ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Στην ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας. Αυτοί είναι που, σε καθημερινή βάση, συμμετέχουν και υλοποιούν το όραμα και τις αξίες της εταιρίας, στηρίζοντας συγχρόνως την υπεύθυνη λειτουργία της.
Αυτή η ενέργεια και αυτές οι προσπάθειες δίνουν πνοή σε μια από τις βασικές αξίες μας: τη δημιουργία προϋποθέσεων για την εξέλιξη των εργαζομένων μας και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.  Η στρατηγική μας σχεδιάζεται ώστε να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί τους καλύτερους εργαζόμενους ώστε η εταιρία να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε κάθε πρόκληση.

Επενδυτική Επιτροπή
H Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εύρεση και  δημιουργία ιδεών σχετικά με τις ιδανικότερες επιλογές επένδυσης στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που καλύπτει το σύνολο των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικών μέσων και τεχνικών. Η επιτροπή αξιοποιεί  αναλύσεις και προτάσεις των μεγαλύτερων διεθνών οίκων του κόσμου, καθορίζει τις επενδυτικές επιλογές για κάθε επενδυτικό προφίλ και εποπτέυει τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων.  Η Επενδυτική επιτροπή της ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ με το από 11/09/2017 πρακτικό εγκρίσεως του Δ.Σ. αποτελείται από τους:  

ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  C.E.O.


ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   Vice President
ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           Αccount Manager/Ιnvesmetnt advisor
  


Σύμβουλοι
Παράσχου Δημήτριος       Εκπρόσωπος της συνδεδεμένης αντιπροσώπου ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΙΚΕ

Ιορδανίδης Χαράλαμπος  Investment Advisor

Τανακίδης Γεώργιος        Investment Advisor
Σκένδρος Γεώργιος         Account Manager
Καρακάση Μαρία            Account Manager
 
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου Συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου
Αντιγόνη Μιχαηλίδου,  Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Υποστήριξη
Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών : Αγγελούδη Θεανώ
Υπεύθυνος Τμήματος Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών : Ιορδανίδης Χαράλαμπος
Υπεύθυνος Τμήματος Συναλλαγών : Καρακάσση Μαρία
Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών (Εξωτερικός Συνεργάτης) : Ζυγανιτίδης Ιωάννης (Λογιστής Α’ τάξης)
Υπεύθυνος Νομικών υποθέσεων (Εξωτερικός Συνεργάτης) : Σκορδαλός Ιωάννης (Δικηγόρος)
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης (Εξωτερικός Συνεργάτης) : Νοβρατίδης Βλαδίμηρος

Παρεπόμενες υπηρεσίες
Παροχή Συμβουλών σε επιχειρήσεις: Καρακάση Μαρία
Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή: Ιορδανίδης Χαράλαμπος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :