Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,34% και έκλεισε στις 1.443,74 μονάδες (FTSE Large Cap: +1.49%, FTSE Mid Cap: +1.11%, Δείκτης Τραπεζών: +1,50%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 115,7εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 98,0εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί ανοδικά σήμερα με τις τράπεζες και την Τέρνα Ενεργειακή στο επίκεντρο.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Απρίλιος 2024
  • Η Πειραιώς Financial Holdings αναβάθμισε τον ετήσιο στόχο για τα καθαρά κέρδη κατά 11% σε EUR 1,0δισ.
  • Η Πειραιώς Financial Holdings έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος
  • Η Eurobank Holdings έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος
  • Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος
  • Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Μάιο
  • Η ΔΕΗ καλεί τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο οπτικών ινών της (Τύπος)
  • Η πώληση της Τέρνα Ενεργειακή αναμένεται να ανακοινωθεί έως τη Δευτέρα (Τύπος)
  • Ο κ. Τσαμάζ σύμφωνα με δημοσιεύματα θα μετακινηθεί στην Intralot
  • Ideal Holdings – Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Απρίλιος 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Απρίλιο του 2024, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σημείωσε πτώση κατά 26μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,98%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση στο 0,53%. Η πτώση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων δανείων κατά 26μ.β. σε μηνιαία βάση οφείλεται στην μείωση του μέσου επιτοκίου των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά 27μ.β. σε μηνιαία βάση και στην μείωση του μέσου επιτοκίου των καταναλωτικών δανείων κατά 11μ.β. σε μηνιαία βάση. Επομένως, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 26μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,45%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 6μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,72%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Πειραιώς Financial Holdings αναβάθμισε τον ετήσιο στόχο για τα καθαρά κέρδη κατά 11% σε EUR 1,0δισ.

Η Πειραιώς Financial Holdings αναβάθμισε τους στόχους της για τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 2024 κατά 11% σε EUR 1,0δισ. έναντι EUR 900εκ. προηγουμένως, και υψηλότερα από την εκτίμησή μας για EUR 912εκ. Η αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων για το 2024 συνοδεύεται από πρόβλεψη για διανομή προς τους μετόχους 25%-30% επί των κερδών, ποσοστό το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να καταβληθεί το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη λήψης της αναγκαίας εποπτικής έγκρισης. Η επαναλαμβανόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) αναμένεται να διευρυνθεί στο 15% από 14% προηγουμένως και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη ανά μετοχή σε περίπου EUR 0,85 έναντι EUR 0,80 προηγουμένως. Η αναβάθμιση αποδίδεται στα υψηλότερα του αναμενόμενου καθαρά έσοδα από τόκους στα EUR 2,0δισ. από EUR 1,9δισ. προηγουμένως και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να διευρυνθεί στο 2,7% περίπου από 2,6% περίπου προηγουμένως λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις και το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου EUR 31,7δισ. σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για περίπου EUR 31,5δισ. Επιπλέον, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 0,8% επί του ενεργητικού από περίπου 0,7% προηγουμένως, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερος του 33% από 35% και χαμηλότερο κόστος κινδύνου σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως. Τέλος, το επιχειρηματικό σχέδιο της Πειραιώς βασίζεται πλέον σε εκτίμηση για μέσο Euribor 3 μηνών στο 3,6% για το 2024 έναντι 3,8% προηγουμένως, με την εκτίμηση ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί σε 3,25% στο τέλος του 2024, έναντι 3,75% προηγουμένως. Προσαρμόζοντας τις εκτιμήσεις μας για το νέο guidance, αυξάνουμε την Τιμή Στόχο 2024ε κατά 10% στα EUR 5,50 από EUR 5,00 προηγουμένως, προσφέροντας ένα ισχυρό περιθώριο ανόδου 50%. Η Πειραιώς είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο και διαπραγματεύεται με 0,66x P/TBV24ε, με μεγάλη έκπτωση 40% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο δεν δικαιολογείται, δεδομένου του υψηλότερου RoaTBV της (14,9% έναντι 13,1% των ευρωπαϊκών τραπεζών). Το νέο είναι θετικό και αναμένουμε ότι η μετοχή θα κινηθεί ανοδικά.

