Η εταιρεία

Η ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ξεκίνησε τη δράση της το Δεκέμβριο του 1997 ως μία από τις πρώτες εταιρίες του είδους της. Από ιδρύσεως τα γραφεία της στεγάζονται επί της οδού Μητροπόλεως 19, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται αποκλειστικά με την Διαμεσολάβηση επί κινητών αξιών και προϊόντων (Μετοχές Χ.Α. & Χ.Α.Κ., ΧΠΑ & Μετοχές /Παράγωγα Χρηματιστηρίων Εξωτερικού), ελληνικών και ξένων ομολόγων και  αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ως επιχειρηματικό της στόχο έθεσε την ανάπτυξη της και την καθιέρωσή της στο χώρο, τόσο μέσω συνεργασιών με τις μεγαλύτερες Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. όσο και με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υποδομές στέγασης και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Απώτερος σκοπός η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της που είναι το ‘κλειδί’ για την ανάπτυξή της .

Ξεκινώντας ως μια μικρή εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με την επωνυμία Επενδυτική Θεσσαλονίκης Α.Ε.Λ.Δ.Ε. τον Δεκέμβριο του 1997,  εδραιώθηκε στην αγορά με κύρια χαρακτηριστικά της την ασφάλεια των συναλλαγών και την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών. Μετά από αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το 1999, μετατράπηκε σε Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών και ονομάστηκε ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Το Νοέμβριο του 2006 αδειοδοτήθηκε και λειτούργησε ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης και μετονομάστηκε σε ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.  

Κατά το έτος 2011 τόλμησε και αιτήθηκε την μετατροπή της λειτουργίας της σε Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με σκοπό να εξυπηρετεί τους πελάτες της και με την λήψη / διαβίβαση εντολών επί παραγώγων προϊόντων γεγονός για το οποίο αδειοδοτήθηκε την 1/582/8.4.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έναρξη λειτουργίας ως Ε.Π.Ε.Υ. ξεκίνησε την 01/10/2011 και παρά την χρηματοοικονομική κρίση που η χώρα μας βιώνει, η εταιρία μεγαλώνει το ποσοστό της συμμετοχής της στην χρηματιστηριακή αγορά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :