Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) ενισχύθηκε κατά 12,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο 2021. Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε άνοδο 13,3% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής ανήλθε κατά 10,8% σε ετήσια βάση λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων (+9,5% σε ετήσια βάση), ενώ ο κύκλος εργασιών των πρατηρίων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 19,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών καθώς ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 2,9% ετησίως. Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση 13,1% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικά αυξημένης ζήτησης (ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 14,5% σε ετήσια βάση).

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (PPI) παρουσίασε αύξηση 13,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο 2021, λόγω της μεγάλης ανόδου στις τιμές παραγωγού στα ενεργειακά αγαθά (+24,4% σε ετήσια βάση) αλλά και της αύξησης των τιμών παραγωγού στα ενδιάμεσα (+7,2% σε ετήσια βάση) και κεφαλαιουχικά (+5,0% σε ετήσια βάση) αγαθά. Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού εξωτερικής αγοράς σημείωσε άνοδο 21,6% ετησίως, λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών παραγωγού στους κλάδους του ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου (+71,8% σε ετήσια βάση) και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου (+58,2% σε ετήσια βάση). Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού της εγχώριας αγοράς παρουσίασε αύξηση 10,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού στους κλάδους των προϊόντων διύλισης πετρελαίου (+51,5% σε ετήσια βάση) και εξόρυξης λιγνίτη και άνθρακα (+35,4% ετησίως).

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε το πρώτο εξάμηνο του 2021 πωλήσεις EUR 439εκ., άνοδος 4,5% ετησίως, και προσαρμοσμένο EBITDA EUR 136,3εκ., άνοδος 18,7% ετησίως. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έδειξαν ζημιά EUR 8,8εκ. έναντι EUR 2,3εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, λόγω αρνητικής επίδρασης παραγώγων. Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρούν την δραστηριότητα ΑΠΕ στις ΗΠΑ που είναι σε διαδικασία αποεπένδυσης. Η εταιρία θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου, στις 15:30-17:30, ειδική τηλεδιάσκεψη για τους επενδυτές (Investor Day) όπου εκτός από τα αποτελέσματα εξαμήνου θα παρουσιασθεί η στρατηγική του ομίλου.

Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση στα EUR 139,6 εκ., ενώ το EBITDA βελτιώθηκε οριακά 0,7% σε ετήσια βάση στα EUR 68,3 εκ., καταλήγοντας σε καθαρές κέρδη EUR 29,1 εκ., άνοδος 2,5% ετησίως. Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρούν την δραστηριότητα ΑΠΕ στις ΗΠΑ που είναι σε διαδικασία αποεπένδυσης. Στον τομέα των ΑΠΕ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,6% σε
ετήσια βάση στα EUR 98,4 εκ. λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύς, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση στα EUR 67,4 εκ.. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του τριμήνου διαμορφώθηκε στα EUR 436 εκ. από EUR 613 εκ. στο τέλος του 2020, μειωμένος λόγω της αποεπένδυσης στις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα EUR 69 εκ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ είναι στα 895 MW (763 MW στη Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία). Επιπλέον, η εταιρεία έχει υπό κατασκευή 400 MW στην Ελλάδα που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2022-2023, ενώ σχεδιάζει να εγκαταστήσει επιπλέον 1.7 GW (0,6 GW αντλησιοταμίευση, 0,6 GW φωτοβολταϊκά, 0,5 GW αιολικά) την περίοδο 2024-2026 με συνολικό προϋπολογισμό EUR 1,3 δις. Η εταιρία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα στις 16:00.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ότι οι πωλήσεις υποχώρησαν 1,4% ετησίως στα EUR 156εκ., ενώ το ΔΛΠ EBITDA μειώθηκε κατά 4% ετησίως στα EUR 35,3εκ.. Εξαιρώντας προβλέψεις για λογαριασμούς (EUR 3,5εκ. έναντι EUR 17εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020) και πρόβλεψη για το αδιύλιστο νερό μετά την πρόσφατη συμφωνία με το Δημόσιο (EUR 3,9εκ. έναντι μηδενικής πρόβλεψης το πρώτο εξάμηνο του 2020), το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε 21% ετησίως στα EUR 42,6εκ. Τα καθαρά κέρδη κατέληξαν στα EUR 9,7εκ. από EUR 14,3εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Στο τέλος του εξαμήνου, η εταιρία διατηρούσε υψηλά καθαρά ταμειακά αποθέματα EUR 471εκ. από EUR 462εκ στα τέλη του 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες (mononews.gr), το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Alpha Bank λήγει σήμερα και ήδη περίπου 500 εργαζόμενοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ύψους EUR 98εκ στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου της, ενώ το 2ο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοί της που εργάζονταν σε ελληνικές δραστηριότητες (τράπεζα και θυγατρικές) ήταν 6.622. Συνεπώς η αποχώρηση 500 υπαλλήλων θα οδηγήσει σε μείωση του προσωπικού κατά 7,6%. Επισημαίνουμε τέλος ότι το προαναφερθέν σχέδιο είναι εντός των προηγούμενων ανακοινώσεων και στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και είναι ένα από τα δύο στοιχεία των προγραμματισμένων ενεργειών μείωσης του κόστους. Άλλες σημαντικές εξοικονομήσεις θα προέλθουν από τη μείωση του κόστους που συνδέεται με τη διαχείριση των NPE.

Σύμφωνα με πληροφορίες (mononews.gr), η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να οριστικοποιήσει τη συμφωνία της με την κοινοπραξία doValue-Bain-Fortress για την τιτλοποίηση Frontier, άμεσα και σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη και σήμερα. Σημειώνουμε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα έχει θετικό αντίκτυπο τουλάχιστον 110μβ. στους κεφαλαιακούς δείκτες της ως αποτέλεσμα της μείωσης των RWAs. Υπό συνθήκες (καλύτερη τιμολόγηση), η Εθνική θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιήσει και κάποιο κέρδος, πράγμα που σημαίνει ότι το θετικό αντίκτυπο της συναλλαγής θα μπορούσε να είναι υψηλότερο.
O OTE ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 54% των μετοχών της Telekom Romania στην Orange Romania. Το τελικό τίμημα ανήλθε στα EUR 295,6εκ. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου EUR 174εκ με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η διανομή του μερίσματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν την έναρξη διαδικασίας διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και εισφορά του σε νέα εταιρεία (100% θυγατρική). Η διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, κυρίως, με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η 30η Ιουνίου 2021 ορίστηκε ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι στις 13.9.2021 το επενδυτικό κεφάλαιο “Helikon Long Short Equity Fund” έλεγχε το 6,48% των μετοχών της εταιρίας από 5,01% στις 8.10.2020.

Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της στην Cardlink στον Όμιλο Worldline. Το ποσό που θα λάβει η εταιρία είναι EUR 93εκ (ήτοι EUR 2,66/μετοχή), εξασφαλίζοντας (μετά και από όλα τα σχετικά με την συναλλαγή έξοδα) υπεραξία EUR 85εκ επί του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Η Ιντρακόμ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο 2021, πωλήσεις EUR 220εκ (+1,6% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 2,2εκ (-83% σε ετήσια βάση) και καθαρές ζημιές EUR 9,3εκ από ζημιές EUR 2,0εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η Space Hellas ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 36,3εκ (+10% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 3,3εκ (+14% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 1,1εκ (+66% σε ετήσια βάση) για το πρώτο εξάμηνο 2021.

Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 01-10-2021.pdf