Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά φτάνοντας σε νέο υψηλό 13 ετών χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 1.502,79 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,01%, FTSE Mid Cap: +0,01%, Δείκτης Τραπεζών: +1,12%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 111,3εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 130,5εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί, με την ΔΕΗ και την Optima bank στο επίκεντρο της προσοχής σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ετήσια μείωση 6,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον μήνα Μάρτιο (ΕΛΣΤΑΤ)
  • Optima bank | Αύξηση των καθαρών κερδών 1ου τριμήνου 2024 κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, κατά +78% σε ετήσια βάση
  • ΔΕΗ Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 – Ισχυρό τρίμηνο στη λειτουργική κερδοφορία, οδηγεί σε αναβάθμιση του EBITDA σε EUR 1,8δισ. – σχέδια ανανέωσης του προγράμματος επαναγοράς μετοχών (λήγει τον Αύγουστο)- Καθαρό χρέος στα EUR 3,4δισ., αυξημένο κατά EUR 200εκ. από την αρχή του έτους, με την αναλογία Καθαρός δανεισμός/EBITDA στο 2,0x, παρά το capex ύψους EUR 460εκ.
  • Η Eurobank θα υποβάλει προσφορά για την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία-Τύπος
  • Στις 24 Μαΐου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 της Aegean Airlines
  • Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 του ομίλου Φουρλή
  • ΕλβαλΧαλκόρ-Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024
  • Η Noval Property προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
  • Πετρόπουλος-Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024
  • Trade Estates Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Ετήσια μείωση 6,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον μήνα Μάρτιο (ΕΛΣΤΑΤ)

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση κατά 6,0% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2024 έναντι αύξησης 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2023, ενώ σε μηνιαία βάση παρουσίασε αύξηση κατά 4,9%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2023 – Μαρτίου 2024 παρουσίασε μείωση 6,2% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 26,5% σε ετήσια βάση την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Optima bank | Αύξηση των καθαρών κερδών 1ου τριμήνου 2024 κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, κατά +78% σε ετήσια βάση

Τρέχουσα Τιμή: EUR 11,40, Σύσταση: Restricted, ΤΣ: Restricted 

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 | Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 32,7εκ. (+6% σε τριμηνιαία βάση, +78% σε ετήσια βάση) και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 25,4%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε EUR 44,5εκ. (+3% σε τριμηνιαία βάση, +63% σε ετήσια βάση) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 4,48% από 4,58% το 4ο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε EUR 9,8εκ. (+2% σε τριμηνιαία βάση, +44% σε ετήσια βάση) και τα μη βασικά έσοδα σε EUR 4,8εκ. (-6% σε τριμηνιαία βάση, +16% σε ετήσια βάση). Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα EUR 59,0εκ. (+2% σε τριμηνιαία βάση, +54% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά έξοδα ήταν EUR 14,1εκ. (-24% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση) και επομένως τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε EUR 44,9εκ. (+14% σε τριμηνιαία βάση, +70% σε ετήσια βάση). Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια διαμορφώθηκαν σε EUR 4,7εκ. (+293% σε τριμηνιαία βάση, +14% σε ετήσια βάση), με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 73μ.β. Τα ακαθάριστα δάνεια ανήλθαν σε EUR 2,79δισ. (+14% σε τριμηνιαία βάση, +49% σε ετήσια βάση), οι καταθέσεις σε EUR 3,33δισ. (+4% σε τριμηνιαία βάση, +40% σε ετήσια βάση) και το σύνολο του ενεργητικού σε π.EUR 4,07δισ. (+5% σε τριμηνιαία βάση, +45% σε ετήσια βάση). Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε EUR 31,0εκ. από EUR 11,0εκ. και ο δείκτης ΜΕΑ διευρύνθηκε σε 1,11% από 0,45% το 2023, αλλά έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιστροφή της ανοδικής τάσης. Ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 121%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά EUR 33εκ. σε EUR 532εκ. έναντι EUR 499εκ. το 4ο τρίμηνο 2023. Ο Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (fully loaded) και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε στο 15,9%, συμπεριλαμβανομένου 30% δεδουλευμένου μερίσματος. Τα Σταθμισμένα σε Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού (RWA) αυξήθηκαν σε EUR 3,09δισ. από EUR 2,68δισ. το 2023. Η διοίκηση δήλωσε ότι οι επιδόσεις του 1ου τριμήνου είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη των προβλέψεων για τα καθαρά κέρδη χρήσης τουλάχιστον EUR 124εκ. και το RoTE να ξεπεράσει το 20%. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Αριθμοί κλήσης- Ελλάδα: +30 210 94 60 800 ή +30 213 009 7000, ΗΒ & Διεθνής:+44 (0) 800 368 1063,+44 (0) 203 059 5872, ΗΠΑ: +1 516 447 5632. Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος EUR 0,44 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 3,9%).

 

ΔΕΗ || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 11,98 | Τιμή Στόχος: 17,40

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 – Ισχυρό τρίμηνο στη λειτουργική κερδοφορία, οδηγεί σε αναβάθμιση του EBITDA σε EUR 1,8δισ. – σχέδια ανανέωσης του προγράμματος επαναγοράς μετοχών (λήγει τον Αύγουστο)- Καθαρό χρέος στα EUR 3,4δισ., αυξημένο κατά EUR 200εκ. από την αρχή του έτους, με την αναλογία Καθαρός δανεισμός/EBITDA στο 2,0x, παρά το capex ύψους EUR 460εκ.

