Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με άνοδο χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,31% και έκλεισε στις 1.219,57 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,16%, FTSE Mid Cap: +1,32%, Δείκτης Τραπεζών: +0,48%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 75,0εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 106,7εκ. τη Δευτέρα. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Optima Bank: η Δημόσια Προσφορά ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή
  • Έκδοση ομολόγου Tier II ύψους EUR 500εκ. από την Εθνική Τράπεζα
  • Η Profile Software ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
  • EPSILON NET αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ σύμβαση ύψους EUR 40εκ. με τον ΑΔΜΗΕ (Τύπος)
  • Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αποκτά το 49,99% της ΕΓΙΣΤΟΣ (Τύπος)
  • Intrakat ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023 σήμερα μετά το κλείσιμο
  • Η ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο 2023
  • Οι νέες μετοχές της Ideal Holdings θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση την Παρασκευή
  • Βιοκαρπέτ: Άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Optima Bank: η Δημόσια Προσφορά ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή

H Αρχική Δημόσια Προσφορά της Optima Bank ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 4 Οκτωβρίου 2023. Η Optima Bank ανακοίνωσε ότι το εύρος για την Τιμή Διάθεσης κυμαίνεται από EUR 6,40 έως EUR 7,20 και με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε EUR 151,2εκ. Η Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Έκδοση ομολόγου Tier II ύψους EUR 500εκ. από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Tier II μειωμένης εξασφάλισης ύψους EUR 500,0εκ. με απόδοση 8,0%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μ.β. στα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024. Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από EUR 1,3δισ.

 

Η Profile Software ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023

Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθαν σε EUR 12,5εκ. (+23% σε ετήσια βάση), το EBITDA διαμορφώθηκε στα EUR 3,1εκ. (+17% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο EBITDA στο 24,8% και τα καθαρά κέρδη έφτασαν το EUR 1,5εκ. (+43% σε ετήσια βάση). Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανέβηκαν στα EUR 836,0εκ. (+75% σε ετήσια βάση) και οι κεφαλαιακές δαπάνες αυξήθηκαν στα EUR 1,8εκ. (+59% σε ετήσια βάση), με αποτέλεσμα οι καθαρές ταμειακές ροές να σημειώσουν εκροή EUR 977,8εκ. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά EUR 747χιλ από την αρχή του έτους στα  EUR 7,2εκ. Η Διοίκηση εκτιμά ότι εφόσον δεν επιβαρυνθούν περαιτέρω οι γενικές γεωπολιτικές συνθήκες, θα επιτευχθούν οι στόχοι της χρονιάς, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, ανάλογο με εκείνον του περασμένου έτους. Τα αποτελέσματα είναι σε αντιστοιχία με τις ετήσιες εκτιμήσεις μας. Παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή και διατηρούμε την Τιμή Στόχο23ε των EUR 5,60/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 32%.

 

EPSILON NET αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα EUR 41,6εκ. (+35% σε ετήσια βάση), το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR 12,8εκ. (+90% σε ετήσια βάση) και το περιθώριο EBITDA στο 30,9%. Τα κέρδη προ φόρων Ομίλου ανήλθαν σε π.EUR 11,2εκ. (+141% σε ετήσια βάση). Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα EUR 7,8εκ. από εκροή EUR 3,8εκ. ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη στις υψηλότερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (+77% σε ετήσια βάση) και στις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες (-50% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά EUR 7,9εκ. από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε EUR 14,3εκ. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επίπτωση από την αλλαγή στη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) σύμφωνα με το IFRS 2. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η εκτίμηση της επίπτωσης στα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το 2ο εξάμηνο του 2023 θα είναι EUR 588χιλ. (συνολικά για το 2023 θα ανέλθει σε EUR 1,91εκ.) & για το 2ο εξάμηνο του 2024 θα είναι EUR 387χιλ. Η μεταβολή στην εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν επηρεάζει τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές, δεν απομειώνει κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, δεν αυξάνει στο παραμικρό τις υποχρεώσεις της και δεν μειώνει καθόλου τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου.

 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ σύμβαση ύψους EUR 40εκ. με τον ΑΔΜΗΕ (Τύπος)

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανέλαβε σύμβαση ύψους EUR 40εκ. για την προμήθεια και κατασκευή δύο ηλεκτρολογικών υποσταθμών στα νησιά Φολέγανδρο και Μήλο για τον ΑΔΜΗΕ.

 

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αποκτά το 49,99% της ΕΓΙΣΤΟΣ (Τύπος)

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Gekterna συμφώνησε με την EGISTOS, κατασκευαστική εταιρεία που ειδικεύεται σε εργασίες εκσκαφών, να αποκτήσει ποσοστό 49,99% της εταιρείας.

 

Intrakat ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023 σήμερα μετά το κλείσιμο

Η Intrakat θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2023 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη είναι επίσης προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα.

 

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο 2023

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο 2023 με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 113,0 εκατ. ευρώ (+36% σε ετήσια βάση), τα EBITDA σε 28,7 εκατ. ευρώ (+283% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη σε 21,2 εκατ. ευρώ (+422% σε ετήσια βάση). Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις για το 2023 και αναμένει ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 200,0 εκατ. ευρώ και το EBIT θα φθάσει τα 33,0 εκατ. ευρώ (+33% αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 24,8 εκατ. ευρώ).

 

Οι νέες μετοχές της Ideal Holdings θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση την Παρασκευή

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι οι νέες 7.869.000 κοινές μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά κατά 3.147.600,00 ευρώ, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία και τιμής έκδοσης 4,15 ευρώ η κάθε μία, θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

 

Βιοκαρπέτ: Άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής

Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι το δεύτερο εργοστάσιο της Exalco, στη Λάρισα πλημμύρισε αλλά πολύ λιγότερο από άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ζημιές στα κτίρια και να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης, η παραγωγή στο εργοστάσιο της Νίκαιας, στη Λάρισα αυξήθηκε για την κάλυψη μεγάλου όγκου παραγγελιών. Η εταιρεία αναμένει ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει το 2ο εργοστάσιο στο Κουλούρι και θα καλυφθούν πλήρως όλες οι παραγγελίες. Η εκτίμηση της αποκατάστασης των ζημιών είναι κάτω από 6 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τη διοίκηση θα καλυφθεί πλήρως από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια χωρίς αντίκτυπο στα κέρδη.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/09/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΟΥΝ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΣΕΠ

29/09/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΥΓ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΛ

20/10/23 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/1ο εξάμηνο 2023)

27/09/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, LAMDA Development, Intrakat, ΟΛΠ, Loulis Food

28/09/23 | ΕΥΔΑΠ

29/09/23 | Μπλε Κέδρος, Trastor ΑΕΕΑΠ, ΕΥΑΘ, Space Hellas, Βιοκαρπέτ, ΠΡΟΝΤΕΑ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

04/10/23 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)

06/10/23 | CPI (ΕΓΣ)

11/10/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)

18/10/23 | Jumbo (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

04/10/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,0582438822)

13/10/23 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)

02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,00)

23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Optima bank

27/09/23-29/09/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

04/10/23 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

29/09/23 | IDEAL Holdings (από ΑΜΚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 27-09-2023.pdf