Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), μέχρι τα τέλη Μαΐου, η ΕΚΤ είχε αγοράσει ΟΕΔ αξίας EUR 25,7δις από την έναρξη του προγράμματος PEPP (τον Μάρτιο του 2020). Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ΟΔΔΗΧ είχε εκδώσει EUR 18,5δις ΟΕΔ. Σημειώνουμε επίσης ότι το πρόγραμμα ΡΕΡΡ προβλέπει την αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης ύψους έως EUR 1,85 τρισεκατομμυρίων και η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει ομόλογα αξίας EUR 1,1 τρισεκατομμυρίων, το οποίο σημαίνει ότι η Τράπεζα μπορεί να αγοράσει επιπλέον ομόλογα αξίας EUR 750δις μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Απρίλιο, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση στο 0,06%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων μειώθηκε κατά 24μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,72%. Το επιτοκιακό περιθώριο για το σύστημα μειώθηκε κατά 24μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,66%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων επίσης παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση, ενώ και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων μειώθηκε κατά 3μ.β. σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο για το σύστημα στα υφιστάμενα υπόλοιπα να μειωθεί κατά 3μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,58% τον Απρίλιο.

 

Τίτλοι νέων της αγοράς

Σήμερα ξεκινάει το 10o Greek Investment Forum New York που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν 32 εισηγμένες εταιρίες. Σε άλλα νέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες την διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Bank παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επικείμενη Έκτακτη Γ.Σ., η οποία καλείται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως και EUR 800εκ (ΑΜΚ). Μεταξύ άλλων, η τράπεζα τόνισε ότι: 1) οι νέες μετοχές θα προσφερθούν στην Ελλάδα σε ιδιώτες και λοιπούς ειδικούς  επενδυτές μέσω Δημόσιας Πρότασης και εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (διαδικασία βιβλίου προσφορών – book building process), με τις δύο διαδικασίες να εκτελούνται παράλληλα, 2) η ΑΜΚ δεν θα έχει δικαιώματα προτίμησης, αλλά οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν θα λάβουν προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών και ως εκ τούτου, το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα παραμείνει το ίδιο, μετά την ΑΜΚ, εάν εγγραφούν για όλη την αναλογική κατανομή τους, 3) το ΔΣ θα παρέχει εύρος τιμών για την προσφορά, όμως η τελική τιμή (της κάθε μετοχής για την αύξηση) θα καθοριστεί μέσω του book building, 4) η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου .

Η Jumbo ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 17% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιαν-Mάιος 2021. Το Μάιο 2021, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά μόλις 3% ετήσια βάση, λόγω υψηλής βάσης σύγκρισης (αύξηση πωλήσεων κατά 13,6% τον Μάιο 2020).

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2021, η διοίκηση της Τέρνα Ενεργειακή κυρίως σημείωσε τα ακόλουθα: α) Η καλύτερη λύση για το χαρτοφυλάκιο αιολικών στο Τέξας παραμένει η αποεπένδυση το οποίο οδήγησε στην πλήρη διαγραφή των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί (EUR 98,5 εκ.) στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Η αποενοποίηση από τις οικονομικές καταστάσεις θα γίνει στο δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία, οδηγώντας σε μείωση των δανείων του ομίλου κατά περίπου USD 0,6 δις. β) Η νέα ισχύς που προστέθηκε το 2020 (120 MW) και το πρώτο τρίμηνο του 2021 (30 MW) αναμένεται να ενισχύσουν το EBITDA του 2021 κατά EUR 35 εκ. και τα καθαρά κέρδη κατά EUR 24 εκ. γ) Η επενδυτική απόφαση για την αντλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία εκκρεμεί καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο και η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αναμένονται σύντομα. δ) Ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ 3 GW τα επόμενα 5 έτη επαναλήφθηκε, αλλά το ακριβές χρονοδιάγραμμα είναι υπό εξέλιξη. ε) Η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο και αναμένεται να συνεισφέρει στα αποτελέσματα από το 2022.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάκτωρ σε “B” από “B+” με αρνητική προοπτική, επισημαίνοντας τις χρηματοοικονομικές ροές που κατευθύνονται προς θυγατρικές για κάλυψη ζημιών, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, και την ποιο αργή από το αναμενόμενο μείωση δανεισμού. Στα θετικά νέα, ο οίκος σημειώνει ότι δεν υπάρχουν άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το capital.gr, μετά από συζητήσεις με την ΡΑΕ η ΔΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή της ρήτρας CO2 στα τιμολόγια με νέα ρήτρα που θα συνδέεται με την χονδρεμπορική τιμή. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και δεν αναμένεται να επηρεάσει το επίπεδο τιμολογίων κατά την αλλαγή. Σημειώνουμε ότι αυτή την περίοδο η ΡΑΕ είναι σε συζητήσεις με όλους τους προμηθευτές για τις ρήτρες στα τιμολόγια, προκειμένου να ενισχύσει την διαφάνεια και συγκρισιμότητα στην αγορά.

Η Ιντρακάτ ανακοίνωσε την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, η οποία δραστηριοποιείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατέχοντας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,1GW. Ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών (πριν τη συγχώνευση) της Απορροφώμενης και της Ιντρακάτ με τις νέες μετοχές (μετά τη συγχώνευση), προτείνεται 2.417 νέες κοινές μετοχές της Iντρακάτ για κάθε 1 κοινή μετοχή της Απορροφώμενης. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Ιντρακάτ θα κατέχουν το 69,80% των μετοχών της εταιρίας.

H Epsilon Net ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 60% της εταιρίας TECHNOlife LTD έναντι τιμήματος EUR 425χιλ. Η TECHNOlife δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων στον τομέα του business software και εξυπηρετεί επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες, λογιστήρια κλπ.). Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετράμηνου του 2021, οι πωλήσεις της TECHNOlife ανήλθαν σε EUR 241χιλ και τα κέρδη προ φόρων σε EUR 89 χιλ.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 08-06-2021.pdf