Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ ανέβηκε την Τετάρτη, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 2,20% στις 1.064,43 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,26%, FTSE Mid Cap: +1,54%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε πιο πάνω στα EUR 128,8εκ. από EUR 124,2εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 3,64%, με οδηγό την Εθνική Τράπεζα (+4,21%). Πέρα από τις τράπεζες, ο OTE (+4.46%), η Βιοχάλκο (+4.39%) και η ΓΕΚ Τέρνα (+2,99%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, ο Ελλάκτωρ (-1,57%), η Aegean Airlines (+0,29%) και η Μότορ Οϊλ (+0,44%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποαπέδωσαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI προγραμματίζει να ανακοινώσει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών σήμερα.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Ναυτεμπορική), ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στη Βουλή ότι το ταμειακό απόθεμα του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε EUR 36,5δισ.

Σύμφωνα με την έκθεση της DBRS για τις προοπτικές των αξιολογήσεών της για το 2023, η πιθανότητα αρκετών γύρων εκλογών στην Ελλάδα μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην αγορά ομολόγων, αλλά αυτό θα πρέπει επίσης να έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην τελική πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής και άλλων προτεραιοτήτων πολιτικής και η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στα δημοσιονομικά πλαίσια της ΕΕ που είναι σημαντικό στην περίπτωση που η ΕΚΤ χρειαστεί να ενεργοποιήσει τον νέο Μηχανισμό Προστασίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα αντιμετωπίσει σημαντική επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης που δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη μεγέθη της χώρας και τέλος αναφέρει ότι θα επωφεληθεί και από σημαντικά κονδύλια της ΕΕ που ενισχύουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση της DBRS για το ελληνικό αξιόχρεο είναι στο BB High, με σταθερές προοπτικές, μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Η DBRS έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση της αξιολόγησης της στις 10 Μαρτίου 2023 και 08 Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Δημοσιεύματα του τύπου (capital) αναφέρουν ότι o Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών (SSM) δεν θα δώσει το πράσινο φως στις ελληνικές τράπεζες (Eurobank, Εθνική Τράπεζα) για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2022, χωρίς να αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για αντιμετώπιση του ζητήματος της υψηλής αναβαλλόμενης φορολογίας στις ελληνικές τράπεζες είναι να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

 

Τίτλοι νέων της αγοράς

Ο MSCI προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του απόψε.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Alpha Bank ανακοίνωσε νέα προθεσμιακά καταθετικά προϊόντα (ελάχιστο ποσό EUR 20 χιλ.), με επιτόκια έως 3,0% για δύο χρόνια και η Eurobank προσφέρει επιτόκιο έως 2,5% αντίστοιχα.

Η Μότορ Οϊλ ανακοίνωσε ότι μετά την πώληση 116χιλ. μετοχών της εταιρείας που κατείχε η Doson Investments (νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη), 100χιλ. εκ των οποίων αποκτήθηκαν από την Μότορ Οϊλ Συμμετοχών (ελεγχόμενη επίσης από μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη), τα δικαιώματα ψήφου της Doson Investments στη Μότορ Οϊλ έπεσε κάτω από το όριο του 5% στο 4,98%.

Η Jumbo κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων ομίλου της τάξης του π. 45% τον Ιανουάριο του 2023, με αύξηση πωλήσεων σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα (εκτός ενδοομιλικών πωλήσεων) και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 48% ετησίως και 32% ετησίως, αντίστοιχα. Οι δραστηριότητες στην Βουλγαρία και την Ρουμανία σημείωσαν επίσης αύξηση πωλήσεων κατά 53% ετησίως και κατά 40% ετησίως, αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου EUR 794εκ. στο τέλος του έτους 2022, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη εκτίμησή μας για EUR 789,7εκ. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το ΔΣ αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Μαρτίου 2023 για την έγκριση χρηματικής διανομής μικτού ποσού EUR 1,155/μετοχή (μερισματική απόδοση 6,5%), από μη διανεμόμενα κέρδη. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται στις 21 Μαρτίου 2023. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παραπάνω διανομή μερίσματος ποσού EUR 1,155 είναι υψηλότερη από την εκτίμησή μας για το μέρισμα της χρήσης 2023 ύψους EUR 0,987.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ακόμη μιας σύμβασης 110 kV υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης το 2022, υπέγραψε δεύτερη σύμβαση με τον ανάδοχο Όμιλο Končar για την προμήθεια περίπου 30 χλμ. 110kV υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, εξαρτημάτων και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο έργου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κροατίας για την αντικατάσταση παλαιών καλωδιακών γραμμών στην Αδριατική Θάλασσα. Η παραγωγή καλωδίων θα ξεκινήσει το 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2024 στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο.

Η REDS ανακοίνωσε ότι μετά την λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου σε σχέση με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Reggenborgh για την απόκτηση όλων των υφιστάμενων μετοχών προς EUR 2,48/μετοχή, η τελευταία κατέχει πλέον το 89,43% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Winex Investments Limited ανακοίνωσε στο Χ.Α. ότι μετά την άσκηση του δικαιώματός της για τις αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ αύξησε το ποσοστό της στην INTRAKAT σε 34,78% (ή 55.837.084 μετοχές) από 31,78% στις 2/2.

Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση που είχε απευθύνει ο κ. Γεώργιος Γεράρδος στους μετόχους της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. Υπενθυμίζουμε ότι η προσφερόμενη τιμή είναι EUR 4,58/μετοχή. Η περίοδος κατά την οποία οι μέτοχοι θα μπορούν να αποδεχθούν την δημόσια πρόταση θα έχει συνολική διάρκεια 4 εβδομάδων, με έναρξη στις 9 Φεβρουαρίου 2023, στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) και λήξη στις 9 Μαρτίου 2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/02/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΔΕΚ

14/02/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΔΕΚ & Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΔΕΚ

15/02/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή IAN

Αγορά

09/02/23 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)

14/02/23 | Coca-Cola HBC AG

23/02/23 | OTE

24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings, HELLENiQ ENERGY

09/03/23 | Eurobank Holdings

15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/03/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,1550/μετοχή)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

14/02/23 | Titan Cement Group

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 09-02-2023.pdf