Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του χθες, κλείνοντας στο υψηλό ημέρας, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άλμα κατά 2,47% και έκλεισε στις 1.235,27 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,87%, FTSE Mid Cap: +1,90%, Δείκτης Τραπεζών: +5,93%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 123,6εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 399,8εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Συμπερασματικές παρατηρήσεις του ΔΝΤ σχετικά με το άρθρο IV
  • Μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
  • Η Unicredit κατέχει ποσοστό 9,6159% στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών
  • Η ζήτηση για την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας έχει ξεπεράσει τα EUR 6,2δισ. (δημοσιεύματα)
  • Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023 της Aegean Airlines – ρεκόρ κερδοφορίας στο 9μηνο 2023
  • Προς μερική διάθεση μετοχών της HELLENiQ ENERGY το Ελληνικό Δημόσιο και η Paneuropean το Νοέμβριο
  • Cenergy Holdings Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2023ε: Ισχυρή απόδοση και οδηγεί σε κερδοφορία 9μηνου, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις του ΔΝΤ σχετικά με το άρθρο IV

Στην καταληκτική του δήλωση για την Ελλάδα, το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι οικονομικές προοπτικές της χώρας έχουν βελτιωθεί αισθητά με το πραγματικό ΑΕΠ να διευρύνεται πέραν του προ-πανδημικού επιπέδου (επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες προβλέψεις του για ανάπτυξη 2,5% και 2,0% αντίστοιχα για το 2023-24ε), ενώ ταυτόχρονα ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κάτω από το προ-πανδημικό επίπεδο με τους κινδύνους χρηματοδότησης του χρέους να περιορίζονται μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής δομής του χρέους. Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό με βελτιωμένους ισολογισμούς. Από την άλλη πλευρά, το Ταμείο σημειώνει ότι η οικονομία αντιμετωπίζει μακροοικονομικές προκλήσεις εν μέσω της σημαντικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, του επίμονου δομικού πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των ακινήτων. Οι διαρθρωτικές ανισορροπίες που προκύπτουν από τις χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και το ακόμη χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, καθώς και η διαρθρωτική μετατόπιση από την κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Η επίτευξη υψηλότερης και πιο πράσινης ανάπτυξης και η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απαιτεί το κατάλληλο μείγμα πολιτικής που θα στοχεύει στη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων υπέρ της ανάπτυξης.

 

Μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο του 2023 παρουσίασε μείωση 9,2% σε ετήσια βάση, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών είχε σημειώσει ετήσια άνοδο 25,2%. Η μείωση κατά 9,2% σε ετήσια βάση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία οφείλεται κυρίως στην πτώση κατά 17,9% σε ετήσια βάση του επιμέρους δείκτη Ενέργειας, ενώ αντίθετα ο επιμέρους δείκτης για τα Κεφαλαιουχικά Αγαθά ανέβηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021-Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 6,6%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Unicredit κατέχει ποσοστό 9,6159% στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η UniCredit S.p.A κατείχε στις 13.11.2023 226.138.299 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 9,6159% του συνόλου. Αναφορικά με τις αποκτηθείσες μετοχές, α) 211.138.299 μετοχές αποκτήθηκαν δυνάμει της από 12 Νοεμβρίου 2023 Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς Μετοχών με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και β) 15.000.000 μετοχές αποκτήθηκαν απευθείας από την Αγορά. Τα νέα είναι θετικά και διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 1,83/μετοχή

 

Η ζήτηση για την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας έχει ξεπεράσει τα EUR 6,2δισ. (δημοσιεύματα)

Δημοσιεύματα του τύπου (newmoney) αναφέρουν ότι η ζήτηση για την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει ξεπεράσει τα EUR 6,2δισ. (υπερκάλυψη κατά >6,2 φορές). Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία προσφοράς ολοκληρώνεται αύριο. Τα νέα είναι θετικά και διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 8,00/μετοχή.

 

Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023 της Aegean Airlines – ρεκόρ κερδοφορίας στο 9μηνο 2023

Η Aegean Airlines παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα 3ου τριμήνου του 2023, με τα έσοδα να φτάνουν το υψηλό ρεκόρ των 653,6 εκατ. ευρώ έναντι 571,4 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022 (+14% σε ετήσια βάση), τα EBITDA στα 227,9 εκατ. ευρώ έναντι 197,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022 καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 133,6 εκατ. ευρώ έναντι 120,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2022 (+11% σε ετήσια βάση). Στο 9μηνο του 2023, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.331,7 εκατ. τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 367,4 εκατ. αυξημένα κατά 56% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 170,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά 83% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης, του αυξημένου συντελεστή πληρότητας και χωρητικότητας μετά τις παραδόσεις νέων αεροσκαφών και της αντιστάθμισης των καυσίμων των αεροσκαφών. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης μια καλή παραγωγή ταμειακών ροών ύψους 396,5 εκατ. ευρώ, ως εκ τούτου, η ταμειακή θέση του ομίλου επιταχύνθηκε περαιτέρω σε 755,5 εκατ. ευρώ έναντι 726,2 ευρώ το 1ο εξάμηνο του 23, μετά την ισχυρή ζήτηση επιβατών, παρά τις αποπληρωμές δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων. Η διοίκηση δήλωσε ότι η πρόσφατη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Όσον αφορά το άνοιγμα του νέου εκπαιδευτικού κέντρου και του νέου MRO, η εταιρεία εργάζεται εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος και έχει ήδη παραλάβει 3 προσομοιωτές πτήσης και άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, ενώ η εταιρεία δημιουργεί σταδιακά δυναμικό με εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Προς μερική διάθεση μετοχών της HELLENiQ ENERGY το Ελληνικό Δημόσιο και η Paneuropean το Νοέμβριο

