ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,14% και έκλεισε στις 1.260,525 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,08%, FTSE Mid Cap: +0,08%, Δείκτης Τραπεζών: +0,25%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 76,9εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 144,8εκ. την Τετάρτη.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Αποτελέσματα ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9M23
  • Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ υπογράφει σύμβαση υποπαραχώρησης του λιμένα “Φίλιππος ΙΙ” στην Καβάλα για 40 χρόνια
  • Αποτελέσματα Ellaktor 9M23
  • Απορρίφθηκε η προσφυγή της MYILINEOS-Vinci για την ακύρωση του διαγωνισμού ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Τύπος)
  • Το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 18,39% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
  • Η Capital Group ελέγχει ποσοστό 5,06% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
  • Η Phoenix Vega Mezz plc θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα για επιστροφή κεφαλαίου στις 29 Νοεμβρίου 2023
  • Η Sunrize Mezz plc πρόκειται να διαπραγματευτεί χωρίς το δικαίωμα για επιστροφή κεφαλαίου στις 29 Νοεμβρίου 2023
  • Η Goldman Sachs μειώνει τις συμμετοχές της στη ΔΕΗ
  • Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

 

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ

Εταιρικά νέα

Αποτελέσματα ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9M23

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 9μήνου ύψους 2.529 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση (κυρίως λόγω της εξομάλυνσης των τιμών ενέργειας και κατά συνέπεια των εσόδων από τον ενεργειακό τομέα), προσαρμοσμένο EBITDA 396,3 εκατ. ευρώ (μειωμένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση), με τους τομείς κατασκευών/παραχωρήσεων/ΑΠΕ/Ενέργειας να συνεισφέρουν 80,0 εκατ. ευρώ/114,5 εκατ. ευρώ/117,5 εκατ. ευρώ/102,9 ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 88,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν όπως η Εγνατία Οδός και η ΔΕΘ και των έργων στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει ως επενδυτής) αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση σε 5,5 δισ. ευρώ στο 9μηνο 23, μετά από την ανάληψη νέων έργων, παρά την επιτάχυνση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο τέλος του 9μήνου 23 σε 1.728 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 327 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Αναφορικά με τις προοπτικές, ο Όμιλος αναμένει σημαντική περαιτέρω ενίσχυση στις επόμενες περιόδους, υποστηριζόμενος α) από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους Ευρώ 5,5 δισ. β) από τις θετικές προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων έργων που θα δημοπρατηθούν θα ξεπεράσει τα Ευρώ 30 δισ. τα επόμενα έτη, με το ΤΑΙΠΕΔ σύμβαση υπο-παραχώρησης που αφορά στο δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού

Φίλιππος ΙΙ στην Καβάλα για 40 έτη. Το αντάλλαγμα από την υποπαραχώρηση προς το ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε 33,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο υποπαραχωρησιούχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 36 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών και των δαπανών βαριάς συντήρησης.

 

Εταιρικά νέα (Συνέχεια…)

γ) από την αυξημένη συμβολή των συμβάσεων παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για τον αυτοκινητόδρομο Αττικής) και δ) από την ωρίμανση του αγωγού ενεργειακών έργων διαφόρων τεχνολογιών (πχ. π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθηκευτικά, υβριδικά κ.λπ.) στην Ελλάδα, με τη συνολική ισχύ (εγκατεστημένη, υπό κατασκευή και έτοιμη προς κατασκευή) να ανέρχεται σε 2.500 MW

 

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ υπογράφει σύμβαση υποπαραχώρησης του λιμένα “Φίλιππος ΙΙ” στην Καβάλα για 40 χρόνια

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία SPV “ΣΑΡΙΣΑ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ Α.Ε.”, στην οποία συμμετέχει με 35%, υπέγραψε

 

Αποτελέσματα Ellaktor 9M23

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε συγκρίσιμα έσοδα 9M23 ύψους 283,9 ευρώ (μείωση 3% σε ετήσια βάση), EBITDA 147 εκατ. ευρώ (27% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ στο 9M22. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 99 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 23 από 77 ευρώ πέρυσι, με τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 168 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 16 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

 

Απορρίφθηκε η προσφυγή της MYILINEOS-Vinci για την ακύρωση του διαγωνισμού ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Τύπος)

Σύμφωνα με το Euro2day, απορρίφθηκε η προσφυγή σχετικά με την ακύρωση του διαγωνισμού για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού που κατέθεσε η κοινοπραξία Vinci-Μυτιληναίος στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Επίσης, σύμφωνα με το Euro2day, η Vinci θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακηρύξει τον περασμένο Σεπτέμβριο τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ ως προτιμητέο επενδυτή για τη νέα περίοδο παραχώρησης της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ με προσφορά 3,27 δισ. ευρώ και ακολούθησε η σύμπραξη Vinci – Μυτιληναίος με προσφορά 3,11 δισ. ευρώ.

 

Το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 18,39% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το ΤΧΣ κατείχε στις 17/11/23, ποσοστό 18,39%, που αντιστοιχεί σε 168.231.441 κοινές μετοχές από 40,39% προηγουμένως.

 

Η Capital Group ελέγχει ποσοστό 5,06% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι η Capital Group Companies, Inc. κατείχε στις 17/11/23, ποσοστό 5,06%, που αντιστοιχεί σε 46.275.763 κοινές μετοχές.

 

Η Phoenix Vega Mezz plc θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα για επιστροφή κεφαλαίου στις 29 Νοεμβρίου 2023

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μετοχή της θα διαπραγματευτεί ex-capital return την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 (0,0144 ευρώ/μετοχή, απόδοση: 21,4%) και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 05 Δεκεμβρίου 2023.

 

Η Sunrize Mezz plc πρόκειται να διαπραγματευτεί χωρίς το δικαίωμα για επιστροφή κεφαλαίου στις 29 Νοεμβρίου 2023

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται ex-capital return την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 (0,0588 ευρώ/μετοχή, απόδοση: 20,3%) και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 05 Δεκεμβρίου 2023.

 

Η Goldman Sachs μειώνει τις συμμετοχές της στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η συνολική συμμετοχή του ομίλου Goldman Sachs στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ μειώθηκε στο 0,15% στις 15.11.2023 από 5,39% στις 21.9.2023.

 

Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τσιμεντοποιίας Τιτάν ενέκρινε ένα νέο, 9μηνο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους έως 20 εκατ. ευρώ με ισχύ από τις 27 Νοεμβρίου. Η είδηση ήταν αναμενόμενη, καθώς είχε προαναγγελθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9Μ23.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ

29/11/23 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΝΟΕ

30/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ

01/12/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3ο ΤΡΙΜ. / 9ΜΗΝΟ 2023)

24/11/23 | Intralot

ΕΚΤΑΚΤΕΣ/ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)

13/12/23 | Intracom (ΕΓΣ)

14/12/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Aegean Airlines (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)

ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)

04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)

18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)

10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 24-11-2023.pdf