Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 παρουσίασε έλλειμμα ύψους EUR 6.969 εκ. έναντι ελλείμματος ύψους EUR 7.858 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τον Ιούλιο, ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών γύρισε σε πλεόνασμα EUR 538 εκ. από έλλειμα EUR 797 εκ. τον ίδιο μήνα πέρυσι, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού (τον Ιούλιο του 2019 πάντως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε πλεόνασμα EUR 1.333 εκ.).

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε το long-term deposit ratings των 4 συστημικών τραπεζών κατά δύο βαθμούς, ενώ οι προοπτικές και για τις τέσσερις τράπεζες είναι θετικές. Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε τη βαθμολογία της Alpha Bank, της Eurobank και της Εθνικής σε “B2” από “Caa1” και την αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε “B3” από “Caa2”. Η Moody’s αναβάθμισε επίσης τις περισσότερες άλλες αξιολογήσεις (Counterparty Risk Assessments, the Long-Term Counterparty Risk Ratings and the Baseline Credit Assessment, μεταξύ άλλων). Ο οίκος τόνισε: 1) τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και τη φερεγγυότητα των τραπεζών, 2) τις καλές προοπτικές τους για περαιτέρω ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας τους και 3) τις πρόσφατες και επερχόμενες εκδόσεις MREL των τραπεζών, ως τους κύριους λόγους της αναβάθμισης. Τέλος, η Moody’s σημείωσε ότι «οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία της Moody’s ότι οι τέσσερις τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτικό τους προφίλ και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν κάθε νέο σχηματισμό προβληματικών δανείων ως συνέπεια της πανδημίας του κορωναϊού. Οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν τα επόμενα τρίμηνα εάν οι τράπεζες διατηρήσουν το υγιές κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους, εφαρμόζοντας πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους μειώνοντας περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια και αξιοποιώντας το οικονομικό και πιστωτικό δυναμικό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά από το ταμεία ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF)».

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Piraeus Financial Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την τιτλοποίηση Sunrise I (NPEs ύφους EUR 7,2δις σε μικτή λογιστική αξία), αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα έχει συμπεριλάβει όλες τις σχετικές ζημίες για το Sunrise I (οι οποίες έφθασαν τα EUR 1,4δις) στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου, ενώ το χαρτοφυλάκιο θα από-ενοποιηθεί το 3ο τρίμηνο, καθώς η τράπεζα έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σε σχετικές ειδήσεις, το euro2day.gr υποστηρίζει ότι η τράπεζα έχει εισέλθει σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Bain Capital, για την πώληση του χαρτοφυλακίου leasing NPE ύψους EUR 535εκ (project Sunshine).

Η  ΔΕΗ θα ανακοινώσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου 2021 την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Με βάση τις εκτιμήσεις μας αναμένουμε πωλήσεις EUR 1.111εκ (+8% ετησίως) και προσαρμοσμένο EBITDA EUR 195εκ. (-29% ετησίως). Εξαιρώντας έκτακτα, το (ΔΛΠ) EBITDA παραμένει στο EUR 195εκ. (-27% ετησίως). Τέλος, χωρίς να υπολογίζουμε έκτακτα προβλέπουμε καθαρές ζημιές στα EUR 20εκ. από καθαρά κέρδη EUR 40εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Σε επίπεδο εξαμήνου, αναμένουμε πωλήσεις EUR 2.225εκ. (-1% ετησίως), προσαρμοσμένο EBITDA στα EUR 421εκ. (-8% ετησίως), (ΔΛΠ) EBITDA στα EUR 382εκ. (-22% ετησίως) and και καθαρή ζημιά EUR 63εκ. από καθαρά κέρδη EUR 29 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων για το β’ τρίμηνο 2021, η διοίκηση της Aegean Airlines εκτίμησε ότι το 2022 θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό αναμένοντας μια καλή εκκίνηση από το Μάρτιο του 2022, σημειώνοντας ότι η εταιρία έχει ζητήσει επιτάχυνση των παραδόσεων των νέων αεροσκαφών από την Airbus με στόχο να φτάσει τα 30 νέα αεροσκάφη στο τέλος του 2023. Σε ότι αφορά το γ’ τρίμηνο 2021, η διοίκηση ανέφερε ότι θα είναι κερδοφόρο με τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα από τις ζημιές του δεύτερου τριμήνου, οι οποίες ανήλθαν σε EUR 34εκ.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-09-2021.pdf