Περιγραφή

Το πρότυπο χαρτοφυλάκιο USA Bonds επενδύει σε ETF’s ομολόγων ΗΠΑ. Σκοπός του χαρτοφυλακίου είναι να πετυχαίνει διαφοροποιημένη έκθεση στην οικονομία των ΗΠΑ προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσει σταθερές ταμειακές ροές προς τον επενδυτή.

Επικινδυνότητα

Η αξία ενός χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από τις διακυμάνσεις της τιμής των προϊόντων. Είναι σημαντικό ο επενδυτής να γνωρίζει το επίπεδο και τους παράγοντες επικινδυνότητας, καθώς και τα παρελθοντικά στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών προϊόντων του.

Σχέση Κινδύνου-Απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Χαμηλότερες Αποδόσεις
Υψηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερες Αποδόσεις
2-6
Η ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ (VaR)

Ο κίνδυνος αγοράς ενός χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβλητότητας, για παράδειγμα των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των ροών και η ασφάλεια των κεφαλαίων.  Ο τρόπος μέτρησης του κινδύνου αγοράς είναι ο χρόνος που είμαστε ‘’ανεκτικοί΄΄ στις απώλειες χαρτοφυλακίου για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το σύνολο αυτών των απωλειών ονομάζεται Value at Risk (VaR) ή αξία σε κίνδυνο.

Ο επενδυτής πρέπει συνειδητά να αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει επένδυση χωρίς ρίσκο. Η ύπαρξη του ρίσκου στις επενδύσεις είναι αναπόφευκτη. Αυτό που μπορεί να ελέγξει είναι η ποσότητα ρίσκου στην οποία είσαι διατεθειμένος να εκτεθεί.  Όσο υψηλότερες είναι οι πιθανές αποδόσεις μιας επένδυσης τόσο υψηλότερο είναι το ρίσκο που την συνοδεύει.

Η κάθε επένδυση, λοιπόν, συνοδεύεται από ρίσκο το οποίο προσδιορίζει και την απόδοση της. Χρέος του κάθε επενδυτή που σέβεται τον εαυτό του είναι να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλεια (due diligence)  στα προϊόντα  της μελλοντικής του επένδυσης, να είναι ενήμερος για τις πιθανές αποδόσεις τους, το ρίσκο που τα συνοδεύουν και να νιώθει άνετα με αυτό.

Εάν το κεφάλαιο προς επένδυση είναι απαραίτητο στον επενδυτή τότε η ανοχή του στον κίνδυνο είναι ελάχιστη.

Εάν ο επενδυτής έχει δημιουργήσει ένα ειδικό επενδυτικό κεφάλαιο από τις αποταμιεύσεις του και το emergency fund (κεφάλαιο έκτακτων και μελλοντικών αναγκών) είναι διασφαλισμένο, τότε η ανοχή του επενδυτή στον κίνδυνο είναι υψηλότερη.

Ο επενδυτής πρέπει να επενδύει έχοντας κατανοήσει  ότι μπορεί να χάσει τα χρήματά του γιατί  δεν υπάρχει επένδυση με εγγυημένη απόδοση και χωρίς ρίσκο.

Η απάντηση των επενδυτών στην ερώτηση της εταιρείας μας  ‘ Ποιο είναι το ποσοστό του επενδυτικού σας κεφαλαίου που δίνατε να χάσετε ?’  αφορά το επίπεδο ανοχής της αξίας σε κίνδυνο που δίνατε να λάβει και έχει ιδιαίτερη σημασία.

Κατανομές

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

usa bonds

Η Διαφορά μας

Οι επενδυτικές μας επιλογές βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε ETF’s, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τους μεγαλύτερους οίκους διαχείρισης στον κόσμο, όπως Blackrock, Amundi κλπ. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση για την αγορά, τη διακράτηση ή την πώληση ενός προϊόντος (μετοχή ή αμοιβαίο ή ομόλογο)  που συμμετέχει στο ETF’s,  λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τους διαχειριστές σύμφωνα με τα δικά τους αυστηρά και ανεξάρτητα κριτήρια.

