Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με το euro2day.gr, το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας επέλεξε την κοινοπραξία doValue-Fortress-Bain Capital ως προτιμητέο επενδυτή για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους EUR 6,2 δις (project Frontier). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ο τίμημα ανέρχεται κοντά στα EUR 160 εκ. δηλαδή σχεδόν στο 35% της ονομαστικής αξίας των mezzanine notes. Με την ολοκλήρωση της συμφωνία, η Εθνική Τράπεζα  θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 60% στα EUR 3,8 δις οδηγώντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 13%. Εφ’ όσον ισχύουν τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι η συνολική αξία της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 57-58% (το οποίο σημαίνει πολύ καλή αποτίμηση), ενώ μετά το ολοκλήρωση της συμφωνία η τράπεζα θα έχει κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 110 μ.β. που θα προέλθει από την μείωση των RWA. Σημειώνουμε ότι η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει νέα τιτλοποίηση EUR 1,6 δις (Frontier II project) μέχρι τις αρχές 2022, μειώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφια ποσοστά.

Η Ελλάκτωρ ενημέρωσε ότι έλαβε επιστολή του βασικού μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. με την οποία εξειδικεύει την πρόθεση συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα η REGGEBORGH δηλώνει ότι: 1) Διακρατεί 59.930.339 δικαιώματα (π. 28% του συνόλου των τωρινών μετοχών) τα οποία δίνουν το δικαίωμα αγοράς 37.456.461 νέων μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην τιμή έκδοσης EUR 0,90 ανά μετοχή, επένδυση ποσού EUR 33.7 εκ. 2) Η REGGEBORGH στην επιστολή της με ημερομηνία 7/4/2021 έχει δεσμευθεί να συμμετέχει στην αύξηση με (α) εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και (β) εξάσκηση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των EUR 50εκ. Κατά συνέπεια επιβεβαιώνει συμμετοχή σε εξάσκηση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του μέγιστου συνολικού ποσού των EUR 16,3 εκ.. Θυμίζουμε ότι η περίοδος εξάσκησης των δικαιωμάτων ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 3 Αυγούστου.

Η μετοχή της Jumbo διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των EUR 0,47/μετοχή (προ 5% φόρου). Η καταβολή του μερίσματος (καθαρό ποσό: EUR 0,4465/μετοχή) θα ξεκινήσει στις 26 Ιουλίου.

Το νέο 7ετές ομόλογο της Prodea Investments θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται από αύριο στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τιμή EUR 1.000 (100% της ονομαστικής αξίας). Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Η Optima Bank ήταν ένας εκ των αναδόχων της έκδοσης.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 20-07-2021.pdf