Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), οι ελληνικές τράπεζες εξετάζουν το σενάριο επιβολής αρνητικών επιτοκίων σε μεγάλες καταθέσεις από εταιρείες, λόγω του υψηλού κόστους της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη εισαγάγει μια τέτοια πολιτική στις θυγατρικές τους στην Κύπρο και τώρα εξετάζουν την επιλογή εφαρμογής της ίδιας πολιτικής για τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι εάν εφαρμοστεί αυτό, θα εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλες καταθέσεις, δηλαδή σε ποσά άνω των0 EUR 10εκ. Σημειώστε ότι τον Αύγουστο του 2021, οι συνολικές καταθέσεις νοικοκυριών και εταιρειών διαμορφώθηκαν σε EUR 173,1δισ, αφού αυξήθηκαν κατά EUR 20δις το 2020 και κατά EUR 9,9δις φέτος ως τον Αύγουστο. Οι συνολικές καταθέσεις εταιρειών ανήλθαν σε EUR 41,7δις τον Αύγουστο, αντιπροσωπεύοντας το 24% του συνόλου.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου, στις 15:30-17:30, ειδική τηλεδιάσκεψη για τους επενδυτές (Investor Day) όπου εκτός από τα αποτελέσματα εξαμήνου θα παρουσιασθεί η στρατηγική του ομίλου.

Η Άβαξ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2021 πωλήσεις EUR 324εκ. (+25% ετησίως), EBITDA EUR 32εκ. (+25% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 5,9εκ. (-44% ετησίως). Ο κατασκευαστικός κλάδος κατέγραψε πωλήσεις EUR 254εκ. (+27% ετησίως) και EBITDA EUR 23,9εκ. (+29% ετησίως), με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του εξαμήνου να ανέρχεται στα  EUR 653εκ. (περιλαμβάνοντας την σύμβαση της νέας γραμμής μετρό στην Αθήνα και άλλα έργα που υπογράφηκαν μετά το εξάμηνο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αυξάνεται σε περίπου EUR 1,7δις). Ο δανεισμός του ομίλου (περιλαμβάνοντας το leasing) μειώθηκε στα EUR 485εκ. από EUR 512εκ. στα τέλη του 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), 4 με 6 εταιρείες εξέφρασαν αρχικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικές μη δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο, η ίδια έκθεση προσθέτει ότι οι περισσότερες από αυτές τις προσφορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν αυστηρές ρήτρες, καθιστώντας ουσιαστικά τις προσφορές πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν.

Η Performance Technologies ανακοίνωσε ότι το ZAITECH Fund, που ήταν μέτοχος της εταιρίας από το έτος 2005, μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές στις 24 Σεπτεμβρίου το σύνολο της συμμετοχής του, ήτοι 401.140 μετοχές που αντιστοιχούν στο 9.879 %  του μετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω μετοχές αγοράστηκαν από ολιγάριθμούς εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και φυσικά πρόσωπα.

Η Prodea θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,29/μετοχή. Η μερισματική απόδοση είναι 3,6% με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο 2021 πωλήσεις EUR 90εκ (+54,7% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 6,2εκ (έναντι κερδών EUR 1,5εκ πέρυσι) και καθαρά κέρδη EUR 1,2εκ από ζημιές EUR 2,7εκ στο α’ εξάμηνο 2020. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ. Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου Φ/Β σταθμού 10MW ο οποίος αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιανουάριο του 2022.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 29-09-2021.pdf