Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), διευκρινίζοντας και παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, ο Υπ. Οικ. κ. Σταϊκούρας είπε μεταξύ άλλων ότι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι πράγματι η πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων, δηλαδή τα δάνεια που συνδέονται με το πρώτο πακέτο στήριξης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο 2021. Σε όρους επιφάνειας (τ.μ.) και όγκου (κυβικά μέτρα), η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 57% και 54% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα αναπτύχθηκε κατά 37% σε βάσει αριθμού αδειών, 62% βάσει επιφάνειας και 57% βάσει όγκου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), ο Υπ. Οικ. κ. Σταϊκούρας θα συναντηθεί σήμερα με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των ελληνικών τραπεζών για τη συνήθη συνάντησή τους που γίνεται κάθε 15 ημέρες. Αυτή η συνάντηση γινόταν στο παρελθόν από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Ζαββό. Τα μέρη θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και θέματα που σχετίζονται με το DTC. Υπενθυμίζεται ότι μία από τις λύσεις που εξετάστηκαν για το πλαίσιο του DTC είναι η απόσβεση των ζημιών που σχετίζονται με τιτλοποίηση ή / και την πώληση NPEs σε περίοδο 20 ετών, πράγμα που ακυρώνει ουσιαστικά την έκδοση μετοχών λόγω της μετατροπής του DTC .

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας με την κυβέρνηση για το τρόπο που θα λυθεί η έρευνα (antitrust case) για την υπόθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη από την ΔΕΗ, η εταιρία εκφράζει την ικανοποίησή της για την οριστική επίλυση της υπόθεσης, αναμένοντας την αποσαφήνιση των λεπτομερειών της για την υλοποίησή της. Επισημαίνεται η θετική διάσταση της συμφωνίας που αφορά (i) τη σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με τις τιμές που θα διαμορφώνονται από την αγορά και (ii) τον περιορισμένο χρόνο διάθεσής τους. Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματά της. Θυμίζουμε ότι ήδη έχουμε ενσωματώσει στις τωρινές εκτιμήσεις ζημιά EUR 32εκ. για την περίοδο 2021-2023.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, η θυγατρική της στους σωλήνες χάλυβα, υπέγραψε συμφωνία με την Subsea 7 Νορβηγίας, για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση των υφιστάμενων κοιτασμάτων Kobra East & Gekko (KEG) της Aker BP με το υπάρχον FPSO Alvheim (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και εκφόρτωσης), στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα. Σύμφωνα με την εταιρία, η ανάθεση αυτή αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα, καθώς τόσο οι τελικοί χρήστες όσο και οι εργολάβοι εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την τελευταία τεχνολογία σωλήνων συγκόλλησης σε κρίσιμες υποθαλάσσιες εφαρμογές. Δεν ανακοινώθηκαν οικονομικές λεπτομέρειες.

Η εταιρία Profile Software ανακοίνωσε έσοδα EUR 8,0εκ (+18% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 2,4εκ (+28% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 0,75εκ (έναντι EUR 0,38εκ πέρυσι) για το α’ εξάμηνο του 2021. Η καθαρή ταμειακή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR 7,5εκ στις 30 Ιουνίου 2021 από EUR 11,9εκ στα τέλη του 2020.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 

Πρωινή ενημέρωση 14-09-2021.pdf