Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,15% στις 1.433,04 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,18%, FTSE Mid Cap: -0,01%, Δείκτης Τραπεζών: +1,20%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 118,8εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 123,3εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί στο ΧΑ σήμερα, με τις τράπεζες και την CENERGY στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Στη χθεσινή δημοπρασία 12μηνων εντόκων γραμματίων αντλήθηκαν EUR 812εκ. με το επιτόκιο στο 3,73%
  • Optima bank | Αύξηση καθαρών κερδών κατά 143% σε ετήσια βάση το 2023, προτεινόμενο μέρισμα EUR 0,44/μετοχή, μερισματική απόδοση 5,7%
  • Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών | Αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023
  • Ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το ΤΧΣ
  • CENERGY Holdings | Αποτελέσματα 2023: Ισχυρές επιδόσεις και από τους δύο τομείς, EBITDA πάνω από τις εκτιμήσεις μας, μείωση του καθαρού χρέους κατά EUR 60,6εκ. σε ετήσια βάση παρά τις αυξημένες επενδύσεις.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα EUR 3,1δισ. μέχρι το τέλος του 2023. Διανομή μερίσματος EUR 0,08/μετοχή, σύμφωνα με την εκτίμησή μας. Θετικές προοπτικές και για τους δύο τομείς, στόχος διοίκησης EBITDA ύψους EUR 230-250εκ. το 2024ε.
  • Eurobank Holdings | Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023
  • Η Ελληνική εποπτική αρχή εγκρίνει την εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ (Τύπος)
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ – έναρξη διαπραγμάτευσης των 6 εκατ. νέων μετοχών
  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος στις 27 Μαρτίου
  • Σε 1,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Στη χθεσινή δημοπρασία 12μηνων εντόκων γραμματίων αντλήθηκαν EUR 812εκ. με το επιτόκιο στο 3,73%

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ. στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 902εκ. (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,44 φορές έναντι 2,02 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,73% (από 3,70% στην προηγούμενη δημοπρασία).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Optima bank | Αύξηση καθαρών κερδών κατά 143% σε ετήσια βάση το 2023, προτεινόμενο μέρισμα EUR 0,44/μετοχή, μερισματική απόδοση 5,7%

Αποτελέσματα 2023 | Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 103,0εκ. (+143% σε ετήσια βάση) το 2023 και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διευρύνθηκε στο 29,0% από 21,8% το 2022. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 0,44/μετοχή (ποσοστό διανεμόμενων κερδών 32%), που συνεπάγεται μεικτή μερισματική απόδοση 5,6%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε EUR 142,2εκ. (+134% σε ετήσια βάση) το 2023 και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 4,39%. Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε EUR 32,1εκ. (+45% σε ετήσια βάση) και τα συνολικά έσοδα στα EUR 193,0εκ. (+100% σε ετήσια βάση). Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε EUR 56,9εκ., εκ των οποίων έκτακτα έξοδα ύψους EUR 5,9εκ. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε EUR 136,0εκ. (+150% σε ετήσια βάση) και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια σε EUR 9,9εκ. (+48% σε ετήσια βάση). Τα δανειακά υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε π.EUR 2,46δισ. (+45% σε ετήσια βάση), οι καταθέσεις σε π.EUR 3,2δισ. (+47% σε ετήσια βάση) και το σύνολο του ενεργητικού σε π.EUR 3,9δισ. (+48% σε ετήσια βάση). Τα ΜΕΑ του ομίλου διαμορφώθηκαν σε EUR 11,0εκ. και ο δείκτης ΜΕΑ συμπιέστηκε στο 0,45% από 0,49% το 9μηνο 2023. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε EUR 499,3εκ. έναντι EUR 317,8εκ. το 9μηνο 2023 και EUR 242,6εκ. το 2022. Οι δείκτες FL CET1 και CAD διευρύνθηκαν σε 17,4% έναντι 11,6% στο 9μηνο 2023.

