Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά την Πέμπτη, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,26% και έκλεισε στις 1.452,24 μονάδες (FTSE Large Cap: +0.31%, FTSE Mid Cap: -0.20%, Δείκτης Τραπεζών: +0,97%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 122,9εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 196,5εκ. την Τετάρτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (FTSE Large Cap: -0,57%, FTSE Mid Cap: +0,71%, Τραπεζικός δείκτης: -1,54%). Αναμένουμε η αγορά να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, μετά τις διακοπές του Πάσχα, για να καλύψει τη διαφορά με τις διεθνείς αγορές. Σημειώνεται ότι ο δείκτης DAX 30 έχει ανέβει περίπου 3% στις τελευταίες 3 συνεδριάσεις. Η Cenergy, η Βιοχάλκο και η Titan Cement αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ο ΟΟΣΑ επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη στην Ελλάδα
  • Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 10,2% τον Μάρτιο
  • Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Απρίλιος 2024
  • Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ
  • Τακτική Γενική Συνέλευση της Optima bank στις 23 Μαΐου
  • Titan Cement Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024ε | Ισχυρό ξεκίνημα αναμένεται, που δείχνει ένα ακόμη ισχυρό έτος
  • Τακτική Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος στις 4 Ιουνίου

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Ο ΟΟΣΑ επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στις τελευταίες οικονομικές του προβλέψεις, ο ΟΟΣΑ επαναδιατυπώνει τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελλάδας στο 2,0% για το 2024e και αναβαθμίζει ελαφρώς στο 2,5% για το 2024e (από 2,4% προηγουμένως). Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο οργανισμός αναμένει ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9% το 2024e και στο 2,3% το 2025e (προηγούμενες εκτιμήσεις 2,8% και 2,4% αντίστοιχα). Τέλος, ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα 1,8% και 2,1% το 2024e και 2025e αντίστοιχα, με το λόγο χρέους/ΑΕΠ της Γενικής Κυβέρνησης να μειώνεται στο 155,8% και 150,6% το 2024e-25e αντίστοιχα (από 161% το 2023).

 

Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 10,2% τον Μάρτιο

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,2% τον Μάρτιο του 2024, χαμηλότερο από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 10,8% τον Φεβρουάριο του 2024 και χαμηλότερο από το 11,4% τον Μάρτιο του 2023. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 492.867 άτομα, μειωμένος κατά 8,8% σε ετήσια βάση και κατά 4,7% σε μηνιαία βάση.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Απρίλιος 2024

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στο 51,36% τον Απρίλιο του 2024 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 60,1/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 7,4/MWh από τον προηγούμενο μήνα και πολύ χαμηλότερη κατά EUR 60,3/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 4.368GWh, αυξημένη κατά 17,0% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 15,56% (17,38% σε συνδυασμό με την πρόσφατα αποκτηθείσα Volterra), ενώ ακολουθεί ο ΗΡΩΝ της ΓΕΚ-Τέρνα με 12,24%, η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 6,30% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 5,50%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Απρίλιο του 2024 μειώθηκε κατά 2,2% σε μηνιαία βάση στο 48,64%, κάτω από το όριο του 50% που επιβάλλει η ΕΕ. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, οι ΑΠΕ είναι στην πρώτη θέση με 52% του συνόλου (έναντι 41% τον Μάρτιο), ακολουθεί το Φυσικό Αέριο με ποσοστό 29% (έναντι 34% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 4% (έναντι 4%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 2% (έναντι 2%) και 2% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 11% (έναντι 16%).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ 

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου των απαιτήσεών της σε χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Project Delta), πιστωτικής απαίτησης 400,0 εκατ. ευρώ με 160,0 εκατ. ευρώ μεικτή λογιστική αξία στο APS Group. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) χρηματοδότησε το 30% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό χρηματοδοτήθηκε από τα APS funds και διαχειριζόμενους λογαριασμούς τους. Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα έφθασε περίπου το 34% της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου ή 54,4 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο είχε ήδη ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση στις 30 Ιουνίου 2023. Η συναλλαγή δεν έχει επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς Financial Holdings, ενώ έχει μικρή θετική επίδραση (+1 μ.β.) στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά τις 30 Μαρτίου 2024, από την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από το χαρτοφυλάκιο Delta.

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Optima bank στις 23 Μαΐου

Η Optima bank ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος EUR 0,44 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,1%).

 

Titan Cement Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024ε | Ισχυρό ξεκίνημα αναμένεται, που δείχνει ένα ακόμη ισχυρό έτος

Η Titan Cement international προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το 1ο τρίμηνο του 2024 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Αναμένουμε κύκλο εργασιών ύψους EUR 614,6εκ. (+4,5% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 108,0εκ. (+0,7% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 46,0εκ. (υποθέτοντας ότι μηδενικά έκτακτα). Σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών αναμένεται κύκλος εργασιών EUR 606,6εκ. (1,3% κάτω από την εκτίμηση μας), EBITDA στα EUR 112,2εκ. (3,7% πάνω από την εκτίμηση μας) και καθαρά κέρδη EUR 49,4εκ., 6,7% πάνω από την εκτίμηση μας. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη αύριο (16:00 ώρα Ελλάδος, συμμετέχοντες από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800). Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει μέρισμα ύψους EUR 0,85/μετοχή (μερισματική απόδοση: 2,9%, ημερομηνία αποκοπής: 25 Ιουνίου).

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος στις 4 Ιουνίου

Η Μυτιληναίος θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση της στις 4 Ιουνίου για να εγκρίνει μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος EUR 1,55/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 26 Ιουνίου, μερισματική απόδοση: 3,9%).

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/05/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ

14/05/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ, Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΡ

31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Αγορά

14/05/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 03/06/24)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

08/05/24 | Titan Cement International (1ο τριμ.24)

10/05/24 | Premia Properties (1ο τριμ.24)

14/05/24 | OTE (1ο τριμ.24)

16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)

20/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24)

21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)

22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)

23/05/24 | Ideal Holdings (1ο τριμ.24), Lavipharm (1ο τριμ.24)

27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)

28/05/24 | Epsilon Net (1Q24)

29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24), Cenergy Holdings (1ο τριμ.24)

31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)

10/05/24 | ΟΛΘ (ΤΓΣ), Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ)

15/05/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)

17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)

20/05/24 | Profile (ΤΓΣ)

21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ), Quality & Reliability (ΕΓΣ)

22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ), REDS (ΕΓΣ)

23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)

29/05/24 | Intracom (ΤΓΣ), Attica Group (ΤΓΣ), Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ), Καρέλιας (ΤΓΣ)

30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)

31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

05/06/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

25/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,30)

14/05/24 | ΟΛΘ (EUR 1.30)

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών (EUR 0,55), Revoil (EUR 0,048)

21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)

03/06/24 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,17), Καρέλιας

04/06/24 | Profile

05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)

14/06/24 | Prodea Investments

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,12),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings

25/07/24 | Ideal Holdings

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 08-05-2024.pdf