Ελλάδα

Στον τομέα της οικονομίας X.A.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών για ακόμη μία εβδομάδα υπερίσχυσαν οι πωλητές με συνέπεια το μείον 1,39% για τον Γενικό Δείκτη στις 1.404,26 μονάδες. Μεγαλύτερες- 2,25%- για τον Δείκτη Τραπεζών στις 1.213,48 έναντι μείον 1,49% για τον FTSE25 στις 3.401,83 μονάδες. Με μέση αξία συναλλαγών στα 181 εκατ- κυρίως λόγω rebalancing– νέα αύξηση του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ στα 19,2 δισ και την πλειονότητα των διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων να κάνουν “ταμείο” 6μηνου. Θετικό για το σύνολο των Μετοχικών/Μικτών Α/Κ με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει (δυνητικά) στην περίπτωση που γινόταν σαφέστερη η εικόνα από την Δευτέρα 8 Ιουλίου. Κλάδος-κλειδί- και λόγω της αυξημένης βαρύτητας στάθμισης- ο τραπεζικός, είχε τις μεγαλύτερες απώλειες -την τελευταία εβδομάδα- για κυρίως 2 λόγους σύμφωνα με εκτιμήσεις χρηματιστών. Από τη μία η υπεραπόδοσή του-έναντι των blue chips- σε 6μηνιαία μέτρηση, από την άλλη η ευαισθησία σε κάθε φήμη, ενδεχόμενο που αφορά στην κερδοφορία των 4 συστημικών διαμορφώνουν τάση. Το θέμα των προμηθειών– που έθεσε εκ νέου ο υπ.Οικ- είναι ένα υπαρκτό ζήτημα- σε αντίθεση με το εκτός πραγματικότητας για επιβολή έκτακτης φορολόγησης. Μένει να φανεί σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να “βαρύνει” την κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Από την άλλη, η επιστροφή του κλάδου στην διανομή κερδών/μέρισμα στους μετόχους/επενδυτές μετά από 16ετία αποτελεί αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη. Eurobank με 342 εκατ. και Εθνική με 322 εκατ. προχωρούν στη μεγαλύτερη διανομή, κατά πολλούς ένας από τους λόγους διαφοροποίησης έναντι Πειραιώς και Alpha BankΑΛΦΑ +4,17%. Αναλυτικότερα, η Eurobank στα 2,021 ευρώ ενισχύθηκε 25,53% το πρώτο 6μηνο, η Εθνική στα 7,784 κατά 23,75% και Πειραιώς στα 3,406 με 6,44% και εξαίρεση την Αlpha Bank που διορθώνει 1,01% στα 1,5235 ευρώ (πάντα στο 6μηνο). Ωστόσο, ήταν η αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s -σε investment trade- που ως αποτέλεσμα είχε το συν 4,17% της Παρασκευής, με συναλλαγές 10,65 εκατ μτχ, επιβεβαιώνοντας την διάθεση για trading όταν δίνονται αφορμές. Την αυλαία της διανομής μερίσματος για τον τραπεζικό κλάδο ανοίγει αύριο η Optima Bank. Παρά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές οι αναλυτές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για το ΧΑ, τελευταία της Εθνικής χρηματιστηριακής καθώς βλέπουν εφικτή την επίτευξη του στόχου των 1.500 μονάδων (για το 2024) αν δεν υπάρξουν ισχυροί κλυδωνισμοί από το εξωτερικό. Επιπλέον παράμετρος που έχει προστεθεί για τα διεθνή, οι εξελίξεις στις ΗΠΑ μετά την τηλεμαχία Μπάϊντεν- Τραμπ. Πάντως, οι της Εθνικής συνεκτιμούν την πολιτική σταθερότητα (σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές), το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον (αύξηση του ΑΕΠ >2,0%, πολύ πάνω από τους μέσους όρους της ΕΕ), την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τις ελκυστικές αποτιμήσεις (τόσο σε απόλυτη όσο και σε σχετική βάση) και τα ανθεκτικά εταιρικά κέρδη. Καταλήγει δε σε 5 κορυφαίες επιλογές: Aegean Airlines, με τιμή – στόχο στα 19,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου άνω του 72%, Cenergy Holdings, με τιμή – στόχο στα 11 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%, Metlen, με τιμή – στόχο στα 51 ευρώ και περιθώριο ανόδου 46%, TITAN Cement International με τιμή – στόχο στα 38,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου 29% και Πειραιώς, με τιμή – στόχο στα 5,3 ευρώ και 58% περιθώριο ανόδου. Στα 11,24 ευρώ με άνοδο 3,02% (συναλλαγές 574 χιλ ) για την ΔΕΗ, την Παρασκευή. Στα υπόψη η αύξηση στο 6,04% των ιδίων μετοχών. Τεχνικά, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ηλία Ζαχαράκη για τον ΔΤΡ η στήριξη των 1.200 έχει δοκιμαστεί και αντέξει, το θεαματικό “γύρισμα” της Alpha BankΑΛΦΑ +4,17% την Παρασκευή εάν δεν οφείλεται μόνο σε τακτική window dressing και αποδίδεται στην επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s ενδεχομένως να διευκόλυνε τους long να προσεγγίσουν την αντίσταση των 1.245 μονάδων. Για τον FTSE25, κοντινή στήριξη είναι στις 3.392 και λίγο χαμηλότερα στις 3.380 μονάδες. Σε Metlen (34,86), Jumbo (26,88), Motor Oil (23,44), AEGEAN (11,68) όπως και σε ΔΕΗ (που αναφέραμε ξεχωριστά) βγήκε αντίδραση την Παρασκευή, θα μπορούσε- υπό προϋποθέσεις- να έχει συνέχεια σε επενδυτικό χρόνο, καθώς αποτελούν επενδυτικές σταθερές των funds.