Στόχοι 2024: Στόχος της διοίκησης είναι τα καθαρά κέρδη να ξεπεράσουν τα EUR 124,0εκ. (>20% σε ετήσια βάση) το 2024 και ROTE άνω του 20%, καθώς και ποσοστό διανεμόμενων κερδών άνω του 30%. Επίσης, στοχεύει στην αύξηση των καθαρών δανείων κατά EUR 700εκ. (+28% σε ετήσια βάση) και των καταθέσεων κατά EUR 900εκ. (+28% σε ετήσια βάση), σε δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερο του 30% και δείκτη ΜΕΑ χαμηλότερο του 1,0%. Η διοίκηση δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη ότι αναμένει το μείγμα καταθέσεων να παραμείνει το ίδιο το 2024, αισθάνεται άνετα με την προοπτική ότι θα συνεχίσει να δίνει νέα δάνεια ύψους περίπου EUR 500εκ. κάθε τρίμηνο, όπως συνέβη τα τελευταία 5 τρίμηνα και προέβλεψε κόστος κινδύνου 55μ.β., αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 28% σε ετήσια βάση το 2024 και αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 10%-15% το 2024. Τέλος, η διοίκηση ανέφερε ότι η τράπεζα θα παραμείνει ενεργή στην αγορά των reperforming loans, δηλ. δανείων επιχειρήσεων που έχουν εξυγιανθεί, αναζητώντας πιστώσεις υψηλής ποιότητας.

 

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών | Αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023

Άποψη Optima | Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

δημοσίευσε νωρίτερα τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2023, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας, αλλά ήταν χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση consensus λόγω των υψηλότερων από το αναμενόμενο ζημιών NPA. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού βελτιώθηκε σημαντικά με τον δείκτη ΜΕΑ να μειώνεται κατά 120μ.β. σε τριμηνιαία βάση και τον δείκτη κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις στο 45% από 41% το 3ο τρίμηνο 2023. Με μια πρώτη ματιά, οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου που ανακοινώθηκαν νωρίτερα είναι υψηλότεροι από τις εκτιμήσεις μας και το consensus και πιστεύουμε ότι αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω άνοδο, καθώς θεωρούμε ότι οι παραδοχές για τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι συντηρητικές. Διατηρούμε την σύσταση μας Αγορά για τη μετοχή.

2023 αποτελέσματα πρώτη ματιά | Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 611εκ. (+66% σε ετήσια βάση) το 2023 και σε EUR 121εκ. (-35% σε τριμηνιαία βάση) το 4ο τρίμηνο 2023, 7% πάνω από την εκτίμηση μας για EUR 112εκ. και 23% κάτω από την μέση εκτίμηση consensus για EUR 157εκ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε EUR 1.653 εκατ. ευρώ (+41% σε ετήσια βάση) το 2023 και σε EUR 439εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+1% σε τριμηνιαία βάση), σύμφωνα με την εκτίμηση μας για EUR 437εκ. και την μέση εκτίμηση consensus για EUR 440εκ. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε EUR 1.292εκ. (+42% σε ετήσια βάση) το 2023 και σε EUR 379εκ. (+16% σε τριμηνιαία βάση), 10% πάνω από την εκτίμηση maw για EUR 345εκ. υώ και 12% πάνω από την μέση εκτίμηση consensus για EUR 339εκ., χάρη στην καλύτερη από την αναμενόμενη συγκράτηση του κόστους. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε EUR 308εκ. (+6% σε ετήσια βάση) το 2023 και σε EUR 90εκ. το 4ο τρίμηνο 2023 (+24% σε τριμηνιαία βάση), σύμφωνα με την εκτίμηση μας για EUR 90εκ. και 11% πάνω από τη  μέση εκτίμηση consensus για EUR 81εκ.  Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από ζημίες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους EUR 75εκ. το 4ο τρίμηνο 2023, 15% χαμηλότερα από την εκτίμησή μας και 42% υψηλότερα από το consensus. Τα ΜΕΑ του ομίλου μειώθηκαν στα EUR 2,24δισ. και ο δείκτης ΜΕΑ συμπιέστηκε στο 6,0% από 7,2% στο 9μηνο 2023.

 

Ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το ΤΧΣ

Ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings που κατέχει το ΤΧΣ (ποσοστό 27%, 337.599.150 μετοχές). Το ΤΧΣ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα EUR 4,00 ανά προσφερόμενη μετοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ δήλωσε ότι η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 8,0x.

