ΠΡΩΣΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

tailor made

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με σταθερό  προσανατολισμό στην κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της,  η υπηρεσία του εξατομικευμένου χαρτοφυλακίου  της ZOTOS ΑΕΠΕΥ ,  παρέχει σημαντικές δυνατότητες και ευχέρειες σε ιδιώτες επενδυτές, όσον αφορά τη σύσταση και την τη λειτουργική διαχείριση των επενδυτικών προϊόντων τους, τόσο εντός του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου, όσο και εντός του θεσμικού πλαισίου της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών προϊόντων.

 

Το εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο  που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να έχει ως όνομα ακόμα και την επωνυμία του πελάτη, προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως:

  • Συμμετοχή του επενδυτή στη διαμόρφωση του επενδυτικού σκοπού και πολιτικής, δηλαδή στην σύνθεση του χαρτοφυλακίου του.
  • Αναλόγως των αναγκών του πελάτη, ο Επενδυτικός Σύμβουλος πραγματοποιεί έρευνα από όλη την βάση προϊόντων της ZOTOS AEPEY ώστε να δημιουργηθεί το εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο που είναι επιθυμητό και μοναδικό, αλλά παράλληλα να είναι δομημένο με τα καλύτερα επενδυτικά προϊόντα.
  • Άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τη διάρθρωση των επενδύσεων τους και την πορεία εκτέλεσης των συναλλαγών τους.
  • Το εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο δημιουργείται με τους κανόνες και τις διαδικασίες στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό καθεστώς.
  • Θεσμική ασπίδα προστασίας της περιουσίας του επενδυτή, από το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
TAILOR MADE ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