Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, υπεραποδίδοντας πολύ σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,33% στις 1.395,86 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,09%, FTSE Mid Cap: +0,07%, Δείκτης Τραπεζών: -0,75%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 200,8εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 291,4εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε η αγορά να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, με την Aegean Airlines, τον ΟΠΑΠ και την Titan Cement στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωση αποτελεσμάτων | Ισχυρό 4ο τρίμηνο 2023, προτεινόμενο μέρισμα EUR 0,36/μετοχή, στόχοι επιχειρηματικού σχεδίου εφικτοί, διατηρείται η σύσταση η Αγορά
  • Aegean Airlines αποτελέσματα 2023 | Ισχυρή απόδοση χάρη στην αυξημένη επιβατική κίνηση και τους καλύτερους συντελεστές πληρότητας, EBITDA ελαφρώς πιο πάνω από τις εκτιμήσεις. Διανομή μερίσματος EUR 0,75/μετοχή, πάνω από την εκτίμησή μας. Θετική προοπτική για την αύξηση των χιλιομετρικών θέσεων το 2024.
  • Aegean Airlines – τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2024
  • ΟΠΑΠ Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023ε | Δυνατό τελευταίο τρίμηνο, οριακά χαμηλότερο του στόχου το EBITDA λόγω επιβαλλόμενου προστίμου, αναμένουμε επιπλέον μέρισμα EUR 1,00/μτχ
  • Η Helikon Investments μείωσε τη συμμετοχή της στην Πειραιώς Financial Holdings
  • Πετρόπουλος – Αποτελέσματα έτους 2023
  • Αποτελέσματα 2023 της SunriseMezz plc στις 12 Απριλίου
  • Τα αποτελέσματα της Phoenix Vega Mezz plc για το 2023 δημοσιεύονται στις 12 Απριλίου

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωση αποτελεσμάτων | Ισχυρό 4ο τρίμηνο 2023, προτεινόμενο μέρισμα EUR 0,36/μετοχή, στόχοι επιχειρηματικού σχεδίου εφικτοί, διατηρείται η σύσταση η Αγορά 

Η ΕΤΕ ανακοίνωσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2023 που ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις μας όσο και τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών-consensus χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, έσοδα από προμήθειες και τον καλύτερο από το αναμενόμενο έλεγχο του κόστους. Η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 0,36 ανά μετοχή (ποσοστό διανεμόμενων κερδών: 30%, μερισματική απόδοση: 5,3%), υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και πάνω από την εκτίμησή μας για EUR 0,29 ανά μετοχή. Επιπλέον, οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν τεθεί είναι εφικτοί και υψηλότεροι από τις εκτιμήσεις μας. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,85x το P/TBV24ε, με έκπτωση 26% σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο κατά την άποψή μας δεν δικαιολογείται, δεδομένου του προφίλ υψηλού RoTE (RoaTBV 14,7% έναντι 13,3% των ευρωπαϊκών τραπεζών). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε EUR 1.106εκ. το 2023 (-1% σε ετήσια βάση), 3,1% πάνω από την εκτίμηση μας για EUR 1.073εκ. και σε EUR 315εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+21% σε τριμηνιαία βάση), 11,7% πάνω από την εκτίμηση μας για EUR 282εκ. και 14,3% πάνω από το consensus ύψους EUR 276εκ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε EUR 2.263εκ. το 2023 (+65% σε ετήσια βάση) και σε EUR 623εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+6% σε τριμηνιαία βάση), ξεπερνώντας την εκτίμηση μας και το consensus ύψους EUR 595εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση στο 3,37% και κατά 135μ.β. σε ετήσια βάση σε 3,03%. Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε EUR 382εκ. (+10% σε ετήσια βάση) και σε EUR 109εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+14% σε τριμηνιαία βάση), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις μας και το consensus. Τα βασικά τραπεζικά έσοδα ανήλθαν σε π.EUR 2,65δισ. (+54% σε ετήσια βάση) και EUR 732εκ. (+7% σε τριμηνιαία βάση). Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα EUR 2,74δισ. (+33% σε ετήσια βάση) και στα EUR 762εκ. (+10% σε τριμηνιαία βάση) το 4ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις μας και το consensus. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε EUR 835εκ. (+4% σε ετήσια βάση) και EUR 234εκ. (+16% σε τριμηνιαία βάση), χαμηλότερα από την εκτίμησή μας για EUR 242εκ. Ως εκ τούτου, τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε EUR 1.903εκ. (+52% σε ετήσια βάση) το 2023 και σε EUR 529εκ. (+8% σε τριμηνιαία βάση), ξεπερνώντας την εκτίμηση μας για EUR 481εκ. και την εκτίμηση consensus ύψους EUR 474εκ. Οι προβλέψεις επισφαλών δανείων και οι λοιπές απομειώσεις διαμορφώθηκαν στα EUR 241εκ. το 2023 (-14% σε ετήσια βάση) και στα EUR 66εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+22% σε τριμηνιαία βάση). Τα ΜΕΑ του ομίλου αυξήθηκαν κατά EUR 35εκ. σε τριμηνιαία βάση σε EUR 1.285εκ., ο δείκτης ΜΕΑ παρέμεινε αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση στο 3,7% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις συμπιέστηκε στο 87,5% έναντι 93,1% στο 9μηνο 2023.

