Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,86% κλείνοντας στις 1.435,81 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,97%, FTSE Mid Cap: +0,93%,  Δείκτης Τραπεζών: +1,97%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 66,4εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 85,8εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε το ΧΑ να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα, με τις τράπεζες στο επίκεντρο της προσοχής.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάιος 2024
  • Η S&P Global αναβάθμισε τις συστημικές τράπεζες
  • Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στις 25 Ιουλίου
  • Τέρνα Ενεργειακή – Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος τη Δευτέρα
  • Ideal Holdings – Αποκοπή δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου στις 25 Ιουλίου
  • Η Revoil εξαγόρασε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 10MW
  • Sunrise Mezz Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
  • Phoenix Vega Mezz Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Μάιος 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Μάιο του 2024, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σημείωσε πτώση κατά 44μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,54%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων ανέβηκε λίγο κατά 2μ.β. σε μηνιαία βάση στο 0,55%. Η πτώση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων δανείων κατά 44μ.β. σε μηνιαία βάση οφείλεται στην μείωση του μέσου επιτοκίου των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά 54μ.β. σε μηνιαία βάση και στην μείωση του μέσου επιτοκίου των στεγαστικών δανείων κατά 15μ.β. σε μηνιαία βάση. Επομένως, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 46μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,99%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε ελαφρώς κατά 3μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,69%.

 

Η S&P Global αναβάθμισε τις συστημικές τράπεζες

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τις αξιολογήσεις των συστημικών τραπεζών με θετικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε “ΒΒ” από “ΒΒ-” και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση “Β”, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank σε “ΒΒ+” από “ΒΒ” και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση “Β”, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας σε “ΒΒ+” από “ΒΒ” και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση “Β” και τέλος τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε “ΒΒ” από “ΒΒ-” και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση “Β”.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στις 25 Ιουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος EUR 0,36 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,5%, αποκοπή δικαιώματος στο μέρισμα: Δευτέρα 29 Ιουλίου) καθώς και την αύξηση του κόστους του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά EUR 10,0εκ. σε EUR 40,0εκ. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έχει ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (δηλαδή μέχρι 13.720.727 κοινές μετοχές) και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουλίου 2025. Η μέγιστη τιμή έχει οριστεί στα EUR 15,00/μετοχή και η ελάχιστη στα EUR 1,00/μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 27 Ιουνίου ότι κατέχει 3.274.930 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η Εθνική Τράπεζα είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας με Τιμή Στόχο στα EUR 10,84/μετοχή.

 

Τέρνα Ενεργειακή – Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος τη Δευτέρα

Η Τέρνα Ενεργειακή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ύψους EUR 0,38211/μετοχή τη Δευτέρα (μερισματική απόδοση: 1,95%)

 

Ideal Holdings – Αποκοπή δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου στις 25 Ιουλίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μετοχή της θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 0,20 ανά μετοχή (απόδοση: 3,5%) την Πέμπτη 25 Ιουλίου.

 

Η Revoil εξαγόρασε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 10MW

Η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 10MW έναντι συνολικού κόστους EUR 1,74εκ. Ο όμιλος θα αποπληρώσει το υφιστάμενο τραπεζικό δάνειο ύψους EUR 6,5εκ. σε διάστημα 15 ετών. Συνολικά σήμερα ο όμιλος λειτουργεί πάρκα 14,34MW, τα οποία εκτιμάται ότι συνεισφέρουν έως και EUR 1,2εκ. σε EBITDA σε ετήσια βάση. Τέλος, εντός της επόμενης πενταετίας η εταιρεία σχεδιάζει να λειτουργήσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW.

 

Sunrise Mezz Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου ύψους EUR 0,0504/μετοχή (απόδοση: 15,8%).

 

Phoenix Vega Mezz Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου ύψους EUR 0,0128/μετοχή (απόδοση: 15.9%).

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

09/07/24 | ΔΤΚ & Εναρμονισμένος ΔΤΚ ΙΟΥΝ

10/07/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΪ

12/07/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΪ

12/07/24 | Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

16/07/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΪ

19/07/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΜΑΪ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/6μηνο 2024)

25/07/24 | Metlen (Flash Note)

29/07/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

30/07/24 | Entersoft (trading update)

31/07/24 | Πειραιώς Financial Holdings, Eurobank Holdings, Titan Cement

01/08/24 | Optima bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

02/08/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

06/08/24 | ΔΕΗ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

05/07/24 | Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz PLC (ΤΓΣ), ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Medicon (ΤΓΣ)

08/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΓΣ), Real Consulting (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), Lavipharm (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)

10/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ), Παπουτσάνης (ΕΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Alpha Real Estate (ΤΓΣ)

12/07/24 | Attica Group (ΤΓΣ)

16/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

17/07/24 | Motor Oil (ΕΓΣ)

19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

24/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

25/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)

26/07/24 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ), Unibios (ΤΓΣ)

20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)

30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ)

06/09/24 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)

10/09/24 | Epsilon Net (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02), Mevaco (EUR 0,15)

08/07/24 | Τέρνα Ενεργειακή (EUR 0,3821128409), ΕΚΤΕΡ (EUR 0,12)

10/07/24 | Πειραιώς Financial Holdings (EUR 0,063), HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company (EUR 0,13762556)

15/07/24 | Βογιατζόγλου Systems (EUR 0,145), Medicon

16/07/24 | Austriacard Holdings, Alpha Real Estate

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

19/07/24 | Attica Group (EUR 0,07)

22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas (EUR 0,16), Ιατρικό Αθηνών (EUR 0,02)

25/07/24 | Eurobank Holdings (EUR 0,0933)

26/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (EUR 0,026)

29/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,36), ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

01/08/24 | Πλαστικά Κρήτης (EUR 0,5001157168)

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

27/08/24 | ΕΥΑΘ

11/09/24 | Μπλε Κέδρος

12/09/24 | Εβροφάρμα

17/09/24 | Epsilon Net

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

22/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,50)

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

26/08/24 | Βιοκαρπέτ (EUR 0,02)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (EUR 0,25)

12/09/24 | Unibios

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 05-07-2024.pdf