Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με πτώση χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,27% στις 1.430,94 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,64%, FTSE Mid Cap: +0,15%, Δείκτης Τραπεζών: -1,11%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 123,3εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 128,9εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί στο ΧΑ σήμερα, με την Πειραιώς Financial Holdings, την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών και την Optima bank στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας οριστικοποιεί το ύψος των υπερεσόδων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)
  • Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το ΤΧΣ
  • Η Optima bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα στις 09:30 ώρα Ελλάδος
  • Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώνεται, στο επίκεντρο το επιχειρηματικό σχέδιο
  • Cenergy Holdings | Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023ε: Ισχυρή κερδοφορία, σε τροχιά επίτευξης του στόχου EBITDA ύψους EUR 200εκ. – αναμένουμε μέρισμα EUR 0,08/μετοχή
  • ΕλβαλΧαλκόρ αποτελέσματα 2023
  • Κοντά στην ολοκλήρωση της πώλησης της ACS η QUEST (Τύπος)
  • Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Φεβρουάριο

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας οριστικοποιεί το ύψος των υπερεσόδων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ΡΑΑΕΥ ολοκληρώνει την άσκηση για το ποσό των υπερεσόδων που θα κληθούν να συνεισφέρουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στο κρατικό Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο υπολογίζει σε EUR 200εκ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα EUR 150εκ. εκ των οποίων αντιστοιχούν στη ΔΕΗ, θα συμψηφιστούν σε μεγάλο βαθμό με ισάριθμους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς των δημοτικών φορέων προς την ΔΕΗ. Κατά την άποψή μας, η εξέλιξη είναι ουδέτερη για τη ΔΕΗ, καθώς κατά την εκδήλωση της ημέρας κεφαλαιαγορών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, η διοίκηση της ΔΕΗ δήλωσε ότι ο ετήσιος στόχος EBITDA ύψους EUR 1,5δισ. λάμβανε επίσης υπόψη την πρόβλεψη EUR 150εκ. για υπερκέρδη από τον τομέα προμήθειας.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το ΤΧΣ

Ολοκληρώνεται σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος/14:00 ώρα Λονδίνου η δημόσια προσφορά 337.599.150 μετοχών (ποσοστό 27,0%) που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς Financial Holdings. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος τιμών είχε οριστεί μεταξύ 3,70 και 4,00 ευρώ ανά προσφερόμενη μετοχή.

 

Η Optima bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα στις 09:30 ώρα Ελλάδος

Η Optima bank προγραμματίζει να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα στις 09:30 ώρα Ελλάδος. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00 ώρα Ελλάδος (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 210 94 60 800, ΗΒ: +44 (0) 800 368 1063, ΗΒ & Διεθνώς: +44 (0) 2023 059 5872, ΗΠΑ: +1 516 447 5632).

 

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών || ΑΓΟΡΑ | Τρέχουσα Τιμή: EUR 1,7540 | Τιμή Στόχος: EUR 2,10

Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώνεται, στο επίκεντρο το επιχειρηματικό σχέδιο

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 2023 | Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2023 την Πέμπτη 7 Μαρτίου, στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 12:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 64% σε ετήσια βάση, λόγω της εκτίναξης των καθαρών εσόδων από τόκους (+41% σε ετήσια βάση) και της αποτελεσματικής συγκράτησης του κόστους (-1% σε ετήσια βάση) και παρά την έκτακτη ζημία από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και την μη ενοποίηση της Alpha Bank Romania. Αναμένουμε επίσης ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα έχει ανακάμψει το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με το τραπεζικό σύστημα και η δυναμική της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού να έχει βελτιωθεί περαιτέρω, χάρη στη μείωση των οργανικών ΜΕΑ καθώς και στις μη οργανικές δράσεις.

Αποτελέσματα 2023 | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε EUR 603εκ. (+64% σε ετήσια βάση), 5% χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 632εκ. Συγκεκριμένα, προβλέπουμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα EUR 1.651εκ. (+41% σε ετήσια βάση), τα έσοδα από προμήθειες στα EUR 370εκ. (+1% σε ετήσια βάση) και τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα στα EUR 81εκ. (-63% σε ετήσια βάση). Εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έσοδα θα ενισχυθούν κατά 19% σε ετήσια βάση σε EUR 2.103εκ., σύμφωνα την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 2.109εκ. Από την πλευρά του κόστους, εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα είναι οριακά μειωμένα EUR 845εκ. (-1% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων και ένα έκτακτο κόστος EUR 5εκ. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι τα κέρδη προ προβλέψεων θα αυξηθούν στα EUR 1.258εκ. (+39% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση (consensus) για EUR 1.250εκ. Προβλέπουμε επίσης ότι οι οργανικές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα ανέλθουν σε EUR 308εκ. (+6% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας κόστος πιστωτικού κινδύνου 80μ.β. και επιπλέον, εκτιμούμε ζημία EUR 100εκ. από την τιτλοποίηση MEA. Εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων, προβλέπουμε ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη προσ. για το κουπόνι AT1 θα φθάσουν τα EUR 691εκ. (+61% σε ετήσια βάση) το 2023. Επιπλέον, αναμένουμε ότι ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει στο 5,8% από 7,2% το 9μηνο 2023 και 7,8% το 2022, χάρη στη μείωση των οργανικών ΜΕΑ και την τιτλοποίηση ΜΕΑ.

