ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΑΣΗ MiFID II /MiFIR

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει τις επενδυτικές της υπηρεσίες αποκλειστικά σε μη Ανεξάρτητη Βάση.

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τη MiFID II /MiFIR οι επενδυτικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα προσφέρουν τις επενδυτικές τους υπηρεσίες, σε Ανεξάρτητη ή μη Ανεξάρτητη βάση.

Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνεχίζει να προσφέρει τις επενδυτικές της υπηρεσίες σε μη Ανεξάρτητη Βάση.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΕ  ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΑΣΗ MiFID II/ MiFIR

 • Δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται στην αγορά
 • Τα επενδυτικά προϊόντα είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων
 • Δεν περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρία ή από οντότητες που συνδέονται με στενούς δεσμούς με την Εταιρία ή από άλλες οντότητες με τις οποίες η Εταιρία έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις
 • Ενημέρωση του πελάτη για το πού βασίζεται η συμβουλή (ανάλυση των χρηματοπιστωτικών μέσων, εύρος προϊόντων)
 • Ενημέρωση του πελάτη για την υποχρέωση παροχής περιοδικής αξιολόγησης της καταλληλότητας του.
 • Τεκμηρίωση παρεχόμενη στον πελάτη με τη μορφή έκθεσης καταλληλότητας
 • Αμοιβή που έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη

ΤΙ ΕIΝΑΙ Η MIFID II

Η MiFID II αποτελεί ενιαίο πλαίσιο Κανόνων και Αρχών για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

Η MiFID II  αποτελεί ενιαίο πλαίσιο Κανόνων και Αρχών για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η βελτιωμένη έκδοση της MiFID I με στόχο την αναδιατύπωση βασικών θεμάτων, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία δεν είχαν διασαφηνιστεί επαρκώς με τη MiFID I.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελείται από:

 • την Οδηγία 2014/65/ΕΚ (MiFID II)
 • τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 (MiFIR)

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η υλοποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 ξεκίνησε το 2014 με τη ψήφιση των σχετικών Ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και την έκδοσή τους στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σχετικός νόμος (4514/2018) ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η έναρξη της εφαρμογής της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II) και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 ξεκίνησε στις 3/1/2018.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ MIFID II

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην MIFID I και στην MIFID II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ MiFID II /MiFIR

 1. Αξιολόγηση καταλληλότητας προϊόντων
 2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
 3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών
 5. Πληροφόρηση – ενημέρωση Επενδυτή
 6. Αναφορές σε εποπτικές Αρχές

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ MiFID II /MiFIR Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. με βάση τη MiFID II /MiFIR.

Διαβάστε περισσότερα

 1. Αξιολόγηση καταλληλότητας προϊόντων
  • Προσδιορισμός επενδυτικού προφίλ ανά επίπεδο κινδύνου.
  • Αντιστοίχιση κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε κάθε επενδυτικό προφίλ επενδυτή.
  • Διαρκής παρακολούθηση χρηματοπιστωτικών μέσων.
 1. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
  • Ενίσχυση της ποιότητας των επενδυτικών προτάσεων προς τον επενδυτή.
  • Παροχή ειδικών όρων του επενδυτή στα πλαίσια της υπηρεσίας.
 1. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών
  • Έκδοση αναφοράς βέλτιστης εκτέλεσης εντολής εφόσον αιτείται για τον επενδυτή
 1. Πληροφόρηση – ενημέρωση Επενδυτή
  • Αναλυτική προ συμβατική πληροφόρηση.
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών αναφορών από τους Θεματοφύλακες και από την ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. στους πελάτες της Επενδυτικής Συμβουλής.
  • Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματοποιημένη ενημέρωση.
  • Ανάλυση πραγματοποιηθέντος κόστους σε ετήσια βάση όταν απαιτείται.
 1. Αναφορές σε εποπτικές Αρχές
  • Αναλυτικές δημοσιοποιήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η MiFID II /MiFIR ενισχύει την προστασία του επενδυτή.

Διαβάστε περισσότερα

 • Ενίσχυση Προστασίας του Επενδυτή
 • Ενίσχυση Ποιότητας Υπηρεσίας
 • Πλήρης Διαφάνεια
 • Μείωση Εταιρικών Κίνδυνων
 • Εισαγωγή καλύτερων οργανωτικών προϋποθέσεων για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • Αυξημένη προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών
 • Εισαγωγή ρυθμίσεων για το σχεδιασμό και διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων (Product governance)
 • Ενίσχυση του ρόλου των διοικητικών οργάνων των εταιρειών
 • Εισαγωγή περιορισμών στις αντιπαροχές (inducements)
  .