Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), μια έκθεση της EY υποστήριξε ότι η Ελλάδα βελτίωσε την εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός για να γίνει η 23η πιο ελκυστική χώρα στην Ευρώπη για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) το 2020, από 29η το 2019 και  35η το 2018. Η ίδια έκθεση υποστήριξε ότι ο αριθμός των ΑΞΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 77% το 2020, με την Ελλάδα να απορροφά το 0,7% των ευρωπαϊκών ΑΞΕ το 2020, υπερδιπλασιάζοντας τον μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σχέση με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της χώρας.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (mononews.gr), οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών τραπεζών συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών για να συζητήσουν τη στρατηγική τους έναντι των διαθέσιμων κεφαλαίων στο πλαίσιο του RRF. Συγκεκριμένα, τα μέρη συμφώνησαν ότι όλα τα νέα δάνεια θα βασίζονται σε αυστηρούς πιστωτικούς κανόνες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νέων NPE. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το 40% των νέων κεφαλαίων θα παρέχεται από το RRF, το 20% θα είναι τα ίδια κεφάλαια κάθε εταιρείας και το υπόλοιπο 40% θα παρέχεται από τράπεζες (νέος δανεισμός). Τέλος, τα μέρη συμφώνησαν ότι τα κεφάλαια θα διοχετεύονται προς επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον τουρισμό, τις συγχωνεύσεις και τις πράσινες επενδύσεις, ενώ τα κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΔΕΗ άντλησε EUR 500 εκ. μέσω νέου ευρωομολόγου με ρήτρα αειφορίας λήξεως 2028, με απόδοση κουπονιού 3,375%. Σημειώνουμε ότι η ΔΕΗ αρχικά ζητούσε EUR 350 εκ., αλλά λόγω της μεγάλης ζήτησης το ποσό αυξήθηκε κατά EUR 150 εκ. Επισημαίνουμε επίσης ότι το πενταετές “πράσινο” ομόλογο ύψους EUR 500 εκ. που εκδόθηκε τον Μάρτιο είχε απόδοση κουπονιού 3,875%, ενώ το άνοιγμα του ίδιου ομολόγου λίγες μέρες μετά για ποσό EUR 175 εκ. οδήγησε σε απόδοση 3,672%, το οποίο δείχνει μία καθοδική τάση στο κόστος κεφαλαίου της εταιρίας. Το νέο ομόλογο εμπεριέχει ρήτρα αύξησης της απόδοσης κουπονιού κατά 50 βαθμούς βάσης αν δεν πιαστεί ο στόχος μείωσης CO2 κατά 57% μέχρι το 2023 με έτος βάσης το 2019. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για αναχρηματοδότηση δανείων.

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (αναφέρουμε μόνο τις βασικές ημερομηνίες) για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους EUR 120,5 εκ. (θυμίζουμε ότι η αύξηση θα γίνει στα EUR 0.90 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με λόγο ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για 2 παλαιές): Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 16/7, β) Περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων: 21/7-29/7, γ) Περίοδος εξάσκησης δικαιώματος: 21/7-3/8, δ) Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών: 13/8.

Η LAMDA Development ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία αφορά την απόκτηση από την Τράπεζα γραφείων συνολικού εμβαδού 40.000 τ.μ., για τη μελλοντική μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων διοίκησης στο Επιχειρηματικό Κέντρο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, εντός του Ελληνικού. Τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό, δηλαδή μέσα στο 2025. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε EUR 147εκ.

H Aegean Airlines θα πραγματοποιήσει σήμερα την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο 2021, η εταιρία ανακοίνωσε έσοδα EUR 44εκ (-70% σε ετήσια βάση), αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) EUR 14εκ και καθαρές ζημίες EUR 44,5εκ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε νέα ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στις 6 Σεπτεμβρίου (από 23 Αυγούστου προηγουμένως).

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 15-07-2021.pdf