Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,67% κλείνοντας στις 1.352,86 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,87%, FTSE Mid Cap: +0,78%, Δείκτης Τραπεζών: -0,48%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 101,9εκ, πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 97,9εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις διεθνείς αγορές σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
  • Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα
  • Οι μειώσεις των επιτοκίων έχουν μικρό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών-Διοικητής της ΤτΕ
  • Μυτιληναίος Επισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Επίτευξη της ετήσιας πρόβλεψης EBITDA-Ανακοίνωσε μέρισμα EUR 1,50/μετοχή
  • Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ προτιμητέος επενδυτής για τον ΒΟΑΚ (Τύπος)
  • Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ολοκληρώνει την εξαγορά της ΑΝΕΜΟΣ

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς

Η Scope Ratings προγραμματίζει να ανακοινώσει την αναθεωρημένη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα αξιολόγηση είναι BBB- με σταθερή προοπτική.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε χθες να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια και ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε επίπεδα τα οποία, διατηρούμενα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της έγκαιρης επιστροφής του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Η είδηση είναι θετική για τις τράπεζες.

 

Οι μειώσεις των επιτοκίων έχουν μικρό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών-Διοικητής της ΤτΕ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε σε συνέντευξή του στο euro2day ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα έχουν μικρή επίπτωση στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, καθώς το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα αντισταθμίσει την ανατιμολόγηση των δανείων. Ο Διοικητής ανέφερε επίσης ότι η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού μπορεί να εμφανιστεί με χρονική υστέρηση στους ισολογισμούς. Τέλος, επανέλαβε ότι η Ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει και πάλι της Ευρωπαϊκής το 2024ε και προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,5% έναντι 0,8% στην ΕΕ.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Μυτιληναίος || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 38,90 | Τιμή Στόχος: EUR 47,00

Επισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Επίτευξη της ετήσιας πρόβλεψης EBITDA-Ανακοίνωσε μέρισμα EUR 1,50/μετοχή

Η Μυτιληναίος δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2023, με τον κύκλο εργασιών του ομίλου το 4ο τρίμηνο 2023 να διαμορφώνεται σε EUR 1.404εκ. (-19% σε ετήσια βάση με κανονικοποιημένες τιμές ενέργειας), το EBITDA να ανέρχεται σε EUR 234εκ. (+4% σε ετήσια βάση, 4% πάνω από την δική μας εκτίμηση και την μέση εκτίμηση των αναλυτών) και καθαρά κέρδη ύψους EUR 161εκ. (+5% σε ετήσια βάση, 24% πάνω από την εκτίμηση μας). Όσον αφορά τη μόχλευση, ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε EUR 1.893εκ., που συνεπάγεται αναλογία καθαρός δανεισμός/EBITDA στο 1,87x (1,45x προσαρμοσμένο για το χρέος χωρίς αναγωγή). Όσον αφορά την χρήση 2023, η Μυτιληναίος ανακοίνωσε έσοδα ύψους EUR 5,5δισ., EBITDA ύψους EUR 1.014εκ. με την αναλογία Ενέργειας/Μετάλλων σε EUR 766/248εκ. και καθαρά κέρδη ύψους EUR 623,3εκ. Μετά την ισχυρή κερδοφορία, η Μυτιληναίος ανακοίνωσε αυξημένο μέρισμα για τη χρήση 2023 σε EUR 1,50/μετοχή (έναντι της εκτίμησής μας για EUR 1,45/μετοχή).

Μυτιληναίος αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023

EUR εκ. 4ο τριμ. 2022 4ο τριμ. 2023 Ετήσια μεταβολή Optima ανακ.έναντι Optima 2022 2023 Ετήσια μεταβολή
Έσοδα Ομίλου 1,733.0 1404.0 -19% 1,676 -16% 6,306 5,492 -13%
– EBITDA Ενέργειας 224.0 234.0 4% 194 20% 555 766 38%
– EBITDA Μετάλλων 68.0 55.0 -19% 68 -19% 270 248 -8%
EBITDA Ομίλου 290.0 291.0 0% 272 7% 823 1,014 23%
Καθαρά κέρδη 153.9 161.0 5% 129 24% 466 623 34%
Καθαρός δανεισμός 712 1,893 1181 1,704 149 712 1,893 1181

Πηγή: Optima bank Τμήμα Ανάλυσης, Μυτιληναίος

Κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης: Η εταιρεία Μυτιληναίος είναι αισιόδοξη για ένα ισχυρότερο 2024ε, λόγω α) της επιτάχυνσης των έργων ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, για το δικό της χαρτοφυλάκιο και σύμφωνα με το σχέδιο asset rotation, αναμένοντας 2,3GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το τέλος του 2024, β) αναμένει ισχυρότερες επιδόσεις από τη θερμική παραγωγή καθώς οι τιμές αποκλιμακώνονται, γ) της σημαντικής συνεισφοράς της εμπορίας LNG, που αναμένει ότι λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων, θα παραμείνει μια ισχυρή δραστηριότητα για το άμεσο μέλλον, δ) τα έργα M Power και πιο συγκεκριμένα τα έργα δικτύου πρόκειται να αναπτυχθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η υπάρχουσα χωρητικότητα του δικτύου χρειάζεται επέκταση και εκσυγχρονισμό, ε) η δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς τα επόμενα χρόνια, από περίπου 20% σήμερα σε 30%, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, και στ) η Μεταλλουργία θα ωφεληθεί από την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Σε άλλο σημείο, η εταιρεία είπε ότι δεν έχει καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με τη διπλή εισαγωγή στο LSE, καθώς και ότι δεν εξετάζει επί του παρόντος οποιαδήποτε ομολογιακή έκδοση.

 

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ προτιμητέος επενδυτής για τον ΒΟΑΚ (Τύπος)

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής μετά την αποσφράγιση των προσφορών για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι τρεις κατασκευαστές έχουν καταθέσει προσφορές για το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Egis-Meridien και η κοινοπραξία Μυτιληναίος-ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ολοκληρώνει την εξαγορά της ΑΝΕΜΟΣ

Η Μότορ Οϊλ ανακοίνωσε όπως αναμενόταν, την ολοκλήρωση της εξαγοράς του υπόλοιπου 25% της ΑΝΕΜΟΣ ΑΠΕ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ έναντι τιμήματος EUR 123,5εκ.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

26/01/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΟΚΤ

26/01/24 | Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

22/02/24 | OTE

23/02/24 | Πειραιώς Financial Holdings

28/02/24 | Ideal Holdings (Flash Note)

29/02/24 | HELLENiQ ENERGY

07/03/24 | Eurobank Holdings

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

30/01/24 | International Intercontinental ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)

07/02/24 | Jumbo (ΕΓΣ)

13/02/24 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ (ΕΓΣ)

20/02/24 | Entersoft (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

29/01/24 | Ευρωσύμβουλοι (EUR 0,06)

26/03/24 | Alpha Αστικά Ακίνητα (EUR 2,20)

Περίοδος Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς 

25/01/24-01/02/24 | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 26-01-2024.pdf