Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με απώλειες χθες, υποαποδίδοντας σημαντικά σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 2,00% κλείνοντας στις 1.393,84 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,95%, FTSE Mid Cap: -3,13%, Δείκτης Τραπεζών: -2,08%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 120,5εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 112,8εκ. την Πέμπτη. Αναμένουμε η αγορά να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, μετά τη χθεσινή διόρθωση, με την Μότορ Οϊλ στο επίκεντρο.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Eurobank Holdings κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου-Τύπος
  • Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή Μυτιληναίος-Vinci για την Αττική Οδό (Τύπος)
  • Η Μυτιληναίος και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν πράσινο PPA ισχύος 210MW
  • Μότορ Οϊλ Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2023ε | Ακόμα ένα ισχυρό τρίμηνο με οδηγό το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ και EGIS υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
  • ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 2023
  • Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 25 Απριλίου
  • Ετήσια Γενική Συνέλευση της Σαράντης στις 23 Απριλίου
  • DIMAND – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2023

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Eurobank Holdings κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου-Τύπος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο εκτιμάται σε EUR 129,0εκ.

 

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή Μυτιληναίος-Vinci για την Αττική Οδό (Τύπος)

Σύμφωνα με το Capital.gr, η προσφυγή που κατέθεσε η κοινοπραξία Vinci-Μυτιληναίος για την ακύρωση του διαγωνισμού για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνέχεια της απόρριψης ανάλογης προσφυγής που είχε κατατεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τον περασμένο Νοέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακηρύξει τον περασμένο Σεπτέμβριο τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ ως προτιμητέο επενδυτή για τη νέα περίοδο παραχώρησης της Αττικής Οδού με προσφορά EUR 3,27δισ., με την κοινοπραξία Vinci-Μυτιληναίος να ακολουθεί με προσφορά EUR 3,11δισ.

 

Η Μυτιληναίος και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν πράσινο PPA ισχύος 210MW

Η Μυτιληναίος και ο Όμιλος Καράτζη υπέγραψαν μακροπρόθεσμη διμερή συμφωνία (PPA) για την παραγωγή και απορρόφηση «πράσινης» ενέργειας συνολικής ισχύος 210 MW από το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 262 MW, του οποίου η εμπορική λειτουργία αναμένεται να αρχίσει το 3ο τρίμηνο 2024ε.

 

Μότορ Οϊλ Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2023ε | Ακόμα ένα ισχυρό τρίμηνο με οδηγό το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης

Η Μότορ Οϊλ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2023ε σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη την επόμενη ημέρα στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε «προσαρμοσμένα» EBITDA ύψους EUR 332εκ. (-8% σε ετήσια βάση λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 182εκ. από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 7εκ. το 4ο τρίμηνο του 2022. Υπολογίζοντας τις αναμενόμενες ζημίες από αποθέματα στα EUR 77εκ. έναντι ζημιών EUR 59εκ. το 4ο τρίμηνο 2022, προβλέπουμε ΔΠΧΑ EBITDA στα EUR 255εκ. (-16% σε ετήσια βάση) και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη στα EUR 123εκ. έναντι ζημιών EUR 39εκ. πέρυσι. Για το έτος 2023, αναμένουμε τα «προσαρμοσμένα» EBITDA και τα καθαρά κέρδη Ομίλου να διαμορφωθούν στα EUR 1.472εκ. και EUR 886εκ., χαμηλότερα κατά 17% σε ετήσια βάση και υψηλότερα κατά 3% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Τέλος, όσον αφορά το μέρισμα, υποθέτουμε υπόλοιπο μέρισμα ύψους EUR 1,30/μετοχή για το 2023ε (αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για το 2023ε σε EUR 1,70/μετοχή).

Όμιλος Μότορ Οϊλ εκτιμήσεις 4ου τριμήνου/έτους 2023ε

EUR εκ 4ο τριμ 2022 Consensus Ετήσια μεταβολή Optima Optima έναντι Cons 2022 2023ε Ετήσια μεταβολή
ΔΠΧΑ EBITDA 301 272 -10% 255 -6% 1,693 1,430 -16%
“Προσαρμ.” EBITDA* 360 325 -10% 332 2% 1,628 1,465 -10%
ΔΠΧΑ Καθαρά κέρδη -39 146 -474% 123 -16% 968 863 -11%
“Προσαρμ.” Καθαρά κέρδη * 7 171 nm 182 6% 917 875 -5%

Πηγή: Optima bank Τμήμα Ανάλυσης, MOH. * Τα προσαρμοσμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση των αποθεμάτων

Οι μέσες εκτιμήσεις-Consensus παρέχονται από την εταιρεία και αποτελούνται από 10 αναλυτές

 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ και EGIS υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Η κοινοπραξία 75%/25% της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της EGIS Project, υπέγραψε όπως αναμενόταν τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

 

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 2023

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προγραμματίζει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 την Πέμπτη 11 Απριλίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ για την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη.

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ στις 25 Απριλίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 Απριλίου την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 92.515.685 ευρώ.

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Σαράντης στις 23 Απριλίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Απριλίου.

 

DIMAND – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2023

Η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα της για τη χρήση 2023, με κύκλο εργασιών ύψους EUR 9,4εκ. από EUR 10,6εκ. το 2022, μειωμένο κατά 11,3% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, το EBITDA αυξήθηκε κατά 170% σε ετήσια βάση, στα EUR  18,4εκ. έναντι EUR 7,1εκ. πριν από ένα χρόνο. Τα καθαρά κέρδη ήταν επίσης υψηλότερα, στα EUR 13,2εκ. έναντι ζημιών EUR 7,8εκ. στη χρήση 2022. Στις 31.12.23 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος περιλαμβάνει 20 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με την εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου να ανέρχεται σε EUR 167,5εκ. έναντι EUR 97,0εκ. και την εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες να ανέρχεται σε EUR 53,2εκ. έναντι EUR 37,3εκ. πριν από ένα έτος. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε σε EUR 67,0εκ. έναντι EUR 35,8εκ.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/04/24 | Βιομηχανική Παραγωγή ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΡ

12/04/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023

03/04/24 | Μότορ Οϊλ, QUEST Holdings

09/04/24 | ΔΕΗ, Φουρλής

11/04/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC

17/04/24 | Jumbo, Lamda Development

19/04/24 | Alumil

23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών

25/04/24 | ΕΥΔΑΠ

29/04/24 | Elastron

30/04/24 | Βιοκαρπέτ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)

10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)

17/04/24 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)

18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)

19/04/24 | BriQ Properties (ΤΓΣ)

23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)

25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), ΔΑΑ (ΤΓΣ)

30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

15/04/24 | Πετρόπουλος

18/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0.672)

19/04/24 | Παπουτσάνης (υπόλοιπο EUR 0,04)

22/04/24 | Autohellas (EUR 0,70)

29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)

02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)

08/05/24 | BriQ Properties

20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 03-04-2024.pdf