον αφορά τις επιδόσεις των τομέων, αναμένουμε η HE, που ωφελήθηκε και από την αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων, να έχει επωφεληθεί από τα υγιή περιθώρια διύλισης κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οδηγώντας το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα στα EUR 218εκ. (έναντι EUR 440εκ. πριν από ένα χρόνο), ενώ η συνεισφορά του τομέα εμπορίας αναμένεται αδύναμη στα EUR 19εκ., λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών και του ανώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον τομέα πετροχημικών, αναμένουμε ότι το αδύναμο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του τριμήνου θα επιβαρύνει την κερδοφορία του τομέα, με την συνεισφορά EBITDA να προβλέπεται στα EUR 12εκ. έναντι EUR 26εκ. πέρυσι. Τέλος, εκτιμούμε το EBITDA του τομέα ΑΠΕ στα EUR 29εκ. από την εγκατεστημένη ισχύ των 356MW να υπεραντισταθμίσει τη ζημιά των EUR 10εκ. στην έρευνα & εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις μας βρίσκονται στο ανώτερο άκρο των μέσων εκτιμήσεων των αναλυτών.

 

Η Πειραιώς Financial Holdings θα υποβάλει αίτημα για διανομή μερίσματος-Τύπος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η Πειραιώς Financial Holdings δημοσίευσε χθες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2023 και ως εκ τούτου θα υποβάλει αίτημα στον SSM για την έγκριση διανομής μερίσματος ύψους 10% επί των καθαρών κερδών. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς πραγματοποίησε καθαρά κέρδη EUR 788,1εκ. το 2023 και ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι το μέρισμα θα ανέλθει σε EUR 0,063 ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται μικτή μερισματική απόδοση 1,6%. Η Πειραιώς αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 5,00 /μετοχή.

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου της CENERGY αναλαμβάνει σύμβαση σωλήνων χάλυβα μήκους 27 χλμ. 

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε σύμβαση από την Technip FMC για 27 χλμ. σωλήνων υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW), για το υποθαλάσσιο έργο Utsira High στη Βόρεια Θάλασσα.

 

Έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών ομολογιών της Intralot σήμερα στο ΧΑ

Σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ οι 130.000 κοινές ονομαστικές ομολογίες της Intralot που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών. Το σύμβολο του Ομολόγου είναι «ΙΝΛΟΤΟ1» στα ελληνικά και «INLOTB1» με λατινικούς χαρακτήρες. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι EUR 1.000 ανά Ομολογία, ήτοι το 100% της ονομαστικής αξίας. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση ανήλθαν σε EUR 124,5εκ. και θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου ομολόγου ύψους EUR 229,6εκ. λήξης Σεπτεμβρίου 2024, που έχει εκδοθεί από τη θυγατρική Intralot Capital Luxembourg SA.

 

Η Entersoft διέψευσε δημοσιεύματα σχετικά με εξαγορά

Η Entersoft ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι της ενημέρωσαν την εταιρεία ότι δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με οποιονδήποτε για την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας.

 

Η QUEST επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την ACS

Η QUEST, σε επίσημη απάντησή της στα δημοσιεύματα του τύπου, επιβεβαίωσε χθες ότι έχει λάβει πρόσφατα ενδιαφέρον και προτάσεις σχετικά με την ACS από διεθνείς δυνητικούς επενδυτές, προσθέτοντας ότι δεν έχει συνάψει καμία δεσμευτική συμφωνία για τη συμμετοχή νέου επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/02/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΝΟΕ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΦΕΒ

29/02/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΔΕΚ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΑΝ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

27/02/24 | Premia Properties (Flash Note)

28/02/24 | Ideal Holdings (Flash Note)

29/02/24 | HELLENiQ ENERGY, Entersoft

05/03/24 | ΕλβαλΧαλκόρ

06/03/24 | Optima bank, Cenergy Holdings

07/03/24 | Eurobank Holdings, Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών, Βιοχάλκο, Autohellas

11/03/24 | Σαράντης

12/03/24 | Εθνική Τράπεζα, Aegean Airlines

13/03/24 | Titan Cement, ΟΠΑΠ

27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

09/04/24 | ΔΕΗ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

04/03/24 | ΟΛΠ (ΕΓΣ)

06/03/24 | Φουρλής (ΕΓΣ)

17/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)

29/04/24 | ΟΠΑΠ

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

28/02/24 | Intralot – Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 28-02-2024.pdf