ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

SCROLL TO EXPLORE

“Είμαστε μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή επενδυτικών συμβουλών. Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.”

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΩ

Οι επενδύσεις στοχεύουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κατανοώντας την ανοχή στον κίνδυνο και οριοθετώντας το χρονικό ορίζοντα, η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. σχεδιάζει επενδυτικά προγράμματα που στόχο έχουν τη δημιουργία εισοδήματος και την ανάπτυξη κεφαλαίου. Οι επενδυτικοί στόχοι διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε Επενδυτή και απαντούν στο ερώτημα “Γιατί να επενδύσω”.

Απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων αποτελεί το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο, το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  στο πλαίσιο των Επενδυτικών Συμβουλών.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η απόδοση πρέπει να καλύπτει την απαξίωση του κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Ο συγκεκριμένος στόχος επιλέγεται κυρίως από Επενδυτές συντηρητικού προφίλ, που επιθυμούν περιορισμένη μεταβολή του κεφαλαίου τους και χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η απόδοση πρέπει να στοχεύει στην σταδιακή αύξηση του κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι ένας γενικός στόχος που θέτουν οι Επενδυτές που επιθυμούν την αύξηση του κεφαλαίου τους. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι ο μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας της επένδυσης. Η ανοχή στον κίνδυνο όπως και η στρατηγική που θα εφαρμοστεί ορίζεται από τον Επενδυτή σε συνεργασία με τον Επενδυτικό του Σύμβουλο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η απόδοση πρέπει να στοχεύει στη συστηματική αποταμίευση και συγχρόνως στην επένδυση του κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η δημιουργία κεφαλαίου έχει ως βασική προϋπόθεση τη συστηματική αποταμίευση και συγχρόνως την επένδυση του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο που αποταμιεύεται παράλληλα επενδύεται, ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος του Επενδυτή. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του αποταμιευτικού και επενδυτικού πλάνου σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ..

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η απόδοση πρέπει να στοχεύει σε μία δεύτερη πηγή εισοδήματος από χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΗΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Επενδυτής στοχεύει σε μία δεύτερη πηγή εισοδήματος από χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποδίδουν «τόκους» (τοκομερίδια). Η επιλογή αυτή συνδέεται με:

  • την ικανοποίηση τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων
  • την ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος κεφαλαίου

Τα δημοφιλέστερα επενδυτικά προϊόντα εισοδήματος είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα έντοκα γραμμάτια κρατών, τα κυβερνητικά ομόλογα και τα εταιρικά ομόλογα.

Ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων εισοδήματος, σε συνδυασμό με υψηλή διασπορά και διαφοροποίηση, μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή πηγή εισοδήματος.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η απόδοση πρέπει να εξασφαλίζει την επιτυχία των μελλοντικών στόχων του επενδυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών και η δημιουργία ενός αρχικού κεφαλαίου για την ίδρυση μια νέας επιχείρησης, αποτελούν μια σημαντική παράμετρο για τον μακροπρόθεσμο οικογενειακό προγραμματισμό.

Με την αποταμίευση και επένδυση σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δημιουργείται κεφάλαιο για την επίτευξη του μελλοντικού στόχου.

Με τη δημιουργία ενός επενδυτικού πλάνου, η οικογένεια προετοιμάζεται αποτελεσματικότερα για το κόστος των διδάκτρων/σπουδών, αλλά και για το κόστος της επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η απόδοση πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του επενδυτή στα χρονιά του συντάξιμου βίου του.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΒΙΟΥ

Η αποχώρηση από την επαγγελματική δραστηριότητα δημιουργεί ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο οδηγεί στην αδυναμία ικανοποίησης των οικονομικών αναγκών του δυνητικού συνταξιούχου. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του συντάξιμου βίου οι χρηματικές ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ το ύψος της καταβληθείσας σύνταξης.

Επομένως, ένας βασικός στόχος είναι η οικονομική εξασφάλιση / ανεξαρτησία τόσο για τον ίδιο τον Επενδυτή όσο και για την οικογένειά του.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο εξασφαλίζει τη μελλοντική χρηματοοικονομική υγεία του Επενδυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο που στοχεύει στην ανάπτυξη ή δημιουργία κεφαλαίου για φορολογικές δαπάνες, έκτακτες ή μη, εξασφαλίζει τη μελλοντική χρηματοοικονομική υγεία του Επενδυτή και της οικογένειάς του.

Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, με τις έκτακτες φορολογικές δαπάνες και το συνεχώς αυξανόμενο φορολογικό βάρος για τη μεταβίβαση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός επενδυτικού σχεδιασμού που προλαμβάνει αλλά και εξασφαλίζει τον Επενδυτή.