Ο ρόλος της δικής μας εταιρείας είναι να συνδέσει την τεχνογνωσία των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίων στον κόσμο με την ελληνική επενδυτική κοινότητα και όχι μόνο. Συνεπώς, η εταιρείας μας μελετά και κρίνει σε ποια ETF’s , αυτών των οίκων, πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των κεφαλαίων του επενδυτή και ποια θα είναι η κατανομή τους. Με αυτό τον τρόπο η εταιρείας μας δίνει το κλειδί στους επενδυτές της έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με τα κριτήρια των καλύτερων διαχειριστών.

Σημαντικές Πληροφορίες

 • Οι επενδύσεις είναι δικές σας. Είναι προϋπόθεση να ενημερώνεστε για αυτές .
 • Το επενδυτικό προφίλ σας καθορίζει ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα στα οποία θα επενδύσετε.
 • Τα επενδυτικά προϊόντα διαφέρουν ως προς την καταλληλότητας τους και δεν απευθύνονται σε κάθε επενδυτή.
 • Οι επενδυτικές επιλογές σας πρέπει να είναι συνεχώς υπό τον έλεγχο σας ώστε να επιτύχετε τον στόχο σας. Η αξία της επένδυσής σας ,μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί από πολλούς παράγοντες
 • Η παθητική επένδυση έχει μονάχα νόημα όταν γίνεται για πολλά χρόνια και όχι βραχυπρόθεσμα.
 • Όσο υψηλότερες είναι οι πιθανές αποδόσεις μιας επένδυσης τόσο υψηλότερο είναι το ρίσκο που την συνοδεύει.
 • Επένδυση είναι η διαδικασία του να “τοποθετείς” τα χρήματα σου κάπου ή σε κάτι με σκοπό να γίνουν περισσότερα.
Ο Επενδυτικός Σύμβουλος
 • Διευρύνει την επενδυτική σας σκέψη.
 • Παρέχει στοχευμένες επενδυτικές πληροφορίες.
 • Αφιερώνεται σε εσάς ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους επενδυτικούς σας στόχους.
 • Προσαρμόζει τις επενδυτικές σας ιδέες και τους επενδυτικούς στόχους ανάλογος της ανοχής σας στην επικινδυνότητα.
 • Χρησιμοποιεί έγκυρες πηγές δεδομένων, την τεχνολογία και τις επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε να σας παρουσιάσει την ‘Fit-in for you’  επενδυτική πρόταση.
 • Παρακολουθεί τις δύο βασικές μεταβλητές των επενδύσεων, τον Χρόνο και το Κεφάλαιο σας τα οποία επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσής και προσδιορίζουν το μέγεθος του ρίσκου που επιθυμείτε να αναλάβετε.
 • Διαφοροποιεί τις επενδύσεις για να μειώσει την έκθεσή σας στον κίνδυνο

white iconΕπικοινωνήστε μαζί μας

για να χαράξουμε
την προσωπική σας στρατηγική
διαχείρισης και ανάπτυξης περιουσίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ζώτος ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται είναι ορθά και πλήρη  αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό-ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δε συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συμβουλών ή πρόσκληση-προτροπή για επένδυση σε προϊόντα που διαπραγματεύονται ή θα διαπραγματευθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη ή μη αγορά. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Τα δεδομένα παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες στις οποίες ο πελάτης δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις επενδυτικές επιλογές του πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Εταιρίας.

Η Ζώτος Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει αξιολογήσει την καταλληλότητα της επένδυσης στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται σε σχέση με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα, τους επενδυτικούς του στόχους, την οικονομική του κατάσταση και την ανοχή του στον κίνδυνο. Η επένδυση στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παρούσα, η Εταιρία μέσω των εξουσιοδοτημένων στελεχών της μεριμνά για τη λήψη του επενδυτικού προφίλ του πελάτη με την υποχρεωτική συμπλήρωση από τον πελάτη, του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ.

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυόμενου ποσού. Υπό περιστάσεις, μάλιστα, μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζημίας που μπορεί να γεννηθεί. Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή του πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σημαντικά υπόψη του το περιεχόμενό του όταν λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή,  ως  προς  τις  οποίες  θεωρεί  ότι  δεν  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  ή  την απαραίτητη  εμπειρία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους, συνιστάται να αποταθεί στο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.

Η Ζώτος Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος με Αριθμό απόφασης λειτουργίας 1/582/8.4.2011 – Αριθμός  ΓΕΜΗ 058122004000.