Είδηση: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε για το 1ο τρίμηνο του 2024 κύκλο εργασιών ύψους EUR 1,87δισ. (-6,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και σε μικρότερο βαθμό των απωλειών μεριδίων αγοράς που υπεραντιστάθμισαν την προσθήκη της Ρουμανίας), επαναλαμβανόμενα EBITDA ύψους EUR 460εκ. (+61,6 σε ετήσια βάση, 5,4% πάνω από την εκτίμησή μας), καθαρά κέρδη EUR 86εκ. και καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες EUR 40εκ. (κυρίως ΔΕΔΔΗΕ και συνεργασία με RWE) στα EUR 40,2εκ. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα EUR 3,4δισ., πάνω κατά EUR 0,2δισ. από την αρχή του έτους λόγω των υψηλού capex ύψους EUR 462εκ., παραμένοντας ωστόσο η αναλογία Καθαρός Δανεισμός/EBITDA πολύ κάτω από το όριο 3-3,5x. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει μέρισμα ύψους EUR 0,25/μετοχή για τη χρήση 2023 (μερισματική απόδοση: 2,1%).

ΔΕΗ Βασικά οικονομικά μεγέθη 1ου τριμήνου 2024

EUR εκ. 1ο τριμ. 2023 1ο τριμ. 2024 Ετήσια μεταβολή Optima Ανακοιν. έναντι Optima
Κύκλος εργασιών 1,992.8 1,936.3 -2.8% 1,865.0 3.8%
Επαναλαμβ. EBITDA 284.6 460.0 61.6% 436.3 5.4%
Καθαρά κέρδη 51.1 86.0 68.3% 106.0 -18.9%
Καθαρά κέρδη (μετά από μειοψηφίες) 55.0 40.2 -26.9% 103.9 -61.3%

Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία

 

Η Eurobank θα υποβάλει προσφορά για την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία-Τύπος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Bloomberg), η Eurobank Bulgaria και η Unicredit Bulbank ανταγωνίζονται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της First Investment Bank, του πέμπτου μεγαλύτερου πιστωτικού ιδρύματος της Βουλγαρίας με βάση το ενεργητικό. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι προσφορές για τη συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθούν έως το τέλος Μαΐου και θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 500 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της τράπεζας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις βασικές της αγορές (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο).

 

Στις 24 Μαΐου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 της Aegean Airlines

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 την Παρασκευή 24 Μαΐου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

 

Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 του ομίλου Φουρλή

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η διοίκηση της εταιρείας θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την επόμενη ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Αριθμοί κλήσης-για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 60000 ή +30 210 94 60 800.

 

ΕλβαλΧαλκόρ-Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

Η ΕλβαλΧαλκόρ πρόκειται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 στις 22 Μαΐου μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στις 13.00 τοπική ώρα.

 

Η Noval Property προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Noval Property ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης ύψους έως 43.470.062,50 ευρώ μέσω της έκδοσης έως 17.388.025 νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές στην Ελλάδα. Η ανώτατη τιμή των νέων μετοχών ορίστηκε στα 2,82 ευρώ/μετοχή.

 

Πετρόπουλος-Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024

Η εταιρεία δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματά της για το 1ο τρίμηνο 2024. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα ανήλθαν σε 50,1 εκατ. ευρώ έναντι 38,8 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2023 καταγράφοντας αύξηση 29,0% σε ετήσια βάση. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, τα EBITDA ανήλθαν σε 2,98 εκατ. ευρώ έναντι 2,61 ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2023 ή αυξημένα κατά 14,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,04 εκατ. ευρώ έναντι 2,24 εκατ. ευρώ επηρεασμένα από τις υψηλότερες αποσβέσεις και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,52 εκατ. ευρώ έναντι 1,66 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,6% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 25,5% στα 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 20,0 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 24,8% σε ετήσια βάση στα 15,6 εκατ. ευρώ.

 

Trade Estates Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024

Η Trade Estates δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2024, με τα έσοδα από ενοίκια να αυξάνονται κατά 68,8% σε ετήσια βάση, στα 9,0 εκατ. ευρώ, το adj. EBITDA (δηλ. εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή) στα 6,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 61,0% σε ετήσια βάση, λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο και της σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης με βελτιωμένες ροές εσόδων σε σχέση με τις αντικατασταθείσες και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 35,4% σε ετήσια βάση στα 3,02 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια από εργασίες ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,1% και, τέλος, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε κατά 1,4% από την αρχή του έτους στα 2,51 ευρώ/μετοχή, με έκπτωση 28,9% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

21/05/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΜΑΡ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΡ

28/05/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΦΕΒ

30/05/24 | Ποσοστό Ανεργία ΑΠΡ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΠΡ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΜΑΪ

31/05/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

21/05/24 | Optima bank, Fourlis Holdings

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ, QUEST Συμμετοχών

23/05/24 | Ideal Holdings, Lavipharm

24/05/24 | Aegean Airlines

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

28/05/24 | Μότορ Οϊλ, Epsilon Net

29/05/24 | ΟΠΑΠ, Cenergy Holdings, ΚΡΙ-ΚΡΙ

31/05/24 | Austriacard Holdings

28/06/24 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ), REDS (ΕΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Intracom (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ), Profile (ΤΓΣ), Quality & Reliability (ΕΓΣ)

03/06/24 | Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ), Orilina Properties (ΕΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

07/06/24 | Κέκροψ (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile Software

14/06/24 | Prodea Investments

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,12),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

11/09/24 | Μπλε Κέδρος

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-05-2024.pdf