ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά την Τετάρτη, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, καταγράφοντας νέο υψηλό 13 ετών. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,47% και έκλεισε στις 1.473,53 μονάδες (FTSE Large Cap: +1.67%, FTSE Mid Cap: +0.17%, Δείκτης Τραπεζών: +2,18%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 212,2εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 122,9εκ. την Πέμπτη. Αναμένουμε ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί, σε πιο ήπιο τόνο σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάρτιος2024
  • Titan Cement Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 1Q24 | Στιβαρό ξεκίνημα και θετικές προοπτικές δείχνουν μια ακόμη ισχυρή χρονιά
  • Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της Jumbo διαθέτει 2 εκατ. μετοχές της εταιρείας (Τύπος)
  • Δημοσίευση μελέτης κόστους-οφέλους έως το τέλος Μαΐου για να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
  • Εξαγορά μετοχών της Ideal Holdings

 

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ

Κλαδικά νέα

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάρτιος2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το μέσο επιτόκιο της νέας παραγωγής δανείων διευρύνθηκε κατά 47 μ.β. σε ετήσια βάση στο 6,24% τον Μάρτιο του 2024, ενώ το μέσο επιτόκιο της νέας παραγωγής καταθέσεων παρέμεινε σταθερό στο 0,53%. Η αύξηση του μέσου επιτοκίου νέας παραγωγής δανείων κατά 47 μ.β. σε ετήσια βάση αποδίδεται στο υψηλότερο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων (+31 μ.β. σε ετήσια βάση). Υπενθυμίζεται ότι η μηνιαία μείωση του επιτοκίου τον Φεβρουάριο οφειλόταν σε ένα επιχειρηματικό δάνειο σταθερού επιτοκίου με σχετικά χαμηλό επιτόκιο. Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου για τη νέα παραγωγή αυξήθηκε κατά 47 μ.β. μ-ο-μ στο 5,71%. Για τα ανεξόφλητα ποσά, το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε ελαφρώς κατά 2 μ.β. σε ετήσια βάση στο 5,78%. Τα νέα είναι θετικά για τις τράπεζες.

 

Εταιρικά νέα

Titan Cement Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 1Q24 | Στιβαρό ξεκίνημα και θετικές προοπτικές δείχνουν μια ακόμη ισχυρή χρονιά

Η Titan Cement International (TCI) ανακοίνωσε αυξημένο κατά 6,1% τζίρο σε ετήσια βάση στα 623,7 εκατ. ευρώ για το 1ο τρίμηνο του 2024 (ξεπερνώντας ελαφρά τις εκτιμήσεις μας και τη συναίνεση), ενώ η συρρίκνωση του περιθωρίου EBITDA κατά 63 μονάδες βάσης οδήγησε τα EBITDA σε αύξηση κατά 2,4% σε ετήσια βάση στα 109,8 εκατ. ευρώ (ελαφρά πάνω από την πρόβλεψή μας και 2,1% κάτω). Πιο κάτω στον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης, τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 52,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 18,4% σε ετήσια βάση), πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις μας για 46,1 εκατ. ευρώ και 49,4 εκατ. ευρώ της συναίνεσης, υποβοηθούμενα από τα χαμηλότερα κατά 8,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι λειτουργικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές σημείωσαν εποχικές τριμηνιαίες εισροές ύψους Ευρώ 14 εκατ. ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έκλεισε στα Ευρώ 684 εκατ. αυξημένος κατά Ευρώ 24 εκατ. σε ετήσια βάση, με άνετο δείκτη μόχλευσης 1,2x Καθαρός Δανεισμός/EBITDA. Η εταιρεία έχει ήδη αποφασίσει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,85 ευρώ/μετοχή (DY: 2,9%, τελική μέρα με δικαίωμα στο μέρισμα: 25 Ιουνίου). Τέλος, η μετοχή της Τιτάν («TITC») προστέθηκε στον δείκτη FTSE Russell Large Cap τον Μάρτιο του 2024. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει σήμερα τηλεδιάσκεψη (16.00 ώρα Αθήνας) ελληνικές συμμετέχοντες: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800 συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο: +44 (0) 800 368 1063 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ: +1 516 447 5632).

Ελλάδα: Η Ελλάδα κατέγραψε ένα πολύ ισχυρό πρώτο τρίμηνο με όγκους που σημείωσαν αύξηση πάνω από την αγορά σε όλα τα κύρια προϊόντα, τα επίπεδα τιμών διατηρήθηκαν σε υγιή επίπεδα, ωστόσο, το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας επηρέασε την κερδοφορία. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του 1ου τριμήνου του 24 αυξήθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση στα 103,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ωστόσο τα EBITDA να διαμορφωθούν στα 11,8 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 23.