 

 

Στον επιχειρηματικό τομέα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 72η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕΟΤΕ -1,39% Α.Ε. (ή Εταιρεία), με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 80,77% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας). Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕΟΤΕ -1,39% Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. Τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023- 31/12/2023) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. Τον διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕΟΤΕ -1,39% Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024). Τις αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), τον καθορισμό αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2024 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2025 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους. Τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023- 31/12/2023). Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018  Τη νέα Πολιτική Αποδοχών με ισχύ από 01.07.2024, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕΟΤΕ -1,39% Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2024 έως 31/12/2025, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕΟΤΕ -1,39% Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Την ακύρωση 5.308.440 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €15.022.885,20 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.

 

Διεθνείς Αγορές

ΕΥΡΩΠΗ

Πτώση στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός αύξησε περαιτέρω το ποσοστό του ενόψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών, που διεξάγεται μεθαύριο, Κυριακή, και πιθανόν να συγκεντρώσει 37% των ψήφων. Το κόμμα εμφανίζεται να συγκεντρώνει 2% περισσότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση της OpinionWay πριν από μια εβδομάδα, ενώ το κεντρώο κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Αναγέννηση, εμφανίζεται να συγκεντρώνει 20% των ψήφων, δηλαδή 2% λιγότερο σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,23% στις 511 μονάδες, o FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,19% στις 8.164 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,14% στις 18.235 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,68% στις 7.479 μονάδες. Στο μεταξύ, στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Ιούνιο, επιβραδυνόμενος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δίνοντας μια μικρή ώθηση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, οι καταναλωτές της ευρωζώνης συνέχισαν να μειώνουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό και έγιναν επίσης πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές απασχόλησης, παρόλο που εξακολουθούσαν να βλέπουν οικονομική συρρίκνωση μπροστά τους, έδειξε νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο πληθωρισμός μειώθηκε ραγδαία από διψήφιο ποσοστό στα τέλη του 2022, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τον βλέπουν τώρα να κυμαίνεται εκατέρωθεν του 2,5% για το υπόλοιπο του έτους, προτού υποχωρήσει στον στόχο του 2% στα τέλη του 2025. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύεται 0,1% στα 86,44 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιμή του αργού WTI σημειώνει πτώση 0,4% στα 81,42 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινείται υψηλότερα 0,1% στα 2.339 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ σημειώνει άνοδο 0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0711 δολ.

