Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με το capital.gr, η Moody’s Analytics (εταιρία αναλύσεων που ανήκει στον όμιλο του οίκου αξιολόγησης Moody΄s) δημοσίευσε έκθεση για την Ελληνική οικονομία εξετάζοντας 3 σενάρια ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Στο βασικό σενάριο, η οικονομία θα φτάσει τα προ-πανδημίας επίπεδα σταδιακά μέχρι τα μέσα του 2022 ως αποτέλεσμα ρυθμού ανάπτυξης 4,8% το 2021 και 3,7% το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι ο κορωνοϊός αντιμετωπίζεται οδηγώντας σε σημαντική ανάκαμψη του τουρισμού. Στο αισιόδοξο σενάριο, η οικονομία φτάνει στα προ-πανδημίας επίπεδα τέλη 2021 ή αρχές του 2022, με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 5,5% το 2021 και 6,9% το 2022. Τέλος, στο αρνητικό σενάριο η εξάπλωση της μετάλλαξη δέλτα φέρνει νέα lockdowns σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο επηρεάζοντας σημαντικά τον τουρισμό αντισταθμίζοντας τα οφέλη της εισροής κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, οδηγώντας σε  ύφεση 0,7% το 2022 μετά από ανάπτυξης 3,4% το 2021.

 

Τίτλοι νέων της αγοράς

Σύμφωνα με το capital, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασε χθες τον νέο χρηματιστηριακό δείκτη ESG, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρχικά 35 εταιρίες. Ο υπολογισμός του δείκτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020. Η τελική στάθμιση της σύνθεσης του δείκτη θα προκύψει με βάση τις τιμές των μετοχών της 23/07/2021. Με βάση τις τιμές των μετοχών της 16/07/2021, η CCH, o OTE και η Alpha λαμβάνουν τη μέγιστη στάθμιση 10% στον ESG δείκτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr που βασίζεται σε πηγές με γνώση των διαδικασιών, δύο Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν την έκδοση εταιρικών ομολόγων τα οποία θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ, μετά την επιτυχή έκδοση του ομολόγου της Costamare τον περασμένο Μάιο.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Με ανακοίνωση στο ΧΑ, η Eurobank ενημέρωσε ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax Financial Holdings Limited ανήλθε στις 14.7.2021 στο 33,00% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,224,002,259 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της εταιρείας. Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,47% επί κοινών μετοχών της εταιρείας.

Σήμερα ξεκινάει η περίοδος εξάσκησης δικαιωμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους EUR 120.5 εκ. της Ελλάκτωρ, η οποία λήγει στις 3 Αυγούστου. Τα δικαιώματα θα διαπραγματεύονται μέχρι τις 29 Ιουλίου.

Σήμερα ξεκινάει η διαπραγμάτευση του 7ετούς ομολόγου της Prodea Investments (σύμβολο: PRODEAB1) στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τιμή EUR 1.000 (100% της ονομαστικής αξίας). Το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,3%. Η Optima Bank ήταν ένας εκ των αναδόχων της έκδοσης.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-07-2021.pdf