Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), σε ειδική έκθεση που εξετάζει τη δυναμική του χρέους τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναδυόμενες οικονομίες, ο Moody’s υποστήριξε ότι η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς είναι μεταξύ των χωρών που αναμένεται να βελτιώσουν τους δείκτες χρέους προς το ΑΕΠ μόλις τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και ο αντίκτυπος της πανδημίας εξαλειφθούν. Συγκεκριμένα, η Moody’s ανέφερε ότι σημαντικά στοιχεία που παρακολουθεί είναι: 1) οι δημοσιονομικές πολιτικές, β) η αύξηση του ΑΕΠ και γ) το κόστος δανεισμού και οι προοπτικές του. Και στους τρεις παράγοντες, η Ελλάδα έχει καλύτερη βαθμολογία μεταξύ πολλών ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών, με τον οργανισμό να υποστηρίζει ότι οι δείκτες χρέους της Ελλάδας πρόκειται να βελτιωθούν.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 6-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 965εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές έναντι 1,67 φορές τον Αύγουστο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,39% (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία). Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ. από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει το EUR 1,0δις.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με το energypress.gr, ο επικεφαλής της ΡΑΕ είπε ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στην δομή των τιμολογίων ηλεκτρισμού θα γίνουν το 2022 με τις τελικές αποφάσεις να εκκρεμούν Θυμίζουμε ότι  οι προμηθευτές ρεύματος έχουν αντιδράσει σε 3 βασικές προτάσεις που έθεσε η ΡΑΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης για την βελτίωση της διαφάνειας και συγκρισιμότητας στους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές αντιδρούν στην κατάργηση των σταθερών χρεώσεων (αυτό είναι πάντως μικρό τμήμα του λογαριασμού), την κατάργηση πέναλτι σε περίπτωση μετακίνησης πελάτη σε άλλο πάροχο πριν την λήξη του συμβολαίου (σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα ισχύει για λογαριασμούς με σταθερά τιμολόγια), και τέλος την θέσπιση ορίων στα μεταβλητά τιμολόγια που είναι συνδεδεμένα με το κόστος χονδρεμπορικής.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο 2021 πωλήσεις EUR 138εκ. (+0,2% ετησίως) και προσαρμοσμένο EBITDA EUR 94εκ. (-3,2% ετησίως). Περιλαμβάνοντας διάφορα έκτακτα, το (ΔΛΠ) EBITDA ανήλθε στα EUR 96,7εκ. (-0,2% ετησίως) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 41εκ. (+4% ετησίως). Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα EUR 657εκ. (ταμειακά διαθέσιμα EUR 105εκ.) από EUR 507εκ. (ταμειακά διαθέσιμα EUR 248,5εκ.) στα τέλη του 2020. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα EUR 154εκ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%. Θυμίζουμε ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ) διένειμε τον Σεπτέμβριο μεικτό μέρισμα EUR 0.103/μετοχή. Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα, η μεγάλη σύνδεση Αττική-Κρήτη με προϋπολογισμό EUR 1 δις προχωράει με στόχο ολοκλήρωσης το 2023, η σύνδεση Πελοπόννησος-Κρήτη είναι έτοιμη να λειτουργήσει, ενώ η επόμενη φάση συνδέσεων στις Κυκλάδες εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (RRF) ύψους EUR 165εκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στη διαδικασία λήψης μη δεσμευτικών προσφορών για το έργο της «Terra» που περιλαμβάνει την πώληση ιδιοχρησιμοποιούμενων και ανακτηθέντων ακινήτων λογιστικής αξίας π. EUR 1δις. Η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της τράπεζας για περαιτέρω μείωση των RWA της. Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι οι Invel/Prodea, Brook Lane, Dromeus, London Regional μαζί με άλλες εταιρείες ακινήτων ήταν μεταξύ των μερών που υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA).

Η LAMDA Development ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) EUR 316εκ και καθαρά κέρδη EUR 225εκ για το πρώτο εξάμηνο 2021, στο οποίο περιλαμβάνονται κέρδη EUR 306εκ από την αποτίμηση της επένδυσης στο Ελληνικό σε εύλογες αξίες. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα EUR 15,9εκ (+4% σε ετήσια βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων υποχώρησαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα EUR 16,1εκ. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανήλθε σε EUR 1.392εκ (ήτοι EUR 7,88/μετοχή) στις 30.06.2021 από EUR 1,101εκ στις 31.12.2020 (αύξηση 26%), λόγω της θετικής επίπτωσης που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Η διοίκηση ανέφερε ότι: α) για τα διαμερίσματα του Πύργου της Μαρίνας, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για το 75% της πωλούμενης επιφάνειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους EUR 338εκ, β) για τις Βίλες, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών και για τις 27 μονάδες, με τα αντίστοιχα δυνητικά μελλοντικά έσοδα να υπολογίζονται σε EUR 345εκ.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 30-09-2021.pdf