 

 

 

 

 

 

Η.Π.Α

Απώλειες στη Wall Street μετά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι ανόδου 2,7% τον Απρίλιο. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, όπως προέβλεπαν και οι αναλυτές. Τον Απρίλιο είχε σημειώσει άνοδο 0,3%. Είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες που ο δείκτης έμεινε αμετάβλητος. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,6% σε ετήσια βάση, κάτω από την άνοδο 2,8% που είχε καταγράψει τον προηγούμενο μήνα. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,12% ή 45 μονάδες στις 39.118, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,4% στις 5.460 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,71% στις 17.732 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των UnitedHealth (+2%) και Salesforce (+1,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Nike (-20%) και Walt Disney (-3,2%). Συνολικά, τον Ιούνιο ο Dow Jones ενισχύθηκε 1%, ο S&P 500 4% και ο Nasdaq 6%. Στο μεταξύ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Ιούνιο λιγότερο από ό,τι είχε μετρηθεί αρχικά εν μέσω προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν υποχώρησε τον Ιούνιο κατά λιγότερο από 1 μονάδα στις 68,2 μονάδες. Η προκαταρκτική μέτρηση για τον Ιούνιο ήταν 65,6 μονάδες. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπαν ότι η τελική μέτρηση θα είναι 66 μονάδες. Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,34% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 4,72%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 0,1% στα 86,47 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 0,2% στα 81,61 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,1% στα 2.338 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε πτώση 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0711 δολ.

 

 

 

 

ΑΣΙΑ

Οι ασιατικές μετοχές ήταν υποτονικές τη Δευτέρα, με τους traders να σκέφτονται τις προοπτικές των αμερικανικών επιτοκίων, ενώ το ευρώ σημείωσε άνοδο μετά την επικράτηση της ακροδεξιάς στον πρώτο γύρο των πρόωρων εκλογών Γαλλία, αν και με μικρότερο ποσοστό από ό,τι προέβλεπαν ορισμένες δημοσκοπήσεις. Οι επενδυτές αξιολογούν παράλληλα τα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ιουνίου από την Κίνα, καθώς και τις ενδείξεις επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην Ιαπωνία. Η Κίνα δημοσίευσε τα επίσημα στοιχεία της για τον δείκτη PMI, με τον δείκτη PMI μεταποίησης να διαμορφώνεται στο 49,5, αμετάβλητος σε σχέση με τον Μάιο, ενώ ο δείκτης PMI της S&P Caixin σκαρφάλωσε στο 51,8 τον Ιούνιο έναντι 51,7 τον Μάιο. Νωρίτερα σήμερα η Ιαπωνία αναθεώρησε τη συρρίκνωση του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου σε 2,9% σε ετήσια βάση, από 1,8% που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2023 αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω.  Επίσης, τα στοιχεία για την εμπιστοσύνη μεταξύ των μεγάλων ιαπωνικών κατασκευαστών έδειξαν να βελτιώνονται το δεύτερο τρίμηνο, με την έρευνα Tankan της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διαμορφώνεται στο +13 έναντι +11 το πρώτο τρίμηνο. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινούνταν οριακά υψηλότερα ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σταθεροποιείται στις 39.573 μονάδες.  Υψηλότερα κατά 0,4% ο Shanghai Composite στις 2.979 μονάδες, κατά 0,1% ο Kospi στις  2.799 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης ASX υποχωρεί κατά 0,44% στις 7.733 μονάδες. Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε σήμερα κλειστό λόγω αργίας.

