Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ ανέκαμψε χθες μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,09% κλείνοντας στις 1.447,41 μονάδες (FTSE Large Cap: 1,26%, FTSE Mid Cap: 0,19%,  Δείκτης Τραπεζών: 1,84%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 88,8εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 384,0εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • ελληνικός δείκτης PMI παρέμεινε υψηλός τον Μάιο
  • Η Alpha προχώρησε σε πρόταση εξαγοράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 ύψους EUR 500,0εκ.
  • Η Eurobank αύξησε το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα στο 55,3%, υποβάλλει δημόσια πρόταση
  • Τακτική Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος σήμερα
  • Αποκοπή του μερίσματος της Profile σήμερα
  • ΟΠΑΠ | Αγορά μετοχών από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο
  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ απέκτησε 2.277χιλ. μετοχές της εταιρείας, αυξάνοντας το ποσοστό στην εταιρεία στο 39,17%
  • Ευρωσύμβουλοι – Νέοι στρατηγικοί στόχοι

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

O ελληνικός δείκτης PMI παρέμεινε υψηλός τον Μάιο

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα έκλεισε στις 54,9 μονάδες τον Μάιο, πιο κάτω σε σχέση με τις 55,2 μονάδες που ήταν τον Απρίλιο, υποδεικνύοντας περαιτέρω βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε ιστορικά υψηλός, παρά το γεγονός ότι εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Alpha προχώρησε σε πρόταση εξαγοράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 ύψους EUR 500,0εκ.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι απηύθυνε στις 3 Ιουνίου 2024 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 σε ευρώ σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, λήξεως το 2030, συνολικού ύψους EUR 500,0εκ., για την υποβολή των Ομολογιών τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα. Η Πρόταση υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις. Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (subordinated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha εξέδωσε στις 13/02/2020 το προαναφερθέν ομόλογο Tier 2 με κουπόνι 4,25%.

 

Η Eurobank αύξησε το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα στο 55,3%, υποβάλλει δημόσια πρόταση

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, στις 3 Ιουνίου 2024 αγόρασε συνολικό ποσοστό 26,1% (107.694.301 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα έναντι συνολικού τιμήματος EUR 275,7εκ. περίπου, ήτοι τιμήματος EUR 2,56 ανά μετοχή και αύξησε το ποσοστό της σε 55,3%. Σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο, η Eurobank ανακοίνωσε την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, στην τιμή των EUR 2,56/μετοχή, με έκπτωση 3% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος. Η Eurobank αποτιμά την Ελληνική Τράπεζα σε EUR 1,057εκ. και 0,72x P/TBV23. Η είδηση είναι θετική και αναμενόμενη.

 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος σήμερα

Η εταιρεία Μυτιληναίος πραγματοποιεί σήμερα την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος EUR 1,55/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 26 Ιουνίου, μερισματική απόδοση: 4,2%). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σημερινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία αναμένεται να δώσει τις προβλέψεις της για το 2024ε, καθώς και να παρουσιάσει τη νέα εταιρική της επωνυμία.

 

Αποκοπή του μερίσματος της Profile σήμερα

Η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος ύψους  EUR 0,0489806994/μετοχή (μερισματική απόδοση: 1,0%) και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου.

 

ΟΠΑΠ | Αγορά μετοχών από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κ. Kamil Zieger, Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 30.05.2024 σε αγορά 9.950 μετοχών συνολικής αξίας 149.747 ευρώ.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ απέκτησε 2.277χιλ. μετοχές της εταιρείας, αυξάνοντας το ποσοστό στην εταιρεία στο 39,17%

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοίνωσε ότι η WINEX Investments, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRAKAT κ. Εξάρχου, απέκτησε 2.277χιλ. μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή περίπου EUR 5,15/μετοχή, αυξάνοντας το ποσοστό της στην εταιρεία σε 39,17% (από 37,75% προηγουμένως).

 

Ευρωσύμβουλοι – Νέοι στρατηγικοί στόχοι

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ανεκτέλεστο έργων ύψους EUR 9εκ. τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα EUR 15εκ., ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί η εταιρεία. Επίσης, αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας η συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, μέσω εξαγορών εταιρειών και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους τομείς του ESG, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των ψηφιακών  τεχνολογιών με τη χρήση  τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών IoT.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

07/06/24 | ΑΕΠ Α’ τριμήνου 2024 (προσωρινά στοιχεία)

10/06/24 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΪ

13/06/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΑΠΡ

14/06/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΠΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

12/06/24 | LAMDA Development

28/06/24 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)

06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ), Cairo Mezz Plc (ΤΓΣ)

07/06/24 | Κέκροψ (ΤΓΣ)

10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

11/06/24 | Prodea Investments (ΤΓΣ), Performance (ΤΓΣ)

12/06/24 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ), DIMAND (ΤΓΣ), Quality & Reliability (επαν. ΕΓΣ)

14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)

17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)

19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), Ικτίνος (ΤΓΣ)

20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ)

21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), Flexopack (ΤΓΣ)

26/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ), Τεχνική Ολυμπιακή (ΤΓΣ)

27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ)

02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)

03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)

05/07/24 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz PLC (ΤΓΣ)

09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), Lavipharm (ΤΓΣ)

10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)

11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)

25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)

30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

04/06/24 | Profile Software (EUR 0,0489806994)

06/06/24 | Premia Properties (EUR 0,03)

12/06/24 | BriQ Properties (EUR 0,1045)

14/06/24 | Prodea Investments (υπολ. EUR 0,137)

19/06/24 | Trade Estates

25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,05),  Intercontinental International

26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)

01/07/24 | Loulis Food

02/07/24 | Flexopack

03/07/24 | Interlife

04/07/24 | OTE (EUR 0,71)

05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

08/07/24 | Τέρνα Ενεργειακή (EUR 0,38), ΕΚΤΕΡ

10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company

16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net

18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)

22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas (EUR 0,16)

29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)

01/08/24 | Πλαστικά Κρήτης

22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)

27/08/24 | ΕΥΑΘ

02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

11/09/24 | Μπλε Κέδρος

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

02/07/24 | Intracom Holdings (EUR 0,07)

22/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,50)

25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)

28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Noval Property

05/06/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 04-06-2024.pdf