 

Aegean Airlines αποτελέσματα 2023 | Ισχυρή απόδοση χάρη στην αυξημένη επιβατική κίνηση και τους καλύτερους συντελεστές πληρότητας, EBITDA ελαφρώς πιο πάνω από τις εκτιμήσεις. Διανομή μερίσματος EUR 0,75/μετοχή, πάνω από την εκτίμησή μας. Θετική προοπτική για την αύξηση των χιλιομετρικών θέσεων το 2024.

Η Aegean Airlines δημοσίευσε ισχυρά αποτελέσματα για το 2023, με τα έσοδα του ομίλου να αυξάνονται κατά 26,7% σε ετήσια βάση στα EUR 1.693,1εκ. έναντι EUR 1.336,8εκ. το 2022, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 45,6% στα EUR 400,4εκ. (ξεπερνώντας την πρόβλεψή μας), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 168,7εκ. (πάνω από την εκτίμησή μας ύψους EUR 167,6εκ.) και αυξήθηκαν κατά 58% από EUR 106,8εκ. πριν από ένα χρόνο. Η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε στα 15,7 εκατ. επιβάτες (+26% σε ετήσια βάση), ενώ ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,4% (έναντι 79,8% από το 2022). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σημείωσαν αύξηση 34,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε EUR 709,3εκ. έναντι EUR 527,8εκ. το 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων διαμορφώθηκε σε EUR 412,2εκ. έναντι EUR 477,6εκ. το 2022 μειωμένος κατά 13,7% σε ετήσια βάση. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε EUR 181,4εκ. το 2023 έναντι EUR 53,5εκ. το 2022 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση. Σε όρους 4ου τριμήνου 2023, η Aegean Airlines κατέγραψε πωλήσεις ύψους EUR 361,4εκ. (αυξημένες κατά 14% περίπου σε ετήσια βάση) και αυξημένες κατά 3% σε σχέση με την εκτίμησή μας, EBITDA ύψους EUR 33εκ. μειωμένο κατά 16% σε ετήσια βάση (και χαμηλότερα από την πρόβλεψή μας κατά 32,1%) και καθαρά κέρδη EUR -2 εκατ. (-115% σε ετήσια βάση) και χαμηλότερα κατά 35% περίπου σε σχέση με την εκτίμησή μας. Με τη στήριξη της αυξημένης κερδοφορίας και την νέα χρονιά ρεκόρ που αναμένεται, η διοίκηση ανακοίνωσε μέρισμα EUR 0,75 /μετοχή για το 2023 (μερισματική απόδοση: 5,9%, αποκοπή στις 20 Μαΐου), πάνω από την εκτίμησή μας για EUR 0,46/μετοχή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη στις 16:00 ώρα Ελλάδος, (Τηλ.: Έλληνες συμμετέχοντες: +30 211 180 2000 ή +30 210 94 60 800).

 

Aegean Airlines – τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2024

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Απριλίου αντί για 17 Απριλίου και ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος για τη χρήση 2023 ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 αντί για 22 Απριλίου, με έναρξη πληρωμής του μερίσματος την Δευτέρα 27 Μαΐου.

 

ΟΠΑΠ Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023ε | Δυνατό τελευταίο τρίμηνο, οριακά χαμηλότερο του στόχου το EBITDA λόγω επιβαλλόμενου προστίμου, αναμένουμε επιπλέον μέρισμα EUR 1,00/μτχ

