Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά αναπροσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 14,2% τον Ιούλιο 2021 από 15,0% τον Ιούνιο 2021 και 16,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), μιλώντας σε ένα φόρουμ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα σκοπεύει να διοχετεύσει περίπου το 25% των κεφαλαίων του RRF σε ψηφιακά έργα μετασχηματισμού, καθ ‘όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του έτους, το υπουργείο σκοπεύει να ξεκινήσει 40 νέα έργα αξίας EUR 500εκ.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Στην τηλεδιάσκεψη για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2021, η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεσμεύτηκε για την διανομή μερισμάτων που θα υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη κάθε χρήσης, με κατώτερο όριο τα EUR 1,00/μετοχή. Η εταιρία προτίθεται να επιστρέψει σταδιακά στους μετόχους τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (ήτοι EUR 295εκ στις 30 Ιουνίου 2021) και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο που δημιουργήθηκε από το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερισμάτων (ήτοι EUR 219εκ στις 30 Ιουνίου 2021).

Η εταιρία Jumbo θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Προβλέπουμε έσοδα EUR 314εκ (+12,6% σε ετήσια βάση, -6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019), λειτουργικά κέρδη (EBITDA) EUR 90,5εκ (+20% σε ετήσια βάση, -7,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019) και καθαρά κέρδη EUR 56εκ (+13% σε ετήσια βάση, 12% χαμηλότερα σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019).

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Εθνική Τράπεζα είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας με την EVO Payments, για τις υπηρεσίες καρτών της. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα θα αποσπάσει την συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργώντας κοινοπραξία με την EVO, στην οποία η EVO θα αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο, ενώ τα μέρη θα συνάψουν επίσης μια μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας, για τη διανομή υπηρεσιών από το δίκτυο της ΕΤΕ. Κατά την άποψή μας, αυτό φαίνεται ως ένα εύλογο σενάριο, καθώς και οι τρεις άλλες συστημικές τράπεζες έχουν πουλήσει τις αντίστοιχες δραστηριότητες (ή είναι σε διαδικασία πώλησής τους), λόγω των αυξανόμενων αναγκών πληροφορικής και άλλων επενδύσεων σε αυτόν τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ικανοποιητικά κέρδη, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της. Κατανοούμε επίσης ότι αυτή η προοπτική  του δεν περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις της αγοράς και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη.

Η ΕλβαλΧαλκόρ  ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο πωλήσεις EUR 1.344εκ., +35% ετησίως, EBITDA EUR 123εκ. έναντι EUR 52εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020 και καθαρά κέρδη EUR 84εκ. έναντι EUR 7,5εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Προσαρμοσμένο για τα αποθέματα, το EBITDA ανήλθε στα EUR 85εκ., +26% ετησίως. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 16,5% ετησίως, με βασικό οδηγό τον κλάδο αλουμινίου (+24% ετησίως). Ο δανεισμός του ομίλου (περιλαμβανομένου leasing) ανήλθε στα EUR 679εκ. από EUR 623εκ. στα τέλη του 2020. Η εταιρία ανακοίνωσε μέρισμα σε είδος και μετρητά EUR 0,25/μετοχή.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, η Ελλάκτωρ εξετάζει την έκδοση ομολόγου αξίας EUR 200εκ. στο ΧΑ  μέχρι το τέλος του έτους, τα έσοδα του οποίου θα αποπληρώσουν μερικώς το Ευρωομόλογο EUR 670εκ 6⅜% που λήγει το 2024.

Ο ΕΤΣ της Attica Bank που πραγματοποιήθηκε χθες ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης του reverse split 60 (παλαιές) για 1 (νέα). Η ΕΓΣ παρείχε πλήρη ευελιξία στο ΔΣ έναντι της προγραμματισμένης ΑΜΚ (ύψους EUR 120-240εκ.), επιτρέποντας επίσης στο ΔΣ να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών. Σε άλλες ειδήσεις, η τράπεζα διευκρίνισε ότι οι 992,5εκ. νέες μετοχές που θα εκδοθούν ως αποτέλεσμα της μετατροπής του DTC μέσω των warrants θα συμπεριληφθούν στο reverse split.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 16-09-2021.pdf