Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε οριακά χαμηλότερα χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 0,13% και έκλεισε στις 1.491,71 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,05%, FTSE Mid Cap: +0,25%, Δείκτης Τραπεζών: +0,16%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 126,4εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 135,4εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε οι τάσεις στις διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο, με την Eurobank στο επίκεντρο της προσοχής σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Eurobank Holdings Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 | Ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά
  • HELLENiQ ENERGY Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024– Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας
  • Η κυβέρνηση αναμένεται να εξετάσει τη διάθεση της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα μετά τις ευρωεκλογές
  • ΔΕΗ Προεπισκόπηση 1ου τριμήνου 2024 – Ισχυρό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για τα επαναλαμβανόμενα EBITDA
  • Η Aegean Airlines ενισχύει το πτητικό της πρόγραμμα με αύξηση των ASKs κατά 6% για τη θερινή περίοδο (Τύπος)
  • Aegean Airlines – Αποκοπή μερίσματος τη Δευτέρα 20 Μαΐου
  • Η Lamda Development ανακοίνωσε την υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης οικοπέδων με το CGS για την ανάπτυξη και λειτουργία εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Ελληνικό

 

Company Headlines

 

Eurobank Holdings || Τρέχουσα Τιμή: EUR 2,10 | Σύσταση: Αγορά | Τιμή Στόχος: EUR 2,41

Επισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024 | Ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά

Άποψη Optima | Η Eurobank ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας και τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών-consensus χάρη στα ελαφρώς καλύτερα από τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα από τόκους, τα υψηλότερα μη βασικά έσοδα και τις ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις επισφαλών δανείων. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη του 1ου τριμήνου 2024, ύψους EUR 407εκ. δείχνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο για άνω του EUR 1,5δισ. Η μετοχή διαπραγματεύεται με 1,0x το P/TBV24e, με έκπτωση 9% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο δεν δικαιολογείται, κατά την άποψή μας, δεδομένου του προφίλ υψηλότερου RoTE. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 2,41/μετοχή.

Οικονομικά αποτελέσματα | Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 383,1εκ. (+13% σε τριμηνιαία βάση, +50% σε ετήσια βάση), 4% πάνω από την εκτίμηση μας ύψους EUR 368,5εκ. και 19% πάνω από το consensus ύψους EUR 322,8εκ. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 287,2εκ. (+80% σε τριμηνιαία βάση, +21% σε ετήσια βάση), 4% κάτω από την εκτίμηση μας ύψους EUR 297,2εκ., λόγω της υψηλότερης από την αναμενόμενη φορολογίας. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους EUR 95,9εκ., σχετικά με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο

Μέρισμα | Η τράπεζα κατέθεσε επίσημο αίτημα στον SSM και το προτεινόμενο ποσοστό διανεμόμενων κερδών είναι 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα EUR >0,09/μετοχή. Η εποπτική έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η διανομή του μερίσματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

 

HELLENiQ ENERGY || Αγορά | Τιμή Στόχος EUR: 10,70 | Τρέχουσα Τιμή: EUR 8,655

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024– Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας

Είδηση: Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε για το 1ο τρίμηνο 2024 «προσαρμοσμένο» EBITDA ομίλου μειωμένο κατά 16% σε ετήσια βάση στα EUR 338εκ. λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης  (υπερβαίνοντας το consensus και σύμφωνα με την εκτίμηση μας), ενώ τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 164εκ. από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 252εκ. το 1ο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψή μας και το consensus, λόγω της αρνητικής συνεισφοράς των συνδεδεμένων εταιρειών. Λαμβάνοντας υπόψη κέρδη από τα αποθέματα και έκτακτα ύψους EUR 12εκ. 1ο τρίμηνο 2024 έναντι ζημιών από αποθέματα και έκτακτα ύψους EUR 126εκ. το 1ο τρίμηνο 2023, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ΔΠΧΑ EBITDA ύψους EUR 350εκ., πάνω κατά 25% σε ετήσια βάση και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη EUR 179εκ. έναντι καθαρών κερδών EUR 155εκ. το 1ο τρίμηνο του 2023. Υπενθυμίζεται ότι η HELLENiQ ENERGY έχει ανακοινώσει τη διανομή υπολειπόμενου μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους EUR 0,60/μετοχή (μερισματική απόδοση: 7%, αποκοπή στις 10 Ιουλίου 2024, πληρωμή στις 17 Ιουλίου 2024).

