Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1% το Μάιο 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι πληθωριστικές πιέσεις εμφανίστηκαν για έναν ακόμα μήνα στις κόστη μεταφορών (+4,6% σε ετήσια βάση) και στέγασης (+3,2% σε ετήσια βάση) λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των ενεργειακών αγαθών (πετρέλαιο θέρμανσης: +29% σε ετήσια βάση, φυσικό αέριο: +32% σε ετήσια βάση, καύσιμα αυτοκινήτων: +19% σε ετήσια βάση). Αντιθέτως, υποχώρηση των τιμών καταγράφηκαν στους κλάδους Ένδυσης/Υπόδησης (-5% σε ετήσια βάση) και Επικοινωνιών (-1,7% σε ετήσια βάση).

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε αύξηση 22,5% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο 2021, λόγω της σημαντικής αύξησης της παραγωγής στους κλάδους Ηλεκτρισμού (+22% ετησίως έναντι -12% ετησίως τον Απρ-20), Μεταποίησης (+23% ετησίως έναντι -12% ετησίως τον Απρ-20) και Ορυχείων/Λατομείων (+46% ετησίως έναντι -21% ετησίως τον Απρ-20).

 

Τίτλοι νέων της αγοράς

Οι βασικοί μέτοχοι της ΓΕΚΕ (President) ανακοίνωσαν την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του εναπομείναντος ποσοστού 6,86% (ή 577.816 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που δεν ελέγχεται από αυτούς έναντι τιμήματος EUR 5,75/μετοχή.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε χθες την διαγραφή των μετοχών των εταιριών Νεώριον, Ναυτεμπορική και Euromedica, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως ημερομηνία αφαίρεσης όλων των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), μία από τις δεσμευτικές προσφορές που έχει λάβει η Εθνική Τράπεζα για την τιτλοποίηση Frontier δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τις άλλες προσφορές, καθώς μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει την διαβάθμιση (rating) της τιτλοποίησης, αυξάνοντας την περίμετρο των senior ομολόγων, μειώνοντας παράλληλα αυτή των mezzanine . Ουσιαστικά, η πρόταση αυτή αυξάνει το προσφερόμενο τίμημα για τα mezzanine ομόλογα, καθιστώντας αυτήν την προσφορά ενδεχομένως πιο ελκυστική για την Εθνική, καθώς οι άλλες προσφορές έχουν ακολουθήσει στενά το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι η ονομαστική αξία των senior ομολόγων είναι EUR 3,2δις, ενώ αυτή των mezzanine και junior ομολόγων είναι EUR 0,45δις και EUR 2,45δις αντίστοιχα.

Η εταιρία Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε την έκδοση 111.501 νέων μετοχών μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων που δόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Share Option Plan). Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 14 Ιουνίου. Την 31η Μαΐου, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Coca Cola HBC αποτελούνταν από 370.624.098 μετοχές, εκ των οποίων 2.464.448 μετοχές κατέχονται από την εταιρεία και 3.430.135 μετοχές κατέχονται από την θυγατρική της Coca-Cola HBC Services MEPE, ως ίδιες μετοχές. Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας διαμορφώνονται στα 364.729.515.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 11-06-2021.pdf