4ο τρίμηνο 2023 | Προβλέπουμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα ανέλθουν σε EUR 437εκ. (+0,5% σε τριμηνιαία βάση, +24% σε ετήσια βάση) λόγω των υψηλότερων επιτοκίων στα δάνεια και τα έσοδα από προμήθειες θα υποχωρήσουν στα EUR 97εκ. (-4% σε τριμηνιαία βάση, +7% σε ετήσια βάση). Έτσι, αναμένουμε τα βασικά τραπεζικά έσοδα να διαμορφωθούν στα EUR 533εκ. (-0,4% σε τριμηνιαία βάση, +21% σε ετήσια βάση) και τα λειτουργικά έσοδα στα EUR 562εκ. (+5% σε τριμηνιαία βάση, +27% σε ετήσια βάση). Από την πλευρά του κόστους, προβλέπουμε λειτουργικά έξοδα ύψους EUR 217εκ. (+5% σε τριμηνιαία βάση, -5% σε ετήσια βάση) και τις προβλέψεις επισφαλών δανείων να έχουν επιταχυνθεί στα EUR 90εκ. (+23% σε τριμηνιαία βάση, +14% σε ετήσια βάση), καθώς και ζημία EUR 89εκ. από συναλλαγές ΜΕΑ, υψηλότερη από το consensus ύψους EUR 53εκ. Συνολικά, εκτιμούμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 112εκ. (-40% σε τριμηνιαία βάση, +49% σε ετήσια βάση) το 4ο τρίμηνο 2023, χαμηλότερα κατά 28% από το consensus ύψους EUR 157εκ.

Άποψη Optima | Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο και ιδίως στην πορεία της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, των καθαρών εσόδων από τόκους, των εσόδων από προμήθειες, των προβλέψεων επισφαλών δανείων, το κόστος και το μίγμα των προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και την αναθεώρηση των στόχων του 2025. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,61x το P/TBV24E, με σημαντική έκπτωση 46% σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές τράπεζες και με έκπτωση 24% έναντι των ελληνικών τραπεζών.

 

Cenergy Holdings || ΑΓΟΡΑ | Τρέχουσα Τιμή EUR 7,60 | Τιμή Στόχος EUR 8,10

Προεπισκόπηση 4ου τριμήνου/έτους 2023ε: Ισχυρή κερδοφορία, σε τροχιά επίτευξης του στόχου EBITDA ύψους EUR 200εκ. – αναμένουμε μέρισμα EUR 0,08/μετοχή

Η Cenergy Holdings προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023ε σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 15:00 τοπική ώρα. Αναμένουμε ένα ισχυρό τρίμηνο, με παρόμοιες τάσεις σε σύγκριση με εκείνες του προηγούμενου τριμήνου, λόγω της επιτάχυνσης της υλοποίησης του ανεκτέλεστου έργου με υγιή περιθώρια. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε επίπτωση την τελική κερδοφορία, λόγω των αντιξοοτήτων από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος αλλά και τις ζημιές από την επανεκτίμηση των αποθεμάτων. Πιο αναλυτικά, εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση στα EUR 427,5εκ., λόγω α) του τομέα καλωδίων, που λειτουργεί με υψηλά ποσοστά παραγωγής και β) επίσης του τομέα των σωλήνων, ο οποίος αναμένεται να έχει αυξήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες του, βοηθημένος από το τεράστιο συσσωρευμένο ανεκτέλεστο (EUR 3,08δισ. στις 30/09/2023). Όσον αφορά την κερδοφορία, προβλέπουμε το προσ. EBITDA  (δηλαδή εξαιρουμένης της επίπτωσης των μετάλλων και των εκτάκτων) στα EUR 54,1εκ., πάνω κατά 28,5% σε ετήσια βάση, ενώ υπολογίζοντας αποσβέσεις ύψους EUR 8εκ., αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα EUR 17εκ. (κυρίως λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων και σε μικρότερο βαθμό λόγω της αύξησης κατά EUR 78εκ. σε ετήσια βάση του καθαρού δανεισμού με βάση τα στοιχεία 30/06/2023) και πραγματικό φορολογικό συντελεστή 22%, αναμένουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν σε EUR 20,6εκ., αυξημένα κατά 26,4% σε ετήσια βάση. Για τη χρήση 2023ε, προβλέπουμε τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 12,0% σε ετήσια βάση σε EUR 1.598εκ., το προσ. EBITDA  στα EUR 199,1εκ. (επίσης πάνω κατά 45,5% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 67,6εκ. (+11,9% σε ετήσια βάση). Τέλος, αναμένουμε η Cenergy να προτείνει τη διανομή μερίσματος EUR 0,08/μετοχή (μερισματική απόδοση: 1,1%).