Βασικά οικονομικά μεγέθη 1ου τριμήνου 2024 – Όμιλος

EUR εκ. 1ο τριμ. 2023 1ο τριμ. 2024 Ετήσια μεταβολή Optima Ανακ. έναντι Optima Consensus Ανακ. έναντι Consensus
ΔΠΧΑ EBITDA 279 350 25% 356 -2%
“Προσαρμ.”EBITDA* 404 338 -16% 336 1% 316 7%
Διύλιση 366 289 -21% 286 1%
Εμπορία 17 16 -6% 20 -20%
Πετροχημικά 15 23 53% 23 0%
ΑΠΕ/λοιπά 6 10 67% 7 43%
ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη* 155 179 15% 193 -7%
“Προσαρμ.” Καθαρά κέρδη * 252 164 -35% 177 -7% 172 -5%

Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία   *Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων

 

Η κυβέρνηση αναμένεται να εξετάσει τη διάθεση της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα μετά τις ευρωεκλογές

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η κυβέρνηση θα εξετάσει μετεκλογικά αν η διάθεση της συμμετοχής του ΤΧΣ (18,39%) στην Εθνική Τράπεζα θα γίνει τον Ιούλιο ή στις αρχές του φθινοπώρου, ανάλογα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τις συνθήκες στην αγορά. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ΤΧΣ ενδέχεται να κρατήσει ένα ελάχιστο ποσοστό 5,0%.

 

ΔΕΗ || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 11,65 | Τιμή Στόχος: 17,40

Προεπισκόπηση 1ου τριμήνου 2024 – Ισχυρό τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για τα επαναλαμβανόμενα EBITDA

Η ΔΕΗ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024  τη Δευτέρα 20 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί επίσης για τη Δευτέρα στις 18.00 τοπική ώρα (Τηλ: Έλληνες συμμετέχοντες: +213 009 6000). Αναμένουμε κύκλο εργασιών Ομίλου ύψους EUR 1.865εκ. (-6,4%% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων EUR 485εκ. από τη Ρουμανία) και επαναλαμβανόμενα EBITDA ύψους EUR 436,3εκ. (+53,3% σε ετήσια βάση, με στήριξη από τη συνεισφορά περίπου EUR 80εκ. από τη Ρουμανία). Υποθέτοντας μηδενικά έκτακτα στοιχεία, προβλέπουμε ΔΠΧΑ EBITDA ύψους EUR 436,3εκ. (έναντι EUR 284,6εκ. πέρυσι) και καθαρά κέρδη (επίσης χωρίς έκτακτα) EUR 103,9εκ., (με στήριξη επίσης από τη Ρουμανία), έναντι καθαρών κερδών EUR 55εκ. το 1ο τρίμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει μέρισμα EUR 0,25/μετοχή για το οικονομικό έτος 2023 (μερισματική απόδοση: 1,9%, αποκοπή: 22 Ιουλίου).

Προβλέψεις βασικών μεγεθών 1ου τριμήνου 2024

EUR εκ. 1ο τριμ. 2023 1ο τριμ. 2024ε Ετήσια μεταβολή
Κύκλος εργασιών 1,992.8 1,865.0 -6.4%
Λειτουργικά έξοδα 1,708.2 1,428.7 -16.4%
Επαναλαμβανόμενα  EBITDA 284.6 436.3 53.3%

Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία

 

Η Aegean Airlines ενισχύει το πτητικό της πρόγραμμα με αύξηση των ASKs κατά 6% για τη θερινή περίοδο (Τύπος)

Σύμφωνα με το newmoney.gr, το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας αποτελείται από περίπου 13,4 εκατ. θέσεις (+6% ASKs σε σχέση με την περίοδο 2023) με τις επιπλέον θέσεις να κατανέμονται τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, ενώ σημαντικό μέρος της αύξησης κατανέμεται και πέραν της υψηλής περιόδου για την άμβλυνση της εποχικότητας. Για τον Απρίλιο και τον Μάιο η Aegean έχει προσφέρει αυξημένες θέσεις κατά 12-14%.

 

Aegean Airlines – Αποκοπή μερίσματος τη Δευτέρα 20 Μαΐου

Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα EUR 0,7514 ανά μετοχή τη Δευτέρα 20 Μαΐου (μερισματική απόδοση: 5,7%)

 

Η Lamda Development ανακοίνωσε την υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης οικοπέδων με το CGS για την ανάπτυξη και λειτουργία εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Ελληνικό

Η LAMDA Development ανακοίνωσε την υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης διάρκειας 30 ετών με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 30 έτη με την εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. (CGS), για την ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.  Η έναρξη λειτουργίας του CGS στο Ελληνικό αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2027.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

20/05/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΜΑΡ

21/05/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΜΑΡ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΡ

28/05/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΦΕΒ

30/05/24 | Ποσοστό Ανεργία ΑΠΡ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΠΡ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΜΑΪ

31/05/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

20/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24)

21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)

23/05/24 | Ideal Holdings (1ο τριμ.24), Lavipharm (1ο τριμ.24)

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)

28/05/24 | Μότορ Οϊλ (1Q24), Epsilon Net (1Q24)

29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24), Cenergy Holdings (1ο τριμ.24)

31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ), REDS (ΕΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Intracom (ΤΓΣ), Attica Group (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ), Profile (ΤΓΣ), Quality & Reliability (ΕΓΣ)

03/06/24 | Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ), Orilina Properties (ΕΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών (EUR 0,5629), Revoil (EUR 0,0485)

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile

05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)

14/06/24 | Prodea Investments

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,12),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 17-05-2024.pdf