Σύμφωνα με το Energypress.gr, οι δύο βασικοί μέτοχοι της HELLENiQ ENERGY (το ΤΑΙΠΕΔ με 35,5% και η Paneuropean Oil & Industrial Holdings συμφερόντων Λάτση με 47,1%) εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν σωρευτικό ποσοστό 12% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου τον Νοέμβριο ή μέχρι το τέλος του έτους το αργότερο.

 

Cenergy Holdings || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή EUR 6,78 | Τιμή Στόχος EUR 8,10

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2023ε: Ισχυρή απόδοση και οδηγεί σε κερδοφορία 9μηνου, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού

Η Cenergy Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2023ε αύριο, 16 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την επόμενη μέρα στις 15:00 τοπική ώρα. Αναμένουμε ένα ισχυρό τρίμηνο, με τη λειτουργική κερδοφορία να καταγράφει νέα ρεκόρ για τον Όμιλο, λόγω της επιτάχυνσης υλοποίησης του ανεκτέλεστου έργου με υγιή περιθώρια. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε μια ασθενέστερη δημοσιευμένη κερδοφορία σε ετήσια βάση, λόγω των αντιξοοτήτων από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος και επίσης τις απώλειες επανεκτίμησης των αποθεμάτων. Πιο αναλυτικά, εκτιμούμε τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά 16,3% σε ετήσια βάση στα EUR 450εκ., λόγω α) του τομέα Καλωδίων, που λειτουργεί με υψηλά ποσοστά παραγωγής και β) επίσης του τομέα των σωλήνων, ο οποίος αναμένεται να έχει αυξήσει περαιτέρω την δραστηριότητα του, βοηθημένος από το τεράστιο συσσωρευμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο (EUR 2,5δισ. στις 30/06/2023). Όσον αφορά την κερδοφορία, προβλέπουμε το προσ. EBITDA  (δηλαδή εξαιρουμένων των επιπτώσεων των μετάλλων και των εκτάκτων) στα EUR 54,3εκ., αυξημένο κατά 26,0% σε ετήσια βάση, ενώ συμπεριλαμβάνοντας αποσβέσεις ύψους EUR 8εκ., αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους EUR 17εκ. (κυρίως λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων και σε μικρότερο βαθμό από την αύξηση κατά EUR 78εκ. σε ετήσια βάση του καθαρού δανεισμού στις 30/06/2023), ζημίες από τα αποθέματα EUR 3εκ. και πραγματικό φορολογικό συντελεστή22%, αναμένουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 23,5εκ., μειωμένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Για το εννεάμηνο του 2023, προβλέπουμε τα έσοδα αυξημένα κατά 19,4% σε ετήσια βάση σε EUR 1,25δισ., το προσ. EBITDA  στα EUR 140,4εκ. (επίσης πάνω κατά 48,2% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 47,1εκ. (+6,9% σε ετήσια βάση).

3ο τρίμηνο/9μηνο 2023ε προβλέψεις αποτελεσμάτων Ομίλου

EUR εκ. 3ο τριμ. 2022 3ο τριμ. 20233 Ετήσια μεταβολή 9μηνο 2022 9μηνο 2023ε Ετήσια μεταβολή
Κύκλος εργασιών 387.0 450 16.3% 1045.6 1,248 19.4%
EBITDA προσ. 43.1 54.3 26.0% 94.7 140.4 48.2%
περιθώριο 11.14% 12.07% 93 9.06% 11.25% 219
Καθαρά κέρδη 25.6 23.5 -8.2% 44.1 47.1 6.9%

Πηγή: η Εταιρία, Optima bank Τμήμα Ανάλυσης

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

20/11/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ

28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ

01/12/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)

15/11/23 | Attica Bank

16/11/23 | Cenergy Holdings

20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Premia Properties

21/11/23 | Μότορ Οϊλ, ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής

22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών

24/11/23 | Intralot

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

16/11/23 | MIG (ΕΓΣ)

17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)

22/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ), Attica Συμμετοχών (ΕΓΣ), ΑΝΕΚ (ΕΓΣ)

30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)

30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)

18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)

10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)

04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 15-11-2023.pdf