 

CENERGY Holdings | Αποτελέσματα 2023: Ισχυρές επιδόσεις και από τους δύο τομείς, EBITDA πάνω από τις εκτιμήσεις μας, μείωση του καθαρού χρέους κατά EUR 60,6εκ. σε ετήσια βάση παρά τις αυξημένες επενδύσεις.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ξεπερνά τα EUR 3,1δισ. μέχρι το τέλος του 2023. Διανομή μερίσματος EUR 0,08/μετοχή, σύμφωνα με την εκτίμησή μας. Θετικές προοπτικές και για τους δύο τομείς, στόχος διοίκησης EBITDA ύψους EUR 230-250εκ. το 2024ε.

Η Cenergy Holdings δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 2023, με τον κύκλο εργασιών του ομίλου να αυξάνεται κατά 314,2% σε ετήσια βάση στα 1.628 εκατ. ευρώ λόγω υψηλότερων όγκων, με οδηγό τον τομέα των σωλήνων, ο οποίος συνέχισε την αξιοσημείωτη ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του έτους, τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 56,3% σε ετήσια βάση στα 213,8 εκατ. ευρώ (ξεπερνώντας την πρόβλεψή μας), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 377 εκατ. ευρώ από 60,4 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Το 4ο τρίμηνο του 2023, η Cenergy κατέγραψε πωλήσεις ύψους 458 εκατ. ευρώ (αύξηση 20,4% σε ετήσια βάση), EBITDA 68,8 εκατ. ευρώ (ξεπερνώντας την πρόβλεψή μας κατά 27%) και καθαρά κέρδη 25,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 58% σε ετήσια βάση). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ το 2023, θέτοντας νέο υψηλό (με κατανομή 79%/21% για τους τομείς καλώδια/σωλήνες) από 2 δισ. ευρώ το 2022. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές στα 76 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξημένης κερδοφορίας και της αποδέσμευσης κεφαλαίου κίνησης που  υπεραντιστάθμισε τις αυξημένες επενδύσεις ύψους 138,4 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 121,2 εκατ. ευρώ για τον τομέα των καλωδίων), μειώνοντας έτσι τον καθαρό δανεισμό κατά 60,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση σε 377,6 εκατ. ευρώ το 2023. Με τη στήριξη της αυξημένης κερδοφορίας, η CENERGY ανακοίνωσε μέρισμα EUR 0,08/μετοχή για το 2023 (μερισματική απόδοση: 1,1%, αποκοπή στις 25 Ιουνίου), σύμφωνα με την εκτίμησή μας.

 

Eurobank Holdings | Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023  

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 2023 | Η Eurobank Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συνολικά, αναμένουμε ένα ισχυρό τελευταίο τρίμηνο για το έτος, με οδηγό τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και τα έκτακτα κέρδη. Η δυναμική του ισολογισμού αναμένεται να είναι σύμφωνη με τις τάσεις του συστήματος στην Ελλάδα, (δηλ. υψηλότερα εξυπηρετούμενα δάνεια και καταθέσεις) και η δυναμική της ποιότητας ενεργητικού να παραμείνει θετική.

Αποτελέσματα 2023 | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα παραμείνουν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και θα φθάσουν τα EUR 1.331εκ. (EPS23ε: EUR 0,36), πολύ πάνω από τις προβλέψεις της διοίκησης τον Νοέμβριο 2023 για άνω των EUR 0,30. Υπενθυμίζουμε ότι τα καθαρά κέρδη του 2022 ενισχύθηκαν από κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους EUR 716εκ. και ένα έκτακτο κέρδος EUR 230,5εκ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών. Αναλυτικότερα, εκτιμούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν κατά 46% σε ετήσια βάση στα EUR 2,16δισ. και τα έσοδα από προμήθειες θα αυξηθούν κατά 3% σε ετήσια βάση στα EUR 540εκ., ενώ τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα θα μειωθούν στα EUR 40εκ. έναντι EUR 714εκ. το 2022. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 1% σε ετήσια βάση στα EUR 2.740εκ. Από την πλευρά του κόστους, προβλέπουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα ενισχυθούν κατά 14% σε ετήσια βάση στα EUR 976εκ., λόγω της ενοποίησης της BNP Consumer Finance στη Βουλγαρία και των μισθολογικών αυξήσεων. Έτσι, προβλέπουμε ότι τα κέρδη προ προβλέψεων θα μειωθούν στα EUR 1.764εκ. (-5% σε ετήσια βάση) και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα ανέλθουν στα EUR 353εκ. (+28% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 85μ.β., σύμφωνα με τον στόχο της διοίκησης.

