Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), η ΕΤΕπ αποφάσισε να αυξήσει σημαντικά τα ταμεία συνοχής της προς τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο της ενέκρινε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το έγγραφο προσανατολισμού για τη συνοχή για την περίοδο 2021-2027 που θέτει στην Τράπεζα νέο στόχο διανομής του 45% των κεφαλαίων συνοχής σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη έως το 2025, από 30% προηγουμένως, όσον αφορά έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι θετικό για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας έχει πολλές περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τα κονδύλια, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυτών των περιφερειών υστερούν σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες (capital.gr), η κυβέρνηση φαίνεται να στηρίζει τις προτάσεις του ESM για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και τους ειδικά για αυτούς που σχετίζονται με το νέο ανώτατο όριο χρέους (100% του ΑΕΠ έναντι 60% σήμερα) και τους στόχους μείωσης του. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση συμφωνεί με τις προτάσεις του ESM που περιλαμβάνουν ρήτρες για την αλλαγή των ετήσιων στόχων μείωσης του χρέους (που κάνουν λόγο για μείωση κατά το 1/20 ή 5% ετησίως), οι οποίοι σύμφωνα με την πρόταση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο κάθε χώρας και το επενδυτικό της κενό. Επιπλέον, ο ESM πρότεινε επίσης ότι ορισμένες επενδύσεις που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών δαπανών, κάτι που υποστηρίζει επίσης και η κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του σε μέσα ενημέρωσης της ΕΕ, ο Αντιπρόεδρος της Eυρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ντομπρόβσκις υποστήριξε ότι δεν συμφωνεί με οποιεσδήποτε αλλαγές στο όριο του χρέους στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά έδειξε κάποιο βαθμό ευελιξίας. Πιο αναλυτικά είπε ότι οι στόχοι πρέπει να είναι πιο φιλικοί και ρεαλιστικοί για την ανάπτυξη και ότι ο λεγόμενος κανόνας του 1/20 μπορεί πράγματι να αλλάξει.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021 κατά EUR 443εκ σε μηνιαία βάση (+0,4% σε μηνιαία βάση) φτάνοντας τα EUR 173,9δις. Αντίθετα, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά EUR 233εκ. σε μηνιαία βάση στα EUR 8.803εκ. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές καταθέσεις του συστήματος σημείωσαν αύξηση κατά EUR 210εκ σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα EUR 182,7δις περίπου. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επιβραδύνθηκε στο 13,3% από 13,3% τον Αύγουστο 2021. Από την αρχή του έτους οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά π. EUR 10,8δις (ή κατά 6,7%).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας (συμπ. της γενικής κυβέρνησης) επιβραδύνθηκε στο 13,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο από 13,5% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο και 13,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης παρέμεινε θετική στα EUR 1.994εκ. υψηλότερα από τα EUR 991εκ. τον Αύγουστο, λόγω των θετικών ροών τόσο στη γενική κυβέρνηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με το energypress.gr, το ΔΣ της ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει συνάντηση σήμερα όπου θα εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (πιθανόν θέτοντας ένα εύρος για την τιμή διάθεσης και τον αριθμό μετοχών) η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και την Τρίτη.

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους EUR 500εκ με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Οι τίτλοι είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα κάνει ένα βήμα υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου των ελάχιστων απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Ο ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την διάθεση επιπλέον ποσού EUR 60,7εκ. για αγορές ιδίων μετοχών. Το προαναφερθέν ποσό αναμένεται να διατεθεί από την εταιρία για αγορές ιδίων μετοχών μεταξύ 29 Οκτωβρίου 2021 και 20 Φεβρουαρίου 2022, σε εύρος τιμών από EUR 1,00 έως EUR 30,00 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό των EUR 60,7εκ προέκυψε από την πώληση του 54% της Telekom Romania και είναι επιπλέον του ποσού των EUR 167,0εκ που θα διατεθεί για αγορές ιδίων μετοχών κατά το τρέχον έτος.

Η εταιρία Jumbo ανακοίνωσε ότι θα καταβάλλει το έκτακτο μέρισμα των EUR 0,30/μετοχή (προ φόρου 5%) σε μία δόση αντί σε 2 δόσεις των EUR 0,15/μετοχή, όπως είχε αρχικά ενημερώσει. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 22α Νοεμβρίου 2021. Η μερισματική απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα υπολογίζεται σε 2,3%.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι το ΔΣ ενέκρινε πρόγραμμα διά διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών για εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, στελέχη ή διευθυντές της εταιρίας που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου και επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του ομίλου (συνολικά οι δικαιούχοι είναι 35). Η τιμή άσκησης είναι EUR 1,4160 (δηλαδή η τιμή κλεισίματος την 25η Οκτωβρίου).

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 29-10-2021 .pdf