Ο ΟΠΑΠ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά του 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, με την τηλεδιάσκεψη να είναι προγραμματισμένη για αύριο. Αναμένουμε ένα ισχυρό 4ο τρίμηνο 2023 με όλες τις κατηγορίες προϊόντων σε θετική τροχιά σε ετήσια βάση, εκτός από σχεδόν αμετάβλητα Λαχεία & Σκράτς και με το στοίχημα και το διαδικτυακό καζίνο να οδηγεί τη θετική δυναμική με σχεδόν διψήφια ανάπτυξη σε ετήσια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπουμε τριμηνιαία μικτά έσοδα (GGR) ύψους EUR 571εκ. (έναντι EUR 540,9εκ. το 4ο τρίμηνο 2022), EBITDA ύψους EUR 189,8εκ. (έναντι EUR 202,7εκ. το 4ο τρίμηνο 2022) και καθαρά κέρδη EUR 88,1εκ. έναντι EUR 306,5εκ. το 4ο τρίμηνο 2022. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 ο ΟΠΑΠ πούλησε την Betano που προσέθεσε επιπλέον κέρδη EUR 181,3εκ. ενώ το 2023 τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με πρόστιμο EUR 24,6εκ. που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από την πλευρά των λειτουργικών δαπανών, το μεταβλητό κόστος (συνεισφορά GGR, αμοιβές πρακτόρων, άμεσο κόστος) φαίνεται να αυξάνει στα EUR 348,8εκ., αντιπροσωπεύοντας το π.61% (-250μ.β. ετησίως) του συνολικού GGR, ενώ το πάγιο κόστος (προσωπικό, μάρκετινγκ και άλλα) εκτιμάται σε EUR 104εκ. (- 8,2% σε ετήσια βάση, 18,2% του συνολικού GGR). Σημειώνουμε ότι έχουμε υποθέσει έσοδα EUR 61,7εκ., που προκύπτουν από τη 10ετή άδεια λαχειοφόρου αγοράς/στοιχηματισμού, καθώς και από άλλα λειτουργικά έσοδα (καθαρά) από δραστηριότητες μη τυχερών παιχνιδιών ύψους EUR 10,4εκ. το 4ο τρίμηνο 2023. Για το 2023, προβλέπουμε ότι τα GGR θα φτάσουν τα EUR 2077,6εκ. αυξημένα κατά 7,1% σε ετήσια βάση έναντι EUR 1939εκ. το 2022, τα EBITDA στα EUR 709,3εκ. μειωμένα κατά 3,6% σε ετήσια βάση έναντι EUR 736εκ. το 2022, ενώ προβλέπουμε τα καθαρά κέρδη να φτάσουν τα EUR 420,1εκ. κάτω 29,1% έναντι EUR 592,3εκ. το 2022. Κατά την άποψή μας, ο ΟΠΑΠ πρόκειται να συνεχίσει τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική του, διανέμοντας το μεγαλύτερο μέρος των ΚΑΜ του, με έναν πιο ισορροπημένο διαχωρισμό προσωρινού/τελικού μερίσματος. Επομένως, αναμένουμε από τον ΟΠΑΠ να προτείνει τελικό μέρισμα χρήσης 2023 EUR 1,00/μετοχή από τον ΟΠΑΠ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023 (μερισματική απόδοση: 5,9%, ημερομηνία αποκοπής: 29 Απριλίου), επιπλέον του προμερίσματος EUR 1,00/μετοχή που διανεμήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2023.

 

Η Helikon Investments μείωσε τη συμμετοχή της στην Πειραιώς Financial Holdings

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα η Helikon Investments Ltd στις 05 Μαρτίου, το οποίο προέρχεται από κοινές μετοχές και χρηματοοικονομικά μέσα (ανταλλαγή μετοχών με διακανονισμό σε μετρητά), μειώθηκε σε 6,7423% (61.541.412 δικαιώματα ψήφου) από 9,3774% προηγουμένως.

 

Πετρόπουλος – Αποτελέσματα έτους 2023

Η εταιρεία Πετρόπουλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος 2023 με έσοδα-ρεκόρ ύψους 213,6 εκατ. ευρώ (περίπου +37% σε ετήσια βάση) έναντι 156,1 εκατ. ευρώ το 22, EBITDA 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 22 (+8. 1% σε ετήσια βάση), με περιθώριο EBITDA στο 6,9% από 6,4% το 2022, EBIT ύψους 11,6 εκατ. ευρώ (περίπου +35% σε ετήσια βάση) έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το πέρσι και καθαρά κέρδη ύψους 8 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένα κατά  23% σε ετήσια βάση έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το πέρσι. Στο 4ο τρίμηνο του 2023, τα έσοδα ανήλθαν σε  65 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 53% σε ετήσια βάση, έναντι 42,5 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, ενώ τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ (+48% σε ετήσια βάση) και 1,43 εκατ. ευρώ (+23% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα.

 

Αποτελέσματα 2023 της SunriseMezz plc στις 12 Απριλίου

Η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 2023 την Παρασκευή 12 Απριλίου και ότι η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Ιουλίου. Τέλος, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πληρωμές κουπονιών που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο επιτοκίου, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

 

Τα αποτελέσματα της Phoenix Vega Mezz plc για το 2023 δημοσιεύονται στις 12 Απριλίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 2023 την Παρασκευή 12 Απριλίου και ότι η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Ιουλίου. Τέλος, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πληρωμές κουπονιών που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο επιτοκίου, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

13/03/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΙΑΝ

14/03/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΑΝ

15/03/24 | Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

13/03/24 | Titan Cement, ΟΠΑΠ

20/03/24 | Μοτοδυναμική, Alpha Trust Ανδρομέδα

21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ

29/03/24 | ΟΛΠ

03/04/24 | QUEST Holdings

09/04/24 | ΔΕΗ

17/04/24 | Lamda Development

25/04/24 | EYDAP

30/04/24 | Biokarpet

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

27/03/24 | Μυτιληναίος (ΕΓΣ)

10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)

15/04/24 | Πετρόπουλος

29/04/24 | ΟΠΑΠ

20/05/24 | Aegean Airlines

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 13-03-2024.pdf