 

Η Πειραιώς Financial Holdings έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, έλαβε την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού EUR 79εκ. στους μετόχους της Πειραιώς (μέρισμα EUR 0,063/μετοχή, μερισματική απόδοση: 1,7%). Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση στοχεύει στη διανομή του 25%-30% των καθαρών κερδών του 2024 (ποσοστό διανεμόμενων κερδών: 25%, μέρισμα 2024ε: EUR 0,20/μετοχή, μερισματική απόδοση 2024ε: 5,4%).

 

Η Eurobank Holdings έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 5.6.2024 για να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους EUR 342εκ. ή EUR 0,0933 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 4.6%). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023. Το νέο είναι θετικό και αναμένουμε ότι η μετοχή θα κινηθεί ανοδικά.

 

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών έλαβε έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι έλαβε στις 05.06.2024 την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 122εκ. από τα κέρδη του 2023 (ποσοστό διανεμόμενων κερδών 20%). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή EUR 61εκ. ή EUR 0,026 ανά μετοχή με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά (μερισματική απόδοση 1.6%) και το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ποσό υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί. Το νέο είναι θετικό και αναμένουμε ότι η μετοχή θα κινηθεί ανοδικά.

 

Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Μάιο

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τον μήνα Μάιο 2024, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,5% σε ετήσια βάση, με οδηγό την διεθνή κίνηση (αύξηση 22,3% σε ετήσια βάση), ενώ και η κίνηση εσωτερικού ήταν αυξημένη κατά +10,6% σε ετήσια βάση. Το πρώτο πεντάμηνο του 2024 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά +17,0% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 10,7 εκατ. επιβάτες, με τους επιβάτες εξωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 20,8% σε ετήσια βάση  (7,5 εκατ. επιβάτες) και τους επιβάτες εσωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 9,0% σε ετήσια βάση.

Η ΔΕΗ καλεί τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο οπτικών ινών της (Τύπος)

Σύμφωνα με το Powergame.gr, η ΔΕΗ ενημέρωσε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ότι μπορούν να μισθώσουν το δίκτυο οπτικών ινών που έχει αναπτύξει, το οποίο εξυπηρετεί 150.000 νοικοκυριά (και 500.000 μέχρι το τέλος του έτους) και μπορεί να προσφέρει ταχύτητες μετάδοσης έως 2,5Gbps, πολύ πάνω από το υπάρχον δίκτυο.

 

Η πώληση της Τέρνα Ενεργειακή αναμένεται να ανακοινωθεί έως τη Δευτέρα (Τύπος)

Σύμφωνα με το Newmoney.gr, η ανακοίνωση της πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα.

 

Ο κ. Τσαμάζ σύμφωνα με δημοσιεύματα θα μετακινηθεί στην Intralot

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (powergame), ο κ. Τσαμάζ, ο σημερινός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ θα μετακινηθεί στην Intralot. Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του κ. Τζαμάζ με τον ΟΤΕ λήγει στο τέλος του μήνα.

 

Ideal Holdings – Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου ποσού EUR 0,20/μετοχή (απόδοση: 3,4%).

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

07/06/24 | ΑΕΠ Α’ τριμήνου 2024 (προσωρινά στοιχεία)

10/06/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΪ

13/06/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΑΠΡ

14/06/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΠΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

12/06/24 | LAMDA Development

28/06/24 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ), Cairo Mezz Plc (ΤΓΣ)

07/06/24 | Κέκροψ (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ), ΔΑΪΟΣ Πλαστικά (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ), Performance (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ), DIMAND (ΤΓΣ), Quality & Reliability (επαν. ΕΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), Flexopack (ΤΓΣ)

26/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ), Τεχνική Ολυμπιακή (ΤΓΣ), INTERTECH (ΤΓΣ), Βογιατζόγλου Systems (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz PLC (ΤΓΣ), Medicon (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), Lavipharm (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ), AVE (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

26/07/24 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ)

20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)

30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ)

06/09/24 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

06/06/24 | Premia Properties (EUR 0,0304438653)

12/06/24 | BriQ Properties (EUR 0,1045)

14/06/24 | Prodea Investments (υπολ. EUR 0,137)

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,05),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,55), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

02/07/24 | Flexopack

03/07/24 | Interlife

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | Τέρνα Ενεργειακή (EUR 0,38), ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

15/07/24 | Βογιατζόγλου Systems (EUR 0,145), Medicon

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas (EUR 0,16)

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

01/08/24 | Πλαστικά Κρήτης

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

27/08/24 | ΕΥΑΘ

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

11/09/24 | Μπλε Κέδρος

12/09/24 | Εβροφάρμα

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings (EUR 0,07)

22/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,50)

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 06-06-2024.pdf