Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2021 παρουσίασε έλλειμμα ύψους EUR 6.169 εκ. έναντι ελλείμματος ύψους EUR 5.635 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τον Μάιο, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα EUR 1.403 εκ. έναντι ελλείματος  EUR 926 εκ. τον ίδιο μήνα πέρυσι, με την διεύρυνση του ελλείμματος να οφείλεται σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κοινοπραξία doValue-Fortress-Bain Capital επιλέχτηκε ως  προτιμητέος υποψήφιος επενδυτής για περιορισμένης διάρκειας αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους EUR 6,2 δις (project Frontier). Θυμίζουμε ότι με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, ο τίμημα ανέρχεται κοντά στα EUR 160 εκ. δηλαδή σχεδόν στο 35% της ονομαστικής αξίας των mezzanine notes. Με την ολοκλήρωση της συμφωνία, η Εθνική Τράπεζα  θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 60% στα EUR 3,8 δις οδηγώντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 13%. Εφ’ όσον ισχύουν τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι η συνολική αξία της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 57-58% (το οποίο σημαίνει πολύ καλή αποτίμηση), ενώ μετά το ολοκλήρωση της συμφωνία η τράπεζα θα έχει κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 110 μ.β. που θα προέλθει από την μείωση των RWA. Σημειώνουμε επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει νέα τιτλοποίηση EUR 1,6 δις (Frontier II project) μέχρι τις αρχές 2022, μειώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφια ποσοστά.

 

Η Mytilineos ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης με την ΔΕΗ για την προμήθεια ρεύματος στο “Αλουμίνιο της Ελλάδος” με ισχύ από 1/7/2021 έως 31/12/2023. Η εταιρία επισημαίνει στην ανακοίνωση ότι αυτό θα είναι το τελευταίο συμβόλαιο με την ΔΕΗ καθώς ο στόχος είναι όλες οι ανάγκες να καλύπτονται από ΑΠΕ μέχρι 2030. Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για το νέο συμβόλαιο.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (mononews, euro2day), τα έργα ανάπλασης του παράκτιου μετώπου στο Ελληνικό, συνολικής επένδυσης EUR 1δις, θα ξεκινήσουν εντός του 2022 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το μεγαλύτερο μέρος τους θα έχει παραδοθεί έως το 2025. H LAMDA Development διευκρίνισε επίσης ότι το κόστος κατασκευής του νέου εμπορικού κέντρου Marina Galleria αναμένεται να διαμορφωθεί στα EUR 100-125εκ, με την αποτίμηση της επένδυσης σε φάση ωρίμανσης να υπολογίζεται στα EUR 190-235εκ, με απόδοση (yield) 6,75% και εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EDITDA) μεταξύ EUR 13-16εκ ετησίως.

 

Η εταιρία Φουρλής Συμμετοχών θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση σήμερα με μοναδικό θέμα την έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan). Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του προγράμματος, ο ανώτατος συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν δεν θα δύναται να υπερβεί τα 1.600.000 δικαιώματα, μίας μετοχής το κάθε ένα. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης δύναται να ασκηθούν κατά τα έτη 2024 έως 2028.

 

Σύμφωνα με το mononews.gr, η ΕΥΔΑΠ υπέγραψε συμβόλαιο αξίας EUR 64 εκ. με τον Άκτωρ (Ελλάκτωρ) για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από ΕΣΠΑ και η περίοδος κατασκευής είναι 40 μήνες. Σημειώνουμε ότι η ΕΥΔΑΠ έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους EUR 0,9 δις στην περιοχή της Ανατολική Αττικής για επόμενα έτη.

 

Η Alpha Bank θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 10:00 την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 22-07-2021.pdf