 

ΕλβαλΧαλκόρ αποτελέσματα 2023

Η ΕλβαλΧαλκόρ ανακοίνωσε έσοδα για το οικονομικό έτος 2023 ύψους EUR 3.293εκ., μειωμένα κατά 11,3% σε ετήσια βάση, EBITDA ύψους EUR 144,8εκ. έναντι EUR 294,7εκ. το 2022 και καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες EUR 33,4εκ. έναντι EUR 162,8εκ. το 2022. Προσαρμοσμένο για τα αποθέματα, το EBITDA διαμορφώθηκε σε EUR 239,3εκ., μειωμένο κατά 11,8% σε ετήσια βάση. Ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 11,3% σε ετήσια βάση στον τομέα του χαλκού, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση κατά 0,4% του όγκου πωλήσεων αλουμινίου. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης) διαμορφώθηκε σε EUR 813εκ., μειωμένος κατά EUR 142εκ. σε ετήσια βάση, καθώς οι λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους EUR 270εκ. υπεραντιστάθμισαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους EUR 95εκ. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα EUR 0,04/μετοχή για τη χρήση 2023, από EUR 0,06/μετοχή πριν από ένα χρόνο. Όσον αφορά τις προοπτικές του 2024, παρά τις αντιξοότητες από την αύξηση των επιτοκίων και του πληθωρισμού στην οικονομική δραστηριότητα και την γεωπολιτική κρίση, η ΕλβαλΧαλκόρ αναμένει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς είναι σε καλή θέση να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η καινοτόμος τεχνολογία και ο ισχυρός διεθνής προσανατολισμός των πωλήσεων, χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, που παρέχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει σήμερα τηλεδιάσκεψη.

 

Κοντά στην ολοκλήρωση της πώλησης της ACS η QUEST (Τύπος)

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η QUEST βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση της πώλησης της ACS, σε τιμή πολύ υψηλότερη από τη λογιστική της αξία των 70 εκατ. ευρώ.

 

Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Φεβρουάριο

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τον Φεβρουάριο 2024, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,4% σε ετήσια βάση, με κινητήρια δύναμη τη διεθνή κίνηση (αύξηση 21,5% σε ετήσια βάση), ενώ η κίνηση εσωτερικού ήταν επίσης αυξημένη κατά +11,8% σε ετήσια βάση. Το πρώτο δίμηνο του 2024 η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά +14,4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 3,2 εκατ. επιβάτες, με τους επιβάτες εξωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 17,0% (1,9 εκατ. επιβάτες) σε ετήσια βάση και τους επιβάτες εσωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 9,0% σε ετήσια βάση.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

07/03/24 | ΑΕΠ Δ’ τριμήνου 2023 (προσωρινά στοιχεία) & ΑΕΠ 2023 (εκτιμήσεις)

08/03/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΦΕΒ & Βιομηχανική Παραγωγή ΙΑΝ

08/03/24 | DBRS – Ανακοίνωση Αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

06/03/24 | Optima bank, Cenergy Holdings

07/03/24 | Eurobank Holdings, Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών, Βιοχάλκο, Autohellas, Attica Bank

11/03/24 | Σαράντης

12/03/24 | Εθνική Τράπεζα, Aegean Airlines, Trade Estates

13/03/24 | Titan Cement, ΟΠΑΠ

20/03/24 | Μοτοδυναμική

21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ

03/04/24 | QUEST Holdings

09/04/24 | ΔΕΗ

17/04/24 | Lamda Development

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

06/03/24 | Φουρλής (ΕΓΣ)

17/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)

29/04/24 | ΟΠΑΠ

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 06-03-2024 .pdf