ΗΠΑ: Οι επιδόσεις της ΤΙΤΑΝ ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο παρέμειναν σταθερές, υποστηριζόμενες από τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της ζήτησης, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και τις προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας για συντήρηση σε δύο εργοστάσια τσιμέντου στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση στα 370,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση στα 62,2 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα επίσης αρνητικά από το κόστος συντήρησης.

Ευρώπη: Η περιφερειακή ανθεκτική ζήτηση, με τον όγκο των πωλήσεων να καταγράφει διψήφια αύξηση και τη χαλάρωση του κόστους, κυρίως του ενεργειακού, επέτρεψε στον Όμιλο να καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,4% σε ετήσια βάση σε EUR 95,0 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 24, ενώ οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του κόστους, οδήγησαν σε επέκταση του EBITDA του τομέα κατά 82,8% σε ετήσια βάση σε EUR 32,9 εκατ.

EMED: Ο Τιτάν κατέγραψε σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή, ωστόσο η κερδοφορία επλήγη από τις συναλλαγματικές αδυναμίες.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,9% σε ετήσια βάση στα 54,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA το 1ο τρίμηνο του 24 μειώθηκαν σχεδόν στο μισό σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ.

Κάτω από τη γραμμή EBITDA: Κάτω από τη γραμμή EBITDA: Η συνεισφορά από συμμετοχές (κυρίως από την κοινοπραξία της Βραζιλίας) το 1ο τρίμηνο του 24 ήταν αρνητική στα EUR 0,9 εκατ. από EUR -0,5 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 23, τα έξοδα αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα EUR 37,5 εκατ. (+4,6% σε ετήσια βάση), τα χρηματοοικονομικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του συναλλαγματικού ισοζυγίου) έκλεισαν χαμηλότερα στα EUR 6,6 εκατ. (μειωμένα κατά EUR 8,4 εκατ. σε ετήσια βάση, ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 20%. Οι λειτουργικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές σημείωσαν εποχικές τριμηνιαίες εισροές ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έκλεισε στα 684 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 24 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, με άνετο δείκτη μόχλευσης 1,2x Καθαρός Δανεισμός/EBITDA.

Τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16.00 ώρα Ελλάδος: (Έλληνες συμμετέχοντες: +213 009 6000 ή +30 210 94 60 800: +44 (0) 800 368 1063 Συμμετέχοντες στις ΗΠΑ: +44 (0) 800 368 1063: +1 516 447 5632).

 

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της Jumbo διαθέτει 2,0 εκατ. μετοχές της εταιρείας (Τύπος)

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Tanocerian Maritime (που ανήκει στον πρόεδρο της BELA κ. Βακάκη) προσφέρει περίπου 2 εκατ. μετοχές (περίπου 1,5% του συνόλου) σε τιμή 27,20 ευρώ/μετοχή (έκπτωση 9,33% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος).

 

Δημοσίευση μελέτης κόστους-οφέλους έως το τέλος Μαΐου για να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η δημοσίευση της μελέτης κόστους-οφέλους για τη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη για το έργο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η θετική έκβαση της μελέτης κόστους-οφέλους, θα δώσει το πράσινο φως από την κυπριακή κυβέρνηση και θα ξεκλειδώσει επίσης τη χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

 

Εξαγορά μετοχών της Ideal Holdings

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγόρασε στις 08 Μαΐου, 9.692 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή 6,2072 ευρώ/μετοχή και συνολική αξία 60.160 ευρώ. Η εταιρεία κατέχει 26.626 ίδιες μετοχές ή 0,0555% των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/05/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ

14/05/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ, Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Αγορά

14/05/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 03/06/24)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

10/05/24 | Premia Properties (1ο τριμ.24)

14/05/24 | OTE (1ο τριμ.24)

16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)

20/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24)

21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)

23/05/24 | Ideal Holdings (1ο τριμ.24), Lavipharm (1ο τριμ.24)

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)

28/05/24 | Epsilon Net (1Q24)

29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24), Cenergy Holdings (1ο τριμ.24)

31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)

10/05/24 | ΟΛΘ (ΤΓΣ), Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ)

15/05/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)

17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)

20/05/24 | Profile (ΤΓΣ)

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ), Quality & Reliability (ΕΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ), REDS (ΕΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Intracom (ΤΓΣ), Attica Group (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

05/06/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,31597)

14/05/24 | ΟΛΘ (EUR 1.30)

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών (EUR 0,55), Revoil (EUR 0,048)

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile

05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)

14/06/24 | Prodea Investments

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,12),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings

25/07/24 | Ideal Holdings

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 09-05-2024.pdf