 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σε ανοδική τροχιά συνέχισε και αυτήν την εβδομάδα το πετρέλαιο καθώς παραμένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ- Χεζμπολάχ. Σήμερα, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 0,1% στα 86,47 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 0,2% στα 81,61 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,1% στα 2.338 δολ./oz. Στην εβδομάδα, το αργό WTI κέρδισε 1,2% και τον Ιούνιο 5,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Το ιαπωνικό γεν αποδυναμώθηκε σε νέα χαμηλά 38 ετών, ξεπερνώντας το όριο των 161 γεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από το 1986 και φθάνοντας στο υψηλό των 161,27 γεν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η τελευταία φορά που το νόμισμα βρέθηκε σε αυτό το επίπεδο ήταν τον Δεκέμβριο του 1986. Το νόμισμα αγωνίστηκε και αποδυναμώθηκε και πάλι πέρα από το επίπεδο των 160 μονάδων την Πέμπτη. Το γεν υποτιμάται σταθερά από τότε που η Τράπεζα της Ιαπωνίας τερμάτισε την πολιτική αρνητικών επιτοκίων και κατήργησε την πολιτική ελέγχου της καμπύλης αποδόσεων τον Μάρτιο. Μετά την κίνηση αυτή, το νόμισμα ξεπέρασε το όριο των 150 έναντι του δολαρίου και έφτασε τα 160 στα τέλη Απριλίου πριν παρέμβει το υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Στις σημερινές συναλλαγές τις μεσημεριανές ώρες το γεν βρίσκεται στα 160,68 γεν ανά δολάριο.

 

 

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ

Rating 10Y Bond Bank Spread vs Spread vs
Country S&P Yield Rate Bund T-Note Bank Rate
Switzerland AAA 0.542% 1.25% -195.6 bp -384.8 bp -70.8 bp
Japan A+ 1.062% 0.10% -143.6 bp -332.8 bp 96.2 bp
Taiwan AA+ 1.715% 2.00% -78.3 bp -267.5 bp -28.5 bp
Sweden AAA 2.169% 3.75% -32.9 bp -222.1 bp -158.1 bp
China A+ 2.201% 3.45% -29.7 bp -218.9 bp -124.9 bp
Germany AAA 2.498% 4.25% 0.0 bp -189.2 bp -175.2 bp
Vietnam BB+ 2.807% 4.50% 30.9 bp -158.3 bp -169.3 bp
Netherlands AAA 2.836% 4.25% 33.8 bp -155.4 bp -141.4 bp
Ireland AA 2.948% 4.25% 45.0 bp -144.2 bp -130.2 bp
Finland AA+ 3.043% 4.25% 54.5 bp -134.7 bp -120.7 bp
Austria AA+ 3.053% 4.25% 55.5 bp -133.7 bp -119.7 bp
Belgium AA 3.150% 4.25% 65.2 bp -124.0 bp -110.0 bp
Slovenia AA- 3.178% 4.25% 68.0 bp -121.2 bp -107.2 bp
Singapore AAA 3.252% 3.42% 75.4 bp -113.8 bp -16.8 bp
Portugal A- 3.255% 4.25% 75.7 bp -113.5 bp -99.5 bp
France AA- 3.301% 4.25% 80.3 bp -108.9 bp -94.9 bp
South Korea AA 3.321% 3.50% 82.3 bp -106.9 bp -17.9 bp
Croatia BBB+ 3.353% 4.25% 85.5 bp -103.7 bp -89.7 bp
Cyprus BBB+ 3.370% 4.25% 87.2 bp -102.0 bp -88.0 bp
Spain A 3.449% 4.25% 95.1 bp -94.1 bp -80.1 bp
Hong Kong AA+ 3.524% 5.75% 102.6 bp -86.6 bp -222.6 bp
Canada AAA 3.536% 4.75% 103.8 bp -85.4 bp -121.4 bp
Slovakia A+ 3.613% 4.25% 111.5 bp -77.7 bp -63.7 bp
Norway AAA 3.659% 4.50% 116.1 bp -73.1 bp -84.1 bp
Greece BBB- 3.754% 4.25% 125.6 bp -63.6 bp -49.6 bp

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή  οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Εβδομαδιαία Ενημέρωση 24-06-2024 – 01-07-2024. pdf