4ο τρίμηνο 2023 | Προβλέπουμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν σε EUR 559εκ. (+0,2% σε τριμηνιαία βάση, +25% σε ετήσια βάση) λόγω της υψηλότερης καθαρής πιστωτικής επέκτασης και των επιτοκίων των δανείων και ότι τα έσοδα από προμήθειες θα ανέβουν στα EUR 137 εκατ. ευρώ (+3% σε τριμηνιαία βάση, -4% σε ετήσια βάση). Επομένως, τα βασικά τραπεζικά έσοδα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν σε EUR 696εκ. (+1% σε τριμηνιαία βάση, +18% σε ετήσια βάση) και τα λειτουργικά έσοδα σε EUR 706εκ. (+0,4% σε τριμηνιαία βάση, +2% σε ετήσια βάση). Από την πλευρά του κόστους, προβλέπουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα φτάσουν τα EUR 304εκ. (+32% σε τριμηνιαία βάση, +37% σε ετήσια βάση) και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα επιταχυνθούν στα EUR 99εκ. (+9% σε τριμηνιαία βάση, +19% σε ετήσια βάση). Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι τα έσοδα από συνδεδεμένες εταιρείες (Ελληνική Τράπεζα) θα ανέλθουν σε EUR 23,0εκ. και ένα έκτακτο κέρδος ύψους 127εκ. από την πώληση του 70% της Direktna στη Σερβία. Συνολικά, εκτιμούμε τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα EUR 351εκ. (+18% σε τριμηνιαία βάση, +57% σε ετήσια βάση) το 4ο τρίμηνο 2023.

Άποψη Optima | Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της περιόδου 2024-2026 που θα περιλαμβάνει την ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και ιδίως στην πορεία της καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε επίπεδο ομίλου, των καθαρών εσόδων από τόκους, των εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων, των προβλέψεων επισφαλών δανείων και το κόστος και το μίγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

 

Η Ελληνική εποπτική αρχή εγκρίνει την εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ (Τύπος)

Σύμφωνα με το Capital.gr, η ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού ενέκρινε όπως αναμενόταν την εξαγορά της εταιρείας λιανικής Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ.

 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ – έναρξη διαπραγμάτευσης των 6 εκατ. νέων μετοχών

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μετά από σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι από τις 11 Μαρτίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 6.000.000 νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ παράλληλα θα ισχύσει η ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών και η συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος στις 27 Μαρτίου

Η Μυτιληναίος θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 27 Μαρτίου για να εγκρίνει την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Σε 1,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με συνέδριο που διοργάνωσε η HGC, ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική αύξηση, φθάνοντας τα 1,7 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό το 1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε σε διαδικτυακά παιχνίδια και 700 εκατ. ευρώ σε επίγεια παράνομα παιχνίδια, ενώ η έρευνα υποστηρίζει ότι έως και 900 χιλ. Έλληνες έχουν συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

07/03/24 | ΑΕΠ Δ’ τριμήνου 2023 (προσωρινά στοιχεία) & ΑΕΠ 2023 (εκτιμήσεις)

08/03/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΦΕΒ & Βιομηχανική Παραγωγή ΙΑΝ

08/03/24 | DBRS – Ανακοίνωση Αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

13/03/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΙΑΝ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

07/03/24 | Eurobank Holdings, Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών, Βιοχάλκο, Autohellas, Attica Bank

11/03/24 | Σαράντης

12/03/24 | Εθνική Τράπεζα, Aegean Airlines, Trade Estates

13/03/24 | Titan Cement, ΟΠΑΠ

20/03/24 | Μοτοδυναμική, Alpha Trust Ανδρομέδα

21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ

29/03/24 | ΟΛΠ

03/04/24 | QUEST Holdings

09/04/24 | ΔΕΗ

17/04/24 | Lamda Development

25/04/24 | EYDAP

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

17/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)

29/04/24 | ΟΠΑΠ

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 07-03-2024.pdf