Συνεργαζόμενες ΕΠΕΥ & Θεματοφύλακες

H ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ δεν φυλάσσει και ως εκ τούτου δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών της. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια των πελατών στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες από την ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ κατατίθενται απευθείας και φυλάσσονται από τρίτο Θεματοφύλακα.

 Σύμφωνα με τις αξίες της Εταιρείας μας συνεργαζόμαστε με πολλούς θεματοφύλακες, Τραπεζικά  Ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Επενδυτικούς Οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επιλέξουν τους θεματοφύλακες της προτίμησης τους.

Η επιλογή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων/θεματοφυλάκων με τους οποίους συνεργάζεται η ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ γίνεται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και εμπειρία του Θεματοφύλακα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φήμη του στην αγορά, την πιστοληπτική του ικανότητα, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, καθώς και την υπαγωγή του σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους στο οποίο εδρεύει και λειτουργεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας για τον πελάτη.

 


 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ https://www.euroxx.gr/assets/images/website/logo.jpg   https://lh4.ggpht.com/t8PHD1ode5KJTkEjmTji6LyFgXGLzJHHlMNGuGddJW3Rar4tbAnJajHcH4S1jka2FdBS=w170
   

 

 

 
    http://www.topnews.in/files/BNP-Paribas